Ontmoetingskerk in de wijk Sterrenburg; website in bewerking

Sociaal Fonds

Het Sociaal Fonds der Kerken is een samenwerkingsverband tussen verschillende kerken in Dordrecht.

Er kan financiële hulp geboden worden in situaties die buiten de bestaande regelingen vallen.
Voor meer informatie zie: www.diaconaalplatformdordrecht.nl onder het kopje Ik zoek hulp > Financiële ondersteuning.
terug