Communicatie Communicatie

Communicatie - Kerk op Dordt en Wijkbrief

Op deze pagina staat praktische informatie over de communicatie binnen onze wijkgemeente.

Verschijningsdata kerkblad

Ons kerkblad Kerk op Dordt verschijnt eenmaal per twee tot drie weken. Op de website van Kerk op Dordt is vermeld op welke data de kopij moet worden aangeleverd, en op welke datum het kerkblad verschijnt.

Inleveren wijkberichten uiterlijk op woensdag 10.00 uur, tenzij anders vermeld.
Aanleveren via Lex Nagtegaal, Nijentein 5, 3328 ZH, e-mail: kerkblad@ontmoetingskerk-dordrecht.nl.
Ook bedankberichtjes kunnen, mits er plaatsruimte is, onder de wijkberichten worden opgenomen.

Verschijningsdata wijkbrief 2020

De wijkbrief van onze wijkgemeente Sterrenburg verschijnt viermaal per jaar. Hieronder is vermeld op welke data de kopij moet worden aangeleverd, en op welke datum de wijkbrief moet zijn bezorgd.

Uitgave Kopij inleveren Bezorgd (streefdatum)
Pasen 2020 19 maart 9 april
Zomer 2020 18 juni 9 juli
September 2020 (Startnummer) 27 augustus 17 september
Kerst 2020 26 november 17 december

 

Beheer website

Voor contact met de beheerders van deze website kun je een email sturen aan: webmaster@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
terug