Ontmoetingskerk in de wijk Sterrenburg; website in bewerking

Liturgische schikking 40 dagentijd

Symbolische schikking  - 3e zondag van de Veertigdagentijd

Bij de lezing: Johannes 2: 13-22 (25)

De symbolische schikking volgt het thema van de kinderdienst Wat goed dat jij er bent. We vieren de nabijheid van God en van andere mensen in ons bestaan. Ook nu zijn de juten doek en de cirkel van kronkeltakken aanwezig. De andere onderdelen van de schikking verwijzen naar de gebeurtenis voor de tempel.

De tekst op het kaartje bij deze schikking luidt: Een heilige plaats


Symbolische schikking  - 2e zondag van de Veertigdagentijd

Bij de lezing: Marcus 9: 2-10

Het thema van het project van de kinderdienst is Wat goed dat je er bent. De schikking van de veertigdagentijd sluit hierbij aan. De juten lap geeft de eenvoud en soberheid van deze periode weer. En ook nu staat de cirkel van kronkeltakken voor de verbondenheid tussen mensen. De verdere aankleding verwijst naar de gebeurtenis op de berg.

De tekst op het kaartje bij de schikking luidt: Een vleugje hemel


Symbolische schikking  - 1e zondag van de Veertigdagentijd

Bij de lezing: Marcus 1: 12-15

Tijdens deze veertigdagentijd volgt de symbolische schikking het project van de kinderdienst uit Kind op Zondag met de titel Wat goed dat jij er bent. We vieren de nabijheid van God en van andere mensen in ons bestaan. In de verhalen die aan bod komen ontdekken wij wat het betekent om er niet alleen voor te staan. De basis van de schikking bestaat uit een juten doek als symbool voor eenvoud en soberheid. De cirkel van kronkeltakken verbeeldt de verbondenheid tussen mensen. Het zand is een verwijzing naar de woestijn.

De tekst op het kaartje bij de schikking luidt: Wat heb je nodig?

 

terug

Kerkdienst
03-03-2024 om 10.00
De liturgie voor deze dienst vind je bij de knop zondagsbrieven. De dienst kan via
Youtube en www.kerkomroep.nl gevolgd worden.

Vesperdienst 40 dagentijd
03-03-2024 om 19.00 uur
liturgie
De Veertigdagentijd is van ouds een tijd van verstilling, van inkeer, van voorbereiding op de lijdensweek. In de Ontmoetingskerk is het een goede traditie die verstilling met elkaar te beleven in de vespervieringen op de zes zondagen voorafgaande aan het feest van de Opstanding, te beginnen op 18 februari. De vespers beginnen steeds om 19:00 uur en duren ongeveer 30 minuten.

Openstelling Ontmoetingskerk
06-03-2024 om 10:00

Kerk en Hobby Beweging
07-03-2024 om

Openstelling Ontmoetingskerk
07-03-2024 om 10:00

Soos op donderdag
07-03-2024 om 13:45

Huiswerkhuis
07-03-2024 om 14.15

Aanschuiflunch
09-03-2024 om 12.30

Kerkdienst
10-03-2024 om 10.00
De liturgie voor deze dienst vind je bij de knop zondagsbrieven. De dienst kan via
Youtube en www.kerkomroep.nl gevolgd worden.