Ontmoetingskerk in de wijk Sterrenburg; website in bewerking

Tekst 1e Advent 2022Symbolische schikking  25 december - Kerstdag
Bij de lezing: Matteüs 1,18-27
De lezingen tijdens de adventsperiode gingen over vier vrouwen,  Batseba, Ruth, Rachab en Tamar, die verbonden zijn met de levenslijn in de geschiedenis van Jezus. Het thema was ‘Levenslicht’. De uitdrukking ‘het levenslicht zien’ betekent geboren worden. Vandaag staat natuurlijk de moeder van Jezus, Maria centraal. Ze hoorde het bericht van de engel dat de Zoon van God in haar leven zou komen. Die blijde boodschap belandt van haar verstand in haar hart; raakt haar hele leven. In de schikking zien we witte bloemen als teken van de reinheid van het pasgeboren Kind, terwijl het blauw verwijst naar Maria.
En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en
legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf.

Symbolische schikking  18 december - 4e Advent

Bij de lezing: Genesis 38, (1) 24-30

In de lezingen op de adventszondagen gaat het over vier vrouwen die verbonden zijn met de levenslijn in de geschiedenis van Jezus. De laatste vrouw van deze adventsperiode is Tamar, die moedig en vol lef onrecht aan de kaak stelt, voor zichzelf opkomt en zo, met Gods hulp,  een nieuw begin voor zichzelf afdwingt.  In de takken die rechtop staan en zich uitstrekken naar het licht zien we een dadeltros verwijzend naar de naam van Tamar (dadel). De rietstengels met pluizige uiteinden en onduidelijk van vorm verbeelden de sluier waarmee Tamar zich onherkenbaar maakt voor Juda.


Symbolische schikking  11 december
3e Advent

Op de paarse tijdslijn in de schikking staan Batseba en Ruth; vandaag komt Rachab erbij. Rachab, verlangend naar vergeving en bevrijding van haar situatie, die door haar handelen zichzelf en haar familie redt en zo meewerkt aan Gods toekomst. In de schikking zien we stenen als verbeelding van de stadsmuur en een rood koord waarmee Rachab de spionnen de weg wijst. In de takken die rechtop staan en zich uitstrekken naar het licht verwijst de amaryllisbloem naar Rachab’s gastvrijheid en zorg voor haar familie. Net als in de vorige schikkingen symboliseert de amaryllisbol in knop de verwachting, nu van bevrijding en toekomst. Het brood, dat Rachab deelde met de vreemdelingen, verwijst ook naar het Avondmaal dat gevierd wordt.Symbolische schikking  4 december
2e Advent

Bij de lezing: Ruth (1,19b-2,12; )4,13-17                       

In de lezingen op de adventszondagen gaat het over vier vrouwen die verbonden zijn met de levenslijn in de geschiedenis van Jezus. Vorige week stond Batseba centraal, nu is Ruth aan de beurt. Ruth die door haar diepe geloof in die bijzondere God van Israël en haar doorzettingsvermogen de ruimte krijgt en gezien wordt. De basis van de schikking is een eenvoudige jute lap waarop een paarse lijn is neergelegd. Paars, de kleur van inkeer en bezinning en de lijn symboliseert de tijdslijn  waarin de vrouwen zich bevinden. In de schikking zien we takken die rechtop staan en zich uitstrekken naar het licht. Verder zien we korenaren die door Ruth gezocht zijn en klimop als teken van Gods trouw. Hiertussen staat een witte roos die vooruit wijst naar het kind dat Ruth en Boaz samen krijgen en via de stamboom naar Jezus.

 

Symbolische schikking 27 november
1e Advent

Bij de lezing: 2 Samuël 11, (1) 14-27              

In de lezingen op de adventszondagen gaat het over vier vrouwen die verbonden zijn met de levenslijn in de geschiedenis van Jezus. Het thema is ‘Levenslicht’. De uitdrukking ‘het levenslicht zien’ betekent geboren worden. In deze periode horen we over vrouwen die daarbij een belangrijke rol spelen. De eerste vrouw die aan bod komt is Batseba, wiens leven, na verdriet en pijn, van God een nieuwe wending krijgt waardoor zij voor Hem van betekenis wordt.

De basis van de schikking is een eenvoudige jute lap waarop een paarse lijn is neergelegd. Paars, de kleur van inkeer en bezinning en de lijn symboliseert de tijdslijn  waarin de vrouwen zich bevinden. In de schikking zien we takken die rechtop staan en zich uitstrekken naar het licht. Hiertussen zijn bloemen geschikt als teken van Batseba’s rouw en pijn om de dood van haar man Uria.  Het goud in de schikking verwijst naar koning David.                             

 

terug