WELKOM

WELKOM

Welkom op de website van de Ontmoetingskerk in Sterrenburg.
Iedere zondag is er een kerkdienst om10.00 uur.  

Bericht van de kerkenraad
 
Let op onderstaande geldt met ingang van ZONDAG 3 DECEMBER. 
Orgelspel na de dienst. 
overblijfsel vanuit de coronatijd is de gewoonte gebleven om na de Wegzending en Zegen weer te gaan zitten. In coronatijd was dit een wachten op aanwijzingen om de kerkzaal te verlaten. Momenteel is dit voor velen een rustmoment na de viering en aandacht voor het orgelspel. Voor anderen is het een wachtmoment voor de koffie. In overleg met de organisten heeft de kerkenraad besloten dat de predikant en de ouderling van dienst na de Zegen de kerkzaal verlaten om bij de deur te gaan staan. De organist zal uitleidend orgelspel spelen en kerkgangers zijn vrij om te gaan naar de koffie thuis of in de ontmoetingsruimte, of om in de kerkzaal naar het orgelspel te blijven luisteren. De gewoonte van voor de coronatijd, wordt hiermee weer in ere hersteld.
Namens de kerkenraad,
Marco Molendijk, scriba

Zondag 26 november is het Gedachteniszondag, de Liturgische schikking vindt u HIER

 


Voor leden van de Ontmoetingskerk Sterrenburg

De ervaring bij andere kerken leert dat het gebruik van de app zeer eenvoudig is.
Alle reden dus om in te stappen; Doe ook mee.  Voor de herkenbaarheid van de leden onderling is het goed om een herkenbare foto te gebruiken als profielfoto. Voor vragen; 
kerkapp@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
                          
De zondagsbrief wordt uiterlijk zaterdag verstuurd en geplaatst.

 

Bericht van de Diaconie over Energiefonds lees hier over het aanvragen en hier over het doneren.
Aan de rechterkant kunt u doorklikken naar diverse activiteiten in de komende week en naar onze youtube uitzending. 


In ons kerkgebouw is nu een aparte Stilteruimte voor rust en bezinning.Lees hier meer.
De kerk is alle dagen open, uitzonderingen worden in de agenda rechts aangekondigd.
Maandag tm vrijdag van 10.00-12.00 uur, zaterdag aanschuiflunch van 12.30 u-14.00 u . 

 

Missie & Visie Protestantse wijkgemeente Sterrenburg


Wij zijn een Protestantse Wijkgemeente, onze missie is:

Wij willen in Sterrenburg een open gastvrije geloofsgemeenschap zijn, betrokken op God, op elkaar en op de samenleving. Onze inspiratiebronnen zijn de Bijbel en de woorden en daden van Jezus, in openheid voor de Geest van God.

Onze visie: lees meer