Ontmoetingskerk in de wijk Sterrenburg; website in bewerking

Liturgische schikking dankdag voor gewas en arbeid

 
De liturgische schikking Dankdag voor gewas
en arbeid

Bij de lezing: Spreuken 6:6-11 en Marcus 4: 26-34
 
Dankbaarheid voor de opbrengst 
                van het land, 
           genoeg om te delen.


 


 

Liturgische schikking gedachteniszondag

Liturgische schikking Gedachteniszondag 2023

De schikking is opgebouwd rond de 2e letter van het Hebreeuwse alfabet, de Bét:

                                                                     
Het Hebreeuws wordt van rechts naar links gelezen en deze letter lijkt dan op een huis. Het eerste woord in Genesis, dus in de Bijbel, begint met de bét. Elke Hebreeuwse letter heeft een symbolische betekenis. De bét vertelt: je hebt grond onder je voeten, een dak boven je hoofd en een beschermende muur in de rug; je kunt het huis aan de voorkant verlaten en het leven en het licht tegemoet gaan. De toekomst is open. De lelie is het symbool van de opstanding van Christus en het nieuwe leven en de kaars is het licht.

Gedachteniszondag


2 november 2022 Dankdag

Dankdag 2 november 2022

Liturgische schikking gedachteniszondag

Gedachteniszondag
20-11-2022

God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin. 

Biddag 2021

ARCHIEF

Biddag 10 maart 2021
Lees meer 

Liturgische schikking gedachteniszondag

ARCHIEF

Gedachteniszondag 2021
 

 
Lees meer 

Liturgische schikking Dankdag 2021

ARCHIEF

Dankdag 3 november 2021
Lees meer 

Litirgische schikking Biddag 2020

ARCHIEF

Biddag 2020


Bij de lezing uit: Lucas 11: 1-13

God, U zorgt. Open onze ogen voor het goede, voor het geschenk van de Heilige Geest.