Ontmoetingskerk in de wijk Sterrenburg; website in bewerking

Stichting Present


Present organiseert zinvolle vrijwilligersprojecten voor groepen. Dat kunnen praktische projecten zijn, zoals het opknappen van een huis of een tuin, maar ook sociale activiteiten, zoals een uitstapje met ouderen of helpen op een dagbesteding. Ook worden jaarlijkse acties georganiseerd zoals de Kerstengel en de Zomertas. Dit zijn acties waarbij iedereen op laagdrempelige wijze van betekenis kan zijn voor iemand anders. Hierin is 'iets geven' het middel dat zorgt voor verbinding en ontmoeting. Een nieuw opgezet project is Sociaal Tuinieren. Een bijzonder project. Vrijwilligers worden als tuinmaatjes voor langere tijd gekoppeld aan mensen die hun tuin niet meer zelf kunnen onderhouden. Resultaat: Een nette tuin én door structurele ontmoeting ontstaat verbinding tussen tuinmaatje en hulpontvanger. Als u een hulpvraag hebt, kunt u contact opnemen met de Hulplijn Dordt. U kunt dat telefonisch doen: 078-200 10 79, of via de website: www.hulplijndordt.nl


 

terug