Ontmoetingskerk in de wijk Sterrenburg; website in bewerking

Nieuws van de diaconie

De diaconie heeft bij uitstek een dienende en steunende taak, en helpt waar mogelijk bij het zoeken naar een oplossing of bij het vinden van een instantie om een probleem op te lossen. De diaconie betracht bij dit werk strikte vertrouwelijkheid.

Lees meer 

Diaconaal wijkdoel

Wijkdoel, Makunda Christian Leprosy & General Hospital
Tot september 2024 is ons wijkdoel Makunda in India.
Dit ziekenhuis streeft ernaar mensen hoogstaande medische zorg te geven die betaalbaar is voor de bevolking van noordoost India. Het ziekenhuis is ooit begonnen als een ziekenhuis voor mensen die aan lepra leden. Al gauw bleek dat de gezondheidszorg in de arme regio, waar veel theeplantages zijn, te wensen overliet en werd het ziekenhuis omgebouwd tot een algemeen ziekenhuis, waar iedereen geholpen kan worden, ongeacht de kaste, religie, ras of sekse. Met de donaties die binnenkomen worden operatiemateriaal, kasten, apparatuur voor de radiologie-afdeling en andere noodzakelijke spullen gekocht. Op dit moment is Martha Pekelharing, moeder van de schoondochter van Martin en Tjada Zwanenburg, ter plaatse om als kinderarts te helpen in het ziekenhuis. Gedurende dit jaar gaan de collectes voor ons wijkdoel naar dit ziekenhuis. Ook zullen er 2 acties georganiseerd worden om dit doel extra te steunen.

Inzamelacties van de diaconie

De diakenen organiseren in de loop van het jaar een aantal inzamelacties.
Lees meer 

Samen Dordt

Onder de paraplu van Samen Dordt en Missie Dordt werken meer dan 30 kerken in de stad samen. Er is ook een lijntje met moskeeën. Samen Dordt zet zich in voor kwetsbare stadsgenoten. Dat doet zij op diverse manieren.
De bedoeling is om laagdrempelig aandacht en praktische hulp te bieden, zoveel mogelijk met vrijwilligers. Zo ondersteunt Samen Dordt zogenaamde Vindplaatsen, waar mensen kunnen binnenlopen en even rust vinden. De Hulplijn Dordt brengt vraag en aanbod bij elkaar als mensen hulp en begeleiding zoeken. Hip Helpt doet dat met praktische projecten als het opknappen van een tuin. In een Rustplek kunnen mensen die op adem willen komen een tijdelijke plek krijgen in een gastgezin. Samen Dordt wil ook jongeren een steuntje in de rug geven om hun plek in de samenleving te vinden, en zoekt ze op met het project Jong Dordt, onder andere in mobiele ontmoetingsplekken. Via het initiatief Dagelijks Brood worden daarnaast voedselpakketten aan huis bezorgd bij mensen die zijn aangemeld. Op straat gebeurt dat voor dak- en thuislozen door het project Broodnodig. En tenslotte ontmoeten diakenen uit allerlei kerken elkaar regelmatig om ervaringen uit te wisselen, in het Diaconaal Platfrom Dordt.
 

Kamers met aandacht/De Rustplek


Misschien heeft u een kamer over in uw huis: de kinderen zijn uitgevlogen, maar het huis is nog steeds te fijn om in te wonen. Dan zou u kunnen overwegen om een kamer beschikbaar te stellen voor Kamers met aandacht: voor een jongere die net even een tussenstapje nodig heeft om geheel zelfstandig te kunnen wonen. In de hal liggen folders met meer informatie. Er liggen ook 2 magazines, met verhalen van mensen die een kamer verhuurden en jongeren die ook hun ervaringen delen.

Amnesty International

Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige mensenrechten-organisatie: zij ontvangt geen geld van de regering of van enig politieke partij en is niet gebonden aan een politieke of godsdienstige overtuiging.

Lees meer 

Stichting Present


Present organiseert zinvolle vrijwilligersprojecten voor groepen. Dat kunnen praktische projecten zijn, zoals het opknappen van een huis of een tuin, maar ook sociale activiteiten, zoals een uitstapje met ouderen of helpen op een dagbesteding. Ook worden jaarlijkse acties georganiseerd zoals de Kerstengel en de Zomertas. Dit zijn acties waarbij iedereen op laagdrempelige wijze van betekenis kan zijn voor iemand anders. Hierin is 'iets geven' het middel dat zorgt voor verbinding en ontmoeting. Een nieuw opgezet project is Sociaal Tuinieren. Een bijzonder project. Vrijwilligers worden als tuinmaatjes voor langere tijd gekoppeld aan mensen die hun tuin niet meer zelf kunnen onderhouden. Resultaat: Een nette tuin én door structurele ontmoeting ontstaat verbinding tussen tuinmaatje en hulpontvanger. Als u een hulpvraag hebt, kunt u contact opnemen met de Hulplijn Dordt. U kunt dat telefonisch doen: 078-200 10 79, of via de website: www.hulplijndordt.nl


 

Actie schoenendoos

Al jaren doen we mee met de "actie schoenendoos", een landelijk project van Kerk-in-actie. De actie start in oktober met de uitdeling van de jaarfolders.

Lees meer 

Sociaal Fonds

Het Sociaal Fonds der Kerken is een samenwerkingsverband tussen verschillende kerken in Dordrecht.

Er kan financiële hulp geboden worden in situaties die buiten de bestaande regelingen vallen.
Voor meer informatie zie: www.diaconaalplatformdordrecht.nl onder het kopje Ik zoek hulp > Financiële ondersteuning.