Ontmoetingskerk in de wijk Sterrenburg; website in bewerking

Vespers

De vespervieringen in Adventsweken en de 40-dagentijd zijn om 19.00 uur en duren ongeveer een half uur. Ze hebben een verstild, meditatief karakter. Dat wil zeggen dat de liturgie eraan bijdraagt tot jezelf te komen en beter te kunnen luisteren naar de verwachtingsvolle stem van je ziel. We bidden, zingen en luisteren naar muziek, een gedicht en naar lezingen uit de bijbel, maar er is geen preek. We verlaten de kerkzaal zoals we ook binnen gekomen zijn: zonder met elkaar te praten, om nog even vast te houden wat we beleefd hebben.
De meeste mensen van de voorbereidingsgroep hebben de ervaring dat het vooral verrijkend is om een van de vespers voor te kunnen bereiden. Onder begeleiding van onze wijkpredikant Dick Steenks zoeken we op de voorbereidingsavond in tweetallen passende, aansprekende teksten, liederen en gebeden. De voorbereiders treden in de vespers zelf op als liturg.
Spreekt deze manier van adventsviering je aan en zou je er een bijdrage aan willen leveren, dan ben je van harte welkom. Geef je zelf een spiritueel cadeau en word mede-voorbereider van de liturgie. Maar ook als muzikant ben je van harte welkom. Meld je gerust aan of stel je vragen via onderstaand e-mailadres.
vespers@ontmoetingskerk-dordrecht.nl

terug