Privacy verklaring website Privacy verklaring website

Privacy verklaring website

Voor het gebruik van https://www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl/ (verder aangeduid met "deze website") is de Protestantse wijkgemeente Sterrenburg, gevestigd aan Slangenburg 3, 3328 DN Dordrecht, verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Webmaster website https://www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl/

email