Ontmoetingskerk in de wijk Sterrenburg; website in bewerking

WELKOM

Iedere zondag is er een kerkdienst om10.00 uur in de Ontmoetingskerk, Sterrenburg te Dordrecht

De jaarplanning van Seven plus is bekend, voor de jeugd van groep 8 en de middelbare school. Kijk bij  Jeugd

Tijdens de gemeenteavond waar ongeveer 60 mensen aanwezig waren om te horen wat er het afgelopen jaar allemaal in de kerk is gebeurd. Missie en Samen Dordt gaven een presentatie over hun werk, En de nieuwe naam van onze wijkbrief werd bekend gemaakt. In juni zal deze glossy bezorgd worden. het wordt een mooi full color magazine met een boeiende inhoud. 

PINKSTEREN 2024
In de gespreksgroep "Geloven Vandaag" waar we als leerlingen in gesprek tastten naar geloofswoorden en geloofsgevoel, twijfels en rijke ervaringen delend. Ja God speelde met vuur in onze harten. En we werden er warm van.
Vijf belijdeniscatechisanten schrijven daarover in prachtige brieven met warme taal. Net zulke warme taal als ooit die twaalf leerlingen spraken op het Pinksterfeest in Jeruzalem.
Pinksteren 2024. We worden in vuur en vlam gezet. Om ja tegen God te zeggen. Vijf mensen hebben het daadwerkelijk gedaan. Wat een (Pinkster)feest!! Heeft u het gemist de dienst is terug te zien op ons Youtube kanaal


Palmpasen, op zaterdag hadden kinderen een palmpasenstok gemaakt. Ze kwamen in processie de kerk binnen, het was een mooi gezicht. Onze dominee gaf de uitleg bij alles wat er aan de stok hing. Terug te zien op You tube

 
Na iedere kerkdienst is het na de dienst koffiedrinken in de Ontmoetingsruimte.
  

 
 
In de vakanties is er vaak een Spelletjesmiddag; hou de socials en deze website in de gaten.