Ontmoetingskerk in de wijk Sterrenburg; website in bewerking

Protestantse Contact Dienst

Elke eerste dinsdag van de maand van september t/m mei organiseert de PCD van 10.00 –12.00 uur een koffieochtend. Deze ochtend wordt 2 keer per jaar gecombineerd met een vergadering.

De PCD verzorgt de kerstviering voor de ouderen en de bloemenzondag. De organisatie hiervan komt tijdens de vergaderingen aan de orde.
De commissie bestaat uit Marja Kruijswijk (voorzitter), Hanneke Versteeg (secretaresse), Cobie Doornik en Netty Dubbeldam.
terug