Ontmoetingskerk in de wijk Sterrenburg; website in bewerking

Voorbedenboek in stilteruimte.

Voorbedenboek in stilteruimte.

In de Ontmoetingskerk i een Stilteruimte
Als de kerk open is, is ook de stilteruimte open voor ieder die een kaarsje wil aansteken, even stil wil zijn, wil bidden, iemand herdenken of iets in het voorbedeboek wil schijven. Dit boek met voorbeden en intenties blijft voortaan in de stilteruimte liggen, tot het begin van de eredienst. Praktisch betekent dit, dat wie in het boek wil schrijven, dit in de stilteruimte in alle rust kan doen. Doordeweeks, of voor aanvang van de viering. De tafel bij de ingang van de kerkzaal zal alleen nog gebruikt worden voor het plaatsen van een overlijdensbericht en te zijner tijd weer voor het schrijven van de bloemenkaart.

Aan het begin van de eredienst zal de diaken van dienst het boek uit de stilteruimte ophalen en op de liturgische tafel leggen, zodat de voorganger het kan gebruiken tijdens de voorbeden. 

In tegenstelling tot andere dagen zijn de deuren van de stilteruimte, voorafgaand aan elke viering dicht, zodat het daar stil kan zijn. Tijdens de viering zullen de deuren geopend zijn, zodat deze ruimte verbonden is met de eredienst en de gemeente in de kerkzaal. Tegelijkertijd geven de open deuren zicht vanuit buiten op het liturgisch centrum en andersom. Mooie symboliek voor de open gemeente die de Ontmoetingskerk wil zijn.
 
terug