Ontmoetingskerk in de wijk Sterrenburg; website in bewerking

Liturgische schikking Advent/Kerst

Symbolische schikking  25 december - Kerst
Bij de lezing: Lucas 2, 1-20
Tijdens deze Adventsweken pelgrimeerden we, we waren op weg naar de ster die de weg wijst naar de geboorteplaats Bethlehem.
Vandaag draait alles om het nieuw geboren kerstkind. De ster is nu helemaal zichtbaar en wijst ons de weg naar de plek waar het kind te vinden is. De guirlande, die de weg  symboliseerde is nu feestelijk versierd.
De ster wijst
De weg naar het kind
Een hoopgevende toekomst
 Symbolische schikking  24 december - 4e Advent

Bij de lezing: Lucas 1, 26-38

Tijdens deze Adventsweken volgt  de kinderdienst het project Weet jij hoe laat het is? De symbolische schikking sluit hierbij aan. We zijn op weg naar de ster die de weg wijst naar de geboorteplaats Bethlehem en onze pelgrimage is bijna ten einde.

De basis van de schikking is een eenvoudige juten lap waarop de ster, het doel van onze tocht, al staat. Vandaag zijn er drie punten van de ster zichtbaar. De guirlande symboliseert de weg die we gaan. De weg is groen. Groen is de kleur van dat wat kan komen. Ook zien we  blauw en wit, de kleuren van Maria. Er is hoop voor de toekomst.

We zijn samen op weg

Verdiepende gedachten

Maria zwanger

Van Hemelse lichtheid

 
Symbolische schikking  17 december - 3e Advent

Bij de lezing: Jesaja 65, 17-25                    

Het thema van het project dat de kinderdienst volgt is Weet jij hoe laat het is? Tijdens deze Adventsweken pelgrimeren we. We zijn op weg naar de ster die de weg wijst naar de geboorteplaats Bethlehem.

De basis van de schikking is een eenvoudige juten lap waarop de ster, het doel van onze tocht, al staat. Van de ster zijn nu twee punten zichtbaar. De guirlande symboliseert de weg die we gaan. Er zijn  lichte kleuren en een toets roze te zien die verwijzen naar het komende feest.   

We zijn samen op weg

Naar het licht dat komt

 

 

Symbolische schikking  10 december - 2e Advent
Bij de lezing: Johannes 1, 19-28          
Het thema van het project dat de kinderdienst volgt is Weet jij hoe laat het is? Tijdens deze Adventsweken gaan we pelgrimeren. We gaan op weg naar de ster die de weg wijst naar de geboorteplaats Bethlehem.
De basis van de schikking is een eenvoudige juten lap waarop de ster, het doel van onze tocht, al staat. Van de ster is nu één punt zichtbaar, terwijl de rest nog afgedekt is. De guirlande symboliseert de weg die we gaan. De weg is groen. Er is hoop voor de toekomst. Verder zien we een toets paars. Deze kleur staat voor bezinning en inkeer.
We zijn op weg
Gaan door water
Met hoop in ons hart


Symbolische schikking 3 december - 1e Advent

Bij de lezing: Marcus 13, 24-37     

Het thema van het project dat de kinderdienst volgt is Weet jij hoe laat het is? Tijdens deze Adventsweken gaan we pelgrimeren. We gaan op weg naar de ster die de weg wijst naar de geboorteplaats Betlehem.

De basis van de schikking is een eenvoudige juten lap waarop de ster, het doel van onze tocht, al staat. De ster is nu echter nog afgedekt met een groene voile. De guirlande symboliseert de weg die we gaan. De gedroogde materialen herinneren ons aan een tijd waarin het licht was, herinneringen aan de zomer. Verder zien we een toets paars. Deze kleur staat immers voor bezinning en inkeer.

We gaan op weg

In het duister

Waar herinneringen

Richting geven

 

Liturgische schikking 1e Advent

 

Liturgische schikking 1e Advent 2022


Stralend licht,

de nieuwe dag begint
met sterren in de nacht.
Tamar, fier rechtop

neemt het recht in eigen hand.

Gaat tot de grens van haar vermogen.

 

 


Verbonden met het rode koord,

vruchten van ware liefde

te vinden in vrijheid.Reis naar het onbekende

pijn om het vertrouwde.

Genadebrood aan Boaz’ tafel


Jong is zij, mooi

in paarse rouw

aan de koninklijke tafel.

