LAATSTE WIJZIGINGEN M.B.T. de Zondagsdiensten LAATSTE WIJZIGINGEN M.B.T. de Zondagsdiensten

Laastste wijzigingen

Uitleg besluit van de kerkenraad over het weer toestaan van kerkdiensten met kerkgangers


Op donderdag 4 maart heeft de kleine kerkenraad gesproken over het aangepaste advies van de commissie inzake corona-aangelegenheden Ontmoetingskerk. De landelijke kerk heeft namelijk het advies aangepast van uitsluitende online diensten naar diensten met maximaal 30 kerkgangers (exclusief medewerkers), en ook onze Corona commissie heeft het advies hiernaar toe aangepast.
Er vindt een gedachtewisseling plaats waarbij gepeild wordt hoe elk lid van de Kleine Kerkenraad denkt over opstarten van kerkdiensten met kerkgangers. (conform aangepast advies landelijke kerk)
Zeer zorgvuldig worden alle voor-en tegenargumenten besproken en gewogen. We vinden dat kerkdiensten het hart vormen van het gemeentezijn. Via diverse berichten vanuit de gemeente is naar voren gekomen dat mensen de kerkgang echt missen. Kerkgang is wezenlijk anders dan bijvoorbeeld bezoek aan de horeca of winkelen. Daarnaast gaan we uit van de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Je merkt dat een groep mensen sowieso niet komt zolang het virus onder ons is uit zelfbescherming. We zullen nog nadrukkelijker moeten wijzen op de gezondheidscheck: kom echt niet als je klachten hebt of in afwachting bent van de uitslag van een coronatest. Ook geldt dat kerkgang natuurlijk niet verplicht is. Het is en blijft een eigen keuze om wel of niet te komen. We komen tot de slotsom  dat een kerkgemeenschap floreert bij het samenzijn van mensen en nemen derhalve het onderstaande besluit:
opstarten van kerkdiensten met maximaal 30 kerkgangers (exclusief medewerkers)  met ingang van Palmzondag 28 maart 2021.
De inschrijving voor de diensten via de website zal weer opengesteld worden vanaf woensdag 24 maart.

Namens de kerkenraad,
Marco Molendijk, scriba.

 
 
Zondagsdienst Zondagsdienst

Aanmelden voor de kerkdienst:

Laatste wijzingen

Spelregels voor aanmelding
 • Met de link HIER AANMELDEN hieronder opent u het formulier “Aanmelding zondagsdienst”.
 • Door u aan te melden bevestigt u dat u en uw huisgenoten geen gezondheidsklachten hebben zoals die door het RIVM zijn genoemd als symptomen van een mogelijke Corona-besmetting.
 • U kunt via internet aanmelden vanaf woensdagavond 21.00 uur tot vrijdag 23.59 uur.
 • Heeft u geen internet? Dan mag u zich telefonisch aanmelden op nummer:
 • 06-16 790 631.
 • Telefonisch aanmelden kan alleen op woensdag en donderdag van 18.30 uur tot 20.30 uur.
 • Alle aanmelders ontvangen zaterdagmiddag om uiterlijk 12.00 uur bericht of hen een plaats(en) is/zijn toegewezen.
 • Krijgt u of een van uw huisgenoten na aanmelding gezondheidsklachten, of kunt u om andere redenen niet komen, meldt u dan af via het mailadres: ontmoetingskerk.aanmelden@gmail.com
 • Als u zich telefonisch hebt aangemeld kunt u natuurlijk op die wijze afmelden.
 • LET OP: Vooralsnog zal de autorijdienst niet functioneren!

Toedeling zitplaatsen
 • Alle aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst geplaatst.          
 • De telefonische aanmeldingen van elke avond worden de volgende dag 09.00 uur geplaatst.
 • Heeft u geen plaats? Dan krijgt u voorrang als u zich opnieuw aanmeldt op een andere zondag.
 • Aanvragers die nog geen dienst bijwoonden, hebben voorrang op hen die dat al wel deden.
Gedragsregels in de kerk
 • Zie de zomerwijkbrief voor gedetailleerde informatie waaronder de 10 regels voor kerkbezoek.
 • De basis: Onderling 1½ meter afstand houden en de aanwijzingen van de medewerkers opvolgen.

HIER AANMELDEN

 
 
Ontmoetingskerk op YouTube Ontmoetingskerk op YouTube

Ontmoetingskerk op YouTube

Voor het YouTube kanaal van de Ontmoetingskerk in Dordrecht klik hier.
Indien u storingen ervaart bij het bekijken of beluisteren van onze kerkdiensten, neemt u dan contact op met Jacco Luijten via zijn e-mailadres; jaccoluijten1@gmail.com
lees meer »
 
Data Tienerdiensten Data Tienerdiensten

Tienerdiensten

Hier kun je de data zien waarop er Tienerdienst is op de zondagmorgen, tijdens de kerkdienst.
lees meer »
 
Kerkdiensten-2 Kerkdiensten-2

Kerkdiensten en Vespers zie laatste nieuws i.v.m. Coronamaatregelen

Iedere zondag is er om 10.00 uur dienst in de Ontmoetingskerk. Dan komen we als gemeente samen om God en elkaar te ontmoeten. We zingen vooral uit het Liedboek (2013), aangevuld met andere liederen. Er is gevarieerde muzikale inbreng van gemeenteleden, koren of een band. In principe gebruiken we in de Ontmoetingskerk het oecumenisch leesrooster “De eerste dag”.
Tijdens de ochtendvieringen is er kinderopvang, een kinderkring, een kinderwoorddienst en eens per 14 dagen een tienerdienst.
lees meer »