Ontmoetingskerk in de wijk Sterrenburg; website in bewerking

Vertrouwenspersoon


In het kader van Veilige Kerk heeft de Algemene Kerkenraad van de PGDD op woensdag 31 januari 2024 5 mensen (vanuit iedere wijk één) benoemd tot vertrouwenspersoon. Vanuit de Ontmoetingskerk is dat Marjolein Attasio-Bozuwa. De vertrouwenspersonen zijn opgeleid voor deze taak. Als u of iemand uit uw omgeving zich om wat voor reden dan ook niet veilig voelt, geïntimideerd wordt of als er sprake is van ander grensoverschrijdend gedrag in onze kerkelijke gemeente, kunt u met Marjolein contact opnemen. Dat kan via de email: vertrouwenspersoon@ontmoetingskerk-dordrecht.nl of telefonisch: 06-32037384.
De vertrouwenspersonen vanuit de andere gemeenten zijn te bereiken via de email:
Jannie den Hoed (De Wijnstok): vp@pkndubbeldam.nl
Esther Brusse (Huis bij de Bron): vertrouwenspersoon@pkn-stadspolders.nl
Joke van den Bandt-Stel (Petruskapel): vp_joke@dewilhelminakerk.nl
Gerard van der Niet (Wilhelminakerk): vp_gerard@dewilhelminakerk.nl
Als u niet over email beschikt, kunt u contact opnemen met het kerkkantoor
078-6160007 ma en di van 9.00- 12.00 uur

 
terug