WELKOM

WELKOM

Jongerenviering 3 oktober.
In een enquête eerder dit jaar hebben de jongeren aangegeven dat ze het leuk zouden vinden om het eens over minder bekende Bijbelverhalen te hebben. En dus hebben we in de tienerdienst, als voorbereiding op de viering, gesproken over Zerubbabel, Ezra en Nehemia. Wat deze mannen moesten doen, dat vertellen we nog niet, maar het heeft te maken met bouwen en een nieuwe start.
De kans krijgen om opnieuw te beginnen wil niet zeggen dat dat dus ook vlekkeloos gebeurt. Als het alleen mensenwerk is of blijft, kan het verkeerd aflopen. Als we willen toelaten dat de Geest van God met ons meedoet en ons inspireert kunnen we bouwen aan ons huis en aan een toekomst. Vandaar het thema ‘Wie bouwt jouw huis?’De band Exodus speelt voor en met ons. Voorganger is Arianne Lodder. Wij kijken er naar uit en hopen dat jij ook komt!
16-9-2021  NIEUWS m.b.t. de Coronamaatregelen
U kunt zich  hier aanmelden voor de zondagsdienst Kerkdiensten met 100 kerkgangers mogelijk.

De kerkenraad heeft 16 september het volgende  besloten; In afwijking van het Kabinetsbesluit om vanaf 25 september 2021 de verplichte afstand van 1,50 meter te laten vervallen kiest de Kerkenraad ervoor om deze veiligheidsafstand voorlopig te handhaven omdat de Ontmoetingskerk voor iedereen is. Er worden geen blokkades opgeworpen voor toegang door een coronatoegangsbewijs te eisen bij de ingang. In onze gemeente zijn er leden die om welke reden dan ook niet (volledig) gevaccineerd zijn en onder de al dan niet gevaccineerde gemeenteleden bevindt zich een groot aantal kwetsbare mensen.
Bij droog weer drinken we na de dienst buiten koffie op gepaste afstand
De kerkdiensten zijn ook via www.kerkomroep.nl en youtube te volgen. 

 

 


In ons kerkgebouw is nu een aparte Stilteruimte voor rust en bezinning.Lees hier meer.
De kerk is alle dagen open, uitzonderingen worden in de agenda rechts aangekondigd.
Maandag tm vrijdag van 10.00-12.00 uur, zaterdag van 13.30 u-15.30 u . 

 

Missie & Visie Protestantse wijkgemeente Sterrenburg


Wij zijn een Protestantse Wijkgemeente, onze missie is:

Wij willen in Sterrenburg een open gastvrije geloofsgemeenschap zijn, betrokken op God, op elkaar en op de samenleving. Onze inspiratiebronnen zijn de Bijbel en de woorden en daden van Jezus, in openheid voor de Geest van God.

Onze visie: lees meer