Adventsproject: Stichting Leergeld Drechtsteden Adventsproject: Stichting Leergeld Drechtsteden

Adventsproject: Stichting Leergeld Drechtsteden

In deze adventstijd willen wij extra aandacht geven aan deze stichting. Daar veel gezinnen het moeilijk hebben zorgt deze stichting ervoor dat kinderen uit deze gezinnen mee kunnen blijven doen met allerlei sport- en schoolactiviteiten. Hierdoor hoeven deze kinderen niet aan de ‘zijlijn’ te staan. Zo horen ze er ook bij. Deze stichting zorgt voor een geldelijke bijdrage voor de aanschaf van onder andere een fiets, laptop, schoolreisje en sportkleding. Dit is nog maar een kleine greep uit al wat mogelijk is. De diaconie hoopt op uw bijdrage. De collectebus staat in de hal van de Kerk. Ook de meeropbrengst van de adventskalenders is voor dit doel bestemd.
De Diaconie.
 
 
Bloemenzondag Bloemenzondag
Zondag 26 juni
Op deze zondag willen wij als Diaconie een bloemengroet brengen bij alle  gemeenteleden die dit jaar 92 jaar worden en ouder zijn. De ervaring heeft inmiddels geleerd dat deze bloemengroet erg op prijs wordt gesteld. Ook dit jaar willen wij deze gemeenteleden in het zonnetje zetten. Al met al zullen we dus weer heel wat bloemen nodig hebben. Deze kunt u brengen op vrijdag 24 juni tussen 10.00u en12.00u in de Ontmoetingskerk. Zaterdag maken wij hier boeketten van en zondag 26 juni na de kerkdienst worden ze weggebracht.
Wij rekenen op veel bloemen.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Namens de Diaconie, Ine Geurtsen.                        
 
Energiefonds Energiefonds

Energiefonds

Bericht van de Diaconie over Energiefonds lees hier over het aanvragen en hier over het doneren.
 
Nieuw wijkdoel Nieuw wijkdoel

Nieuw Wijkdoel;

Stichting Ronoylion ondersteunt kleinschalige ontwikkelingsprojecten op het eiland Mindanao  in de Filippijnen. Het gaat in die projecten om een integrale aanpak van onderwijs, landbouw en gezondheidszorg, waardoor de kwaliteit van leven verbetert en waarbij zelfredzaamheid voorop staat.
Lees hier verder.
 
Nieuws van de diaconie Nieuws van de diaconie

Nieuws van de diaconie

De diaconie heeft bij uitstek een dienende en steunende taak, en helpt waar mogelijk bij het zoeken naar een oplossing of bij het vinden van een instantie om een probleem op te lossen. De diaconie betracht bij dit werk strikte vertrouwelijkheid.
lees meer »
 
Inzamelacties van de diaconie Inzamelacties van de diaconie

Inzamelacties van de diaconie

De diakenen organiseren in de loop van het jaar een aantal inzamelacties.
lees meer »
 
Amnesty International

Amnesty International

Amnesty International

Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige mensenrechten-organisatie: zij ontvangt geen geld van de regering of van enig politieke partij en is niet gebonden aan een politieke of godsdienstige overtuiging.
lees meer »
 
Actie schoenendoos

Actie schoenendoos

Actie schoenendoos

Al jaren doen we mee met de "actie schoenendoos", een landelijk project van Kerk-in-actie. De actie start in oktober met de uitdeling van de jaarfolders.
lees meer »
 
Stichting Hulp In Praktijk

Stichting Hulp In Praktijk

Stichting Hulp In Praktijk

Stichting HiP is een organisatie die kerkleden die op basis van hun talenten en capaciteiten hulp willen bieden aan mensen in nood in contact wil brengen met mensen met een hulpvraag. De Ontmoetingskerk in Dordrecht participeert ook in HiP. Dat betekent dat u zich ook als hulpbieder aan kunt melden!
lees meer »
 
Sociaal Fonds Sociaal Fonds

Sociaal Fonds

Het Sociaal Fonds der Kerken is een samenwerkingsverband tussen verschillende kerken in Dordrecht.
Er kan financiële hulp geboden worden in situaties die buiten de bestaande regelingen vallen.
Voor meer informatie zie: www.diaconaalplatformdordrecht.nl onder het kopje Ik zoek hulp > Financiële ondersteuning.