WELKOM

WELKOM

U kunt zich  hier aanmelden voor de zondagsdienst Kerkdiensten met 100 kerkgangers mogelijk.

Laatste Nieuws m.b.t. coronamaatregelen:

De kerkenraad heeft 4 november het volgende  besloten;In navolging van het Kabinetsbesluit om vanaf 5 november 2021 de verplichte afstand van 1,50 meter weer in te voeren kiest de Kerkenraad ervoor om deze veiligheidsafstand te handhaven omdat de Ontmoetingskerk voor iedereen is. Tevens wordt vanaf 5 november 2021 het dragen van een neus-/mondmasker verplicht bij het binnentreden van de kerk en de verplaatsingen in de kerk. Er worden geen blokkades opgeworpen voor toegang door een coronatoegangsbewijs te eisen bij de ingang. In onze gemeente zijn er leden die om welke reden dan ook niet (volledig) gevaccineerd zijn en onder de al dan niet gevaccineerde gemeenteleden bevindt zich een groot aantal kwetsbare mensen.

De kerkdiensten zijn ook via www.kerkomroep.nl en youtube te volgen. 

Het Jeugdhonk is ingericht, kijk voor het resultaat hier alle gulle gevers bedankt.

 

 


In ons kerkgebouw is nu een aparte Stilteruimte voor rust en bezinning.Lees hier meer.
De kerk is alle dagen open, uitzonderingen worden in de agenda rechts aangekondigd.
Maandag tm vrijdag van 10.00-12.00 uur, zaterdag van 13.30 u-15.30 u . 

 

Missie & Visie Protestantse wijkgemeente Sterrenburg


Wij zijn een Protestantse Wijkgemeente, onze missie is:

Wij willen in Sterrenburg een open gastvrije geloofsgemeenschap zijn, betrokken op God, op elkaar en op de samenleving. Onze inspiratiebronnen zijn de Bijbel en de woorden en daden van Jezus, in openheid voor de Geest van God.

Onze visie: lees meer