 

Tekst 1e Advent 2022Symbolische schikking  25 december - Kerstdag
Bij de lezing: Matteüs 1,18-27
De lezingen tijdens de adventsperiode gingen over vier vrouwen,  Batseba, Ruth, Rachab en Tamar, die verbonden zijn met de levenslijn in de geschiedenis van Jezus. Het thema was ‘Levenslicht’. De uitdrukking ‘het levenslicht zien’ betekent geboren worden. Vandaag staat natuurlijk de moeder van Jezus, Maria centraal. Ze hoorde het bericht van de engel dat de Zoon van God in haar leven zou komen. Die blijde boodschap belandt van haar verstand in haar hart; raakt haar hele leven. In de schikking zien we witte bloemen als teken van de reinheid van het pasgeboren Kind, terwijl het blauw verwijst naar Maria.
En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en
legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf.

Symbolische schikking  18 december - 4e Advent

Bij de lezing: Genesis 38, (1) 24-30

In de lezingen op de adventszondagen gaat het over vier vrouwen die verbonden zijn met de levenslijn in de geschiedenis van Jezus. De laatste vrouw van deze adventsperiode is Tamar, die moedig en vol lef onrecht aan de kaak stelt, voor zichzelf opkomt en zo, met Gods hulp,  een nieuw begin voor zichzelf afdwingt.  In de takken die rechtop staan en zich uitstrekken naar het licht zien we een dadeltros verwijzend naar de naam van Tamar (dadel). De rietstengels met pluizige uiteinden en onduidelijk van vorm verbeelden de sluier waarmee Tamar zich onherkenbaar maakt voor Juda.


Symbolische schikking  11 december
3e Advent

Op de paarse tijdslijn in de schikking staan Batseba en Ruth; vandaag komt Rachab erbij. Rachab, verlangend naar vergeving en bevrijding van haar situatie, die door haar handelen zichzelf en haar familie redt en zo meewerkt aan Gods toekomst. In de schikking zien we stenen als verbeelding van de stadsmuur en een rood koord waarmee Rachab de spionnen de weg wijst. In de takken die rechtop staan en zich uitstrekken naar het licht verwijst de amaryllisbloem naar Rachab’s gastvrijheid en zorg voor haar familie. Net als in de vorige schikkingen symboliseert de amaryllisbol in knop de verwachting, nu van bevrijding en toekomst. Het brood, dat Rachab deelde met de vreemdelingen, verwijst ook naar het Avondmaal dat gevierd wordt.Symbolische schikking  4 december
2e Advent

Bij de lezing: Ruth (1,19b-2,12; )4,13-17                       

In de lezingen op de adventszondagen gaat het over vier vrouwen die verbonden zijn met de levenslijn in de geschiedenis van Jezus. Vorige week stond Batseba centraal, nu is Ruth aan de beurt. Ruth die door haar diepe geloof in die bijzondere God van Israël en haar doorzettingsvermogen de ruimte krijgt en gezien wordt. De basis van de schikking is een eenvoudige jute lap waarop een paarse lijn is neergelegd. Paars, de kleur van inkeer en bezinning en de lijn symboliseert de tijdslijn  waarin de vrouwen zich bevinden. In de schikking zien we takken die rechtop staan en zich uitstrekken naar het licht. Verder zien we korenaren die door Ruth gezocht zijn en klimop als teken van Gods trouw. Hiertussen staat een witte roos die vooruit wijst naar het kind dat Ruth en Boaz samen krijgen en via de stamboom naar Jezus.

 

Symbolische schikking 27 november
1e Advent

Bij de lezing: 2 Samuël 11, (1) 14-27              

In de lezingen op de adventszondagen gaat het over vier vrouwen die verbonden zijn met de levenslijn in de geschiedenis van Jezus. Het thema is ‘Levenslicht’. De uitdrukking ‘het levenslicht zien’ betekent geboren worden. In deze periode horen we over vrouwen die daarbij een belangrijke rol spelen. De eerste vrouw die aan bod komt is Batseba, wiens leven, na verdriet en pijn, van God een nieuwe wending krijgt waardoor zij voor Hem van betekenis wordt.

De basis van de schikking is een eenvoudige jute lap waarop een paarse lijn is neergelegd. Paars, de kleur van inkeer en bezinning en de lijn symboliseert de tijdslijn  waarin de vrouwen zich bevinden. In de schikking zien we takken die rechtop staan en zich uitstrekken naar het licht. Hiertussen zijn bloemen geschikt als teken van Batseba’s rouw en pijn om de dood van haar man Uria.  Het goud in de schikking verwijst naar koning David.                             

 

Liturgische schikking Advent/Kerst 2021

Symbolische schikkingen Advent/ Kerst 2021

Lees meer