Ontmoetingskerk in de wijk Sterrenburg; website in bewerking

Liturgische schikking van de 40-dagentijd

Liturgische schikking 40dagentijd en Pasen  2021
Lees meer 

Liturgische Schikkingen Pasen 2019

Hier onder staan foto's van de liturgische schikkingen van Pasen 2019.
Lees meer 

Liturgische schikking Pinksteren

Symbolische schikking Pinksteren

Bij de lezing: Handelingen 2

….Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de Heilige Geest….

 

Rood is de kleur van Pinksteren. De gloriosa (rode bloemen ) en paarse floxen (ook wel vlambloemen genoemd) verwijzen naar de vlammen die niet doven en de liefde die blijft. De Hedera vertelt van Gods trouw. De twaalf kaarsen verbeelden de twaalf discipelen die het licht de wereld in brengen. 

 

Pasen:

Nieuw leven

De dood overwonnen

Kleuren, geuren

Kringloop

Begin zonder eindGoede Vrijdag:

Ten hemel schreiend

Gekruisigde verlosser

Brenger van genade

Trouw aan ons

Witte Donderdag:

Zonder licht geen donker

Zonder liefde geen verraad

30 zilverlingen

Zonde

Symbolische schikking 6e zondag Veertigdagentijd

bij de lezing Matteüs 21:1-11

Juichende handen

Voor die Ene

Geven iedereen

Zicht op toekomst

 


Symbolische schikking 5e zondag Veertigdagentijd

bij de lezing Johannes 11: 1-44

Cirkel vol

Ogenschijnlijk dode bloemen

Zijn levende herinneringen

Liefde voor jou
Symbolische schikking 4e zondag Veertigdagentijd

bij de lezing Johannes 9: 1-41

Open ogen

Zien, kijken, gezien worden

Wie ben jij

 

Geworden?


 


Symbolische schikking 3e zondag Veertigdagentijd

bij de lezing Johannes 4: 5-26

Bronnen

Van inspiratie

Spiegels met gedachten

Verbinding voor mij

 

En jou
Symbolische schikking -  Biddag

Bij de lezing uit: Lucas 11: 1-13

De witte tulpen staan symbool voor de biddende

gemeente. De briefjes verbeelden hun gebeden

tot God.

Wie vraagt die                                                         

Ontvangt                               

Wie zoekt                                

Vindt

 
Symbolische schikking 2e zondag Veertigdagentijd

bij de lezing Matteüs 17: 1-9

Op de berg

In stilte luisterend, biddend

Drie profeten

 

Gevonden wijsheid

Symbolische schikking 1ste zondag Veertigdagentijd

bij de lezing Matteüs 4: 1-11

 

Uit liefde voor jou

Wandelen in de woestijn

Leeftocht

Het vergezicht

Liturgische schikking Pinksteren


Liturgische schikking 1e zondag 40-dagentijd

De tekst op het kaartje bij de schikking luidt: Ik geef jullie vrede! De tekst op het kaartje bij deze schikking luidt: Nieuw leven voor ieder die het wil zien en geloven.

De tekst op het kaartje bij deze schikking luidt: Het daglicht lonkt, de dag breekt aan, de toekomst opent zich.

De tekst op het kaartje bij deze schikking luidt: Duisternis valt in, vandaag wordt het stil. De tekst op het kaartje bij deze schikking luidt:  Zorg dat je broeders en zusters bent,  niet in ambitie maar in dienstbaarheid.  (Paus Franciscus, 2019)


De tekst op het kaartje bij deze schikking luidt: Brood en wijn als beeld van het feestmaal dat ooit zal zijn. Waar geen lichaam gebroken en bloed vergoten wordt.De tekst op het kaartje bij deze schikking luidt: Jezus is het levend water.De tekst op het kaartje bij deze schikking luidt: Welkom thuis, hier mag je zijn. Deel in de vreugde en open je handen.
De tekst op het kaartje bij deze schikking luidt: Goede God, U geeft vrucht. Ook als we het zelf misschien niet zien.

 

Bij de lezing uit: Lucas 4: 1-13  

 Jezus vestigt de blik op waar het om gaat.

God is de betrouwbare en heeft de tijden

in de hand. God komt de aanbidding toe
.

