Kamers met aandacht/De Rustplek Kamers met aandacht/De Rustplek
Kamers met aandacht / de Rustplek
Misschien heeft u een kamer over in uw huis: de kinderen zijn uitgevlogen, maar het huis is nog steeds te fijn om in te wonen. Dan zou u kunnen overwegen om een kamer beschikbaar te stellen voor Kamers met aandacht: voor een jongere die net even een tussenstapje nodig heeft om geheel zelfstandig te kunnen wonen. In de hal liggen folders met meer informatie. Er liggen ook 2 magazines, met verhalen van mensen die een kamer verhuurden en jongeren die ook hun ervaringen delen.
 
 
Nieuw wijkdoel Nieuw wijkdoel

Nieuw Wijkdoel;

Wijkdoel, Makunda Christian Leprosy & General Hospital
In 2023 en 2024 is ons wijkdoel Makunda in India.
Dit ziekenhuis streeft ernaar mensen hoogstaande medische zorg te geven die betaalbaar is voor de bevolking van noordoost India. Het ziekenhuis is ooit begonnen als een ziekenhuis voor mensen die aan lepra leden. Al gauw bleek dat de gezondheidszorg in de arme regio, waar veel theeplantages zijn, te wensen overliet en werd het ziekenhuis omgebouwd tot een algemeen ziekenhuis, waar iedereen geholpen kan worden, ongeacht de kaste, religie, ras of sekse. Met de donaties die binnenkomen worden operatiemateriaal, kasten, apparatuur voor de radiologie-afdeling en andere noodzakelijke spullen gekocht. Op dit moment is Martha Pekelharing, moeder van de schoondochter van Martin en Tjada Zwanenburg, ter plaatse om als kinderarts te helpen in het ziekenhuis. Gedurende dit jaar en 2024 gaan de collectes voor ons wijkdoel naar dit ziekenhuis. Ook zullen er deze twee jaar verschillende acties georganiseerd worden om dit doel extra te steunen.
 
Stichting Present

Stichting Present

Stichting Present
Present organiseert zinvolle vrijwilligersprojecten voor groepen. Dat kunnen praktische projecten zijn, zoals het opknappen van een huis of een tuin, maar ook sociale activiteiten, zoals een uitstapje met ouderen of helpen op een dagbesteding. Ook worden jaarlijkse acties georganiseerd zoals de Kerstengel en de Zomertas. Dit zijn acties waarbij iedereen op laagdrempelige wijze van betekenis kan zijn voor iemand anders. Hierin is 'iets geven' het middel dat zorgt voor verbinding en ontmoeting. Een nieuw opgezet project is Sociaal Tuinieren. Een bijzonder project. Vrijwilligers worden als tuinmaatjes voor langere tijd gekoppeld aan mensen die hun tuin niet meer zelf kunnen onderhouden. Resultaat: Een nette tuin én door structurele ontmoeting ontstaat verbinding tussen tuinmaatje en hulpontvanger. Als u een hulpvraag hebt, kunt u contact opnemen met de Hulplijn Dordt. U kunt dat telefonisch doen: 078-200 10 79, of via de website: www.hulplijndordt.nl. Via deze organisatie kunt u terechtkomen bij HipHelpt Dordt, wat voorheen de stichting HIP was.


Stichting Hulp In Praktijk

Stichting HiP is een organisatie die kerkleden die op basis van hun talenten en capaciteiten hulp willen bieden aan mensen in nood in contact wil brengen met mensen met een hulpvraag. De Ontmoetingskerk in Dordrecht participeert ook in HiP. Dat betekent dat u zich ook als hulpbieder aan kunt melden!
lees meer »
 
Energiefonds Energiefonds

Energiefonds

Bericht van de Diaconie over Energiefonds lees hier over het aanvragen en hier over het doneren.
 
Nieuws van de diaconie Nieuws van de diaconie

Nieuws van de diaconie

De diaconie heeft bij uitstek een dienende en steunende taak, en helpt waar mogelijk bij het zoeken naar een oplossing of bij het vinden van een instantie om een probleem op te lossen. De diaconie betracht bij dit werk strikte vertrouwelijkheid.
lees meer »
 
Inzamelacties van de diaconie Inzamelacties van de diaconie

Inzamelacties van de diaconie

De diakenen organiseren in de loop van het jaar een aantal inzamelacties.
lees meer »
 
Amnesty International

Amnesty International

Amnesty International

Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige mensenrechten-organisatie: zij ontvangt geen geld van de regering of van enig politieke partij en is niet gebonden aan een politieke of godsdienstige overtuiging.
lees meer »
 
Actie schoenendoos

Actie schoenendoos

Actie schoenendoos

Al jaren doen we mee met de "actie schoenendoos", een landelijk project van Kerk-in-actie. De actie start in oktober met de uitdeling van de jaarfolders.
lees meer »
 
Sociaal Fonds Sociaal Fonds

Sociaal Fonds

Het Sociaal Fonds der Kerken is een samenwerkingsverband tussen verschillende kerken in Dordrecht.
Er kan financiële hulp geboden worden in situaties die buiten de bestaande regelingen vallen.
Voor meer informatie zie: www.diaconaalplatformdordrecht.nl onder het kopje Ik zoek hulp > Financiële ondersteuning.