Ontmoetingskerk in de wijk Sterrenburg; website in bewerking

WELKOM

Iedere zondag is er een kerkdienst om10.00 uur in de Ontmoetingskerk, Sterrenburg te Dordrecht

De nieuwe Wijkbrief is weer online en in uw brievenbus als u lid van onze gemeente bent.

Zondagochtend was het Palmpasen, op zaterdag hadden kinderen een palmpasenstok gemaakt. Ze kwamen in processie de kerk binnen, het was een mooi gezicht. Onze dominee gaf de uitleg bij alles wat er aan de stok hing. Terug te zien op You tube

 
Zondagochtend komt de evangelist weer in de kerkdienst en wat zal er deze dienst gebeuren. De kinderen van de kinderdienst horen in hun eigen ruimte het verhaal. En na iedere kerkdienst is het na de dienst koffiedrinken in de Ontmoetingsruimte.
  

Afgelopen woensdag was er Open Huis waarin Dick en Corinne Steenks vertelden hoe belangrijk het is om je nabestaanden te laten weten wat je wilt na je overlijden en wat er allemaal voor keuzes zijn. Het was een druk bezochte ochtend.
 

 

 
Voorjaarsvakantie Donderdag Spelletjesmiddag 

Kijk naar onze vacature kerkelijk werker 

 

 
terug