Liturgische schikking 40 dagentijd

Symbolische schikking - Pinksteren 5-6-2022

Bij deze Pinkstermorgen past een uitbundige, vurige schikking. We zien een prachtig boeket in inspirerende kleuren als symbool voor de uitstorting van de heilige Geest, passend bij de lezing uit: Handelingen 2: 1-13 en uit Johannes 20: 19-23.                    
Symbolische schikking  - Paasmorgen

Bij de lezing: Johannes 20:1-18

Ook op Paasmorgen sluit de lezing aan bij het project van Kerk in actie Alles komt goed. Waar de toekomst gesloten leek door de dood van Jezus, wordt deze op Paasmorgen weer helemaal opengelegd. De Heer is opgestaan!

Een nieuw begin, een nieuwe lente. Dat zien we terug in een feestelijk boeket in witte, gele en zachtgroene tinten.
 Symbolische schikking – Stille Zaterdag

Bij de lezing: Lucas 24: 1-10 (11)

Symbolische schikking – Goede Vrijdag

Bij de lezing: Johannes 18: 1 tot 19: 42
 

Symbolische schikking - Witte Donderdag

Bij de lezing: Johannes 13: 1-15


Symbolische schikking  - 6e zondag van de Veertigdagentijd, Palmzondag

Bij de lezing: Lucas 22: 1-23

Het jaarthema van de PKN is Van U is de toekomst. De schikking van de veertigdagentijd sluit hierbij aan. Als basis wordt een conische pot gebruikt om het ontvangen te symboliseren. De hoge schikking reikt omhoog, als verbinding met het hogere.

Op deze Palmzondag sluit de lezing aan bij het project van Kerk in actie en daarin lezen we over de  Pesachmaaltijd, als Jezus woorden spreekt die tot op de dag van vandaag nog klinken. Symbolische schikking  - 5e zondag van de Veertigdagentijd

Bij de lezing: Johannes 4: 1-14

Het jaarthema van de PKN is Van U is de toekomst. De schikking van de veertigdagentijd sluit hierbij aan. Als basis wordt een conische pot gebruikt om het ontvangen te symboliseren. De hoge schikking reikt omhoog, als verbinding met het hogere.

In de tekst van de lezing wordt gesproken over levend water. Daarom zien we in de schikking water dat uit een kruikje stroomt.

Symbolische schikking  - 4e zondag van de Veertigdagentijd

Bij de lezing: Lucas 15: 11-32

Het jaarthema van de PKN is Van U is de toekomst. De schikking van de veertigdagentijd sluit hierbij aan. Als basis wordt een conische pot gebruikt om het ontvangen te symboliseren. De hoge schikking reikt omhoog, als verbinding met het hogere.

De gelijkenis vertelt over het huis van God waar het goed en iedereen welkom is. In de schikking zien we groene takken en de eerste bloesem. In het roze van de bloemen zien we het licht dat al door het paars heen breekt.Symbolische schikking  - 3e zondag van de Veertigdagentijd

Bij de lezing: Lucas 13: 1-9

Het jaarthema van de PKN is Van U is de toekomst. De schikking van de veertigdagentijd sluit hierbij aan. Als basis wordt een conische pot gebruikt om het ontvangen te symboliseren. De hoge schikking reikt omhoog, als verbinding met het hogere.

De gelijkenis vertelt over het geduld dat God met mensen heeft. Maar ook dat wij geroepen zijn zo te leven dat we tot bloei komen en vrucht dragen. Als symbool hiervan zien we in de schikking een tak van de vijg met wintervrucht en zaaddragende Helleborus.


Symbolische schikking  - 2e zondag van de Veertigdagentijd

Bij de lezing: 1 Korinthe 13: 1-13

Het jaarthema van de PKN is Van U is de toekomst. De schikking van de veertigdagentijd sluit hierbij aan. Als basis wordt een conische pot gebruikt om het ontvangen te symboliseren. De hoge schikking reikt omhoog, als verbinding met het hogere.

Zagen we in de schikking van Biddag witte tulpen – als symbool van biddende handen -  nu zien we gipskruid  en hedera als teken van eeuwigdurende liefde en trouw. Alles draait tenslotte om één ding, namelijk de liefde, waarvan God zelf de uiteindelijke bron is.