WELKOM

WELKOM

Missie & Visie Protestantse wijkgemeente Sterrenburg

Wij zijn een Protestantse Wijkgemeente, onze missie is:
Wij willen in Sterrenburg een open gastvrije geloofsgemeenschap zijn, betrokken op God, op elkaar en op de samenleving. Onze inspiratiebronnen zijn de Bijbel en de woorden en daden van Jezus, in openheid voor de Geest van God.

Onze visie:
  • kerk zijn in Sterrenburg, dienend present zijn in onze wijk, en gastvrij voor mensen binnen en buiten Sterrenburg
  • oog en oor hebben voor wat mensen raakt en betrokkenheid bieden
  • ruimte bieden zodat mensen hun geloof kunnen voeden, in vieringen en onderlinge ontmoetingen
  • dit doen op inspirerende en begrijpelijke wijze voor jongeren en ouderen
  • een sprankelende gemeente zijn met een breed aanbod van activiteiten
  • groeien in de manier waarop we invulling geven aan ons geloof door verdieping
  • een gemeente zijn waarin mensen met verschillende ideeën open staan voor elkaar, elkaar waarderen en ondersteunen
  • ook een gemeente zijn met lef, door uit te spreken wat er echt toe doet
  • een gemeenschap zijn waar mensen het de moeite waard vinden om hun talenten in te zetten
  • een gemeenschap zijn waarvan mensen weten dat het een plek is om op adem te komen, een plek om met elkaar in gesprek te gaan in de zoektocht die het leven is
(definitief vastgestelde versie, 14-03-2013)