Ontmoetingskerk in de wijk Sterrenburg; website in bewerking

Paasontbijt

Paasontbijt 31 maart 2024
Op 1e Paasdag mogen we weer het paasontbijt in onze gemeente organiseren. We gaan een heerlijk uitgebreid ontbijt voor u klaarmaken. We beginnen om 08:30. De kosten zijn € 4,00 per persoon. U kunt zich opgegeven door uw naam, aantal personen en uw telefoonnummer te noteren op de intekenlijst, vanaf 3 maart, die in de hal van de Ontmoetingskerk ligt. Ook kunt u zich telefonisch opgeven: 06-83911088 (Bert Geurtsen) of via e-mailadres: bertgeurtsen105@gmail.com Opgeven kan tot 26 maart.
Namens de paasontbijtcommissie, Bert Geurtsen

Op eerste paasdag kan iedereen, jong en oud, aansluiten bij het paasontbijt. De afgelopen jaren hebben we met ongeveer 45 personen het paasontbijt gevierd. Enkele weken van te voren kunt u zich opgeven.

Lees meer 

Gespreksgroepen

Binnen onze wijkgemeente zijn een aantal gespreksgroepen actief.

  • De Verdieping
  • Het Plein
  • de Dordtse Millennials
Lees meer 

Openstelling

U kunt een kaarsje aansteken en/of een gebedsintentie in het voorbedenboek schrijven in de Stilteruimte 

Er zullen geen verdere activiteiten plaatsvinden. Ds. Dick Steenks zal op dinsdag aanwezig zijn en op de overige dagen een pastoraal ouderling/medewerker voor een gesprek.
Er is ook gelegenheid om iets voor de voedselbank af te geven. Hiervoor staan kratten in de hal.

Kookhuis

Onder het motto “Koken vóór en dóór gemeenteleden” wordt op de 3e woensdag van de maand een maaltijd georganiseerd. Gemeenteleden en gasten zijn daarbij van harte welkom.
 

Onder het motto “Koken vóór en dóór gemeenteleden” wordt op de 3e woensdag van de maand een maaltijd georganiseerd. Gemeenteleden en gasten zijn daarbij van harte welkom.

De kosten bedragen € 8,50 per persoon; dit is inclusief een drankje en een kopje koffie of thee.
Vanaf 17.30 uur bent u welkom. de maaltijd begint om 18.00 uur.
In de hal van de kerk ligt een intekenlijst. U kunt zich aanmelden t/m de zondag voorafgaande aan de maaltijd of telefonisch/e-mail bij Marja Kruijswijk (6170490 / mkruijswijk@kpnmail.nl).
Het nieuwe seizoen begint in oktober, maar in de laatste week van augustus wordt een extra zomers KookHuis georganiseerd

Aanschuiflunch

Elke zaterdag van de maand van 12.30- 14.00 uur.

Iedereen kan binnenlopen (vooraf aanmelden is niet nodig). We lunchen met elkaar en er is gelegenheid om met elkaar te praten enom een kaars ter gedachtenis aan te steken.
Lees meer 

Soos op donderdag

Elke donderdagmiddag is er een gezellige soos in de Ontmoetingskerk, van 13.45 tot 15.45 uur. Er worden allerlei spelletjes gedaan onder het genot van thee en koffie.

Lees meer 

Protestantse Contact Dienst

Elke eerste dinsdag van de maand van september t/m mei organiseert de PCD van 10.00 –12.00 uur een koffieochtend. Deze ochtend wordt 2 keer per jaar gecombineerd met een vergadering.

Lees meer