Ontmoetingskerk in de wijk Sterrenburg; website in bewerking

WELKOM

Iedere zondag is er een kerkdienst om10.00 uur in de Ontmoetingskerk, Sterrenburg te Dordrecht


Afgelopen woensdag was er Open Huis waarin Dick en Corinne Steenks vertelden hoe belangrijk het is om je nabestaanden te laten weten wat je wilt na je overlijden en wat er allemaal voor keuzes zijn. Het was een druk bezochte ochtend.
 

 

 
Voorjaarsvakantie Donderdag Spelletjesmiddag 

Kijk naar onze vacature kerkelijk werker 

 

 

Kerkdienst
03-03-2024 om 10.00
De liturgie voor deze dienst vind je bij de knop zondagsbrieven. De dienst kan via
Youtube en www.kerkomroep.nl gevolgd worden.

Vesperdienst 40 dagentijd
03-03-2024 om 19.00 uur
liturgie
De Veertigdagentijd is van ouds een tijd van verstilling, van inkeer, van voorbereiding op de lijdensweek. In de Ontmoetingskerk is het een goede traditie die verstilling met elkaar te beleven in de vespervieringen op de zes zondagen voorafgaande aan het feest van de Opstanding, te beginnen op 18 februari. De vespers beginnen steeds om 19:00 uur en duren ongeveer 30 minuten.

Openstelling Ontmoetingskerk
06-03-2024 om 10:00

Kerk en Hobby Beweging
07-03-2024 om

Openstelling Ontmoetingskerk
07-03-2024 om 10:00

Soos op donderdag
07-03-2024 om 13:45

Huiswerkhuis
07-03-2024 om 14.15

Aanschuiflunch
09-03-2024 om 12.30

Kerkdienst
10-03-2024 om 10.00
De liturgie voor deze dienst vind je bij de knop zondagsbrieven. De dienst kan via
Youtube en www.kerkomroep.nl gevolgd worden.