Ontmoetingskerk in de wijk Sterrenburg; website in bewerking

Kerkdiensten

Iedere zondag is er om 10.00 uur dienst in de Ontmoetingskerk. Dan komen we als gemeente samen om God en elkaar te ontmoeten. We zingen vooral uit het Liedboek (2013), aangevuld met andere liederen. Er is gevarieerde muzikale inbreng van gemeenteleden, koren of een band. In principe gebruiken we in de Ontmoetingskerk het oecumenisch leesrooster “De eerste dag”.

Tijdens de ochtendvieringen is er kinderopvang, een kinderddienst en om de week tienerdienst. Zie het kopje Tienerdienst

Lees meer 

Ontmoetingskerk op YouTube

Voor het YouTube kanaal van de Ontmoetingskerk in Dordrecht klik  

Indien u storingen ervaart bij het bekijken of beluisteren van onze kerkdiensten, neemt u dan contact op met Jacco Luijten via zijn e-mailadres; jaccoluijten1@gmail.com

Vespers

De vespervieringen in Adventsweken en de 40-dagentijd zijn om 19.00 uur en duren ongeveer een half uur. Ze hebben een verstild, meditatief karakter. Dat wil zeggen dat de liturgie eraan bijdraagt tot jezelf te komen en beter te kunnen luisteren naar de verwachtingsvolle stem van je ziel. We bidden, zingen en luisteren naar muziek, een gedicht en naar lezingen uit de bijbel, maar er is geen preek. We verlaten de kerkzaal zoals we ook binnen gekomen zijn: zonder met elkaar te praten, om nog even vast te houden wat we beleefd hebben.
De meeste mensen van de voorbereidingsgroep hebben de ervaring dat het vooral verrijkend is om een van de vespers voor te kunnen bereiden. Onder begeleiding van onze wijkpredikant Dick Steenks zoeken we op de voorbereidingsavond in tweetallen passende, aansprekende teksten, liederen en gebeden. De voorbereiders treden in de vespers zelf op als liturg.
Spreekt deze manier van adventsviering je aan en zou je er een bijdrage aan willen leveren, dan ben je van harte welkom. Geef je zelf een spiritueel cadeau en word mede-voorbereider van de liturgie. Maar ook als muzikant ben je van harte welkom. Meld je gerust aan of stel je vragen via onderstaand e-mailadres.
vespers@ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Bijzondere kerkdiensten

Door het jaar heen worden er een aantal bijzondere diensten gehouden. Meer informatie hierover vind je hieronder.
Lees meer 

Data Tienerdiensten

Hier kun je de data zien waarop er Tienerdienst is op de zondagmorgen, tijdens de kerkdienst.

Lees meer