Ontmoetingskerk in de wijk Sterrenburg; website in bewerking

Contactpersonen LHBTIQ+ gerelateerde vraagstukken

 v.l.n.r. Carin, Esra Micha en Ds. Dick Steenks
Zoals op zondag 18 februari door onze wijkpredikant Dick Steenks in de dienst is verteld, hebben wij, Carin, Evy en Esra Micha, ons aangemeld als contactpersonen voor LHBTIQ+ gerelateerde vraagstukken.

Voor iedereen die ons nog niet kent en voor wie nog niet zo vertrouwd is met deze lange afkorting, willen we onszelf graag introduceren. De letters LHBTIQ staan voor Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender, Intersekse en Queer. Deze termen zeggen iets over hoe mensen hun gender en seksualiteit ervaren. In de loop der jaren is er in de kerken langzamerhand meer belangstelling en begrip gekomen voor deze groep mensen. Voor hen en hun familie kan het soms een enorme worsteling zijn om tot acceptatie te komen van hun identiteit en om duiding te geven aan de betekenis daarvan voor hun geloof.


Wij hebben alledrie persoonlijk ervaring met de vraagstukken die hieraan gerelateerd zijn, allemaal op onze eigen manier. Met onze ervaringen hopen we iets te kunnen betekenen voor iedereen die worstelt met gerelateerde vraagstukken of hier meer over te weten wil komen. 

U kunt ons persoonlijk aanschieten na de dienst, of uw vragen stellen via de e-mail:
lhbtiqcontactpersonen@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
Wij gaan uiteraard vertrouwelijk om met alle gedeelde informatie en gesprekken.
Wij hopen dat er voor alle mensen jong of oud ruimte is of komt om zichzelf te zijn, een kind van God , óók binnen de gemeente.
Hartelijk groet van Carin Hartman, Evy van der Linden en Esra Micha van den Ende.

Wij de kerk

Wij de kerk

De Protestantse wijkgemeente Sterrenburg is toegevoegd aan de kaart van Stichting Wijdekerk.

Stichting Wijdekerk is een initiatief van een groep christenen, zelf LHBT’er (lesbisch, homo, bi, transgender) of nauw betrokken bij LHBT’ers.

Lees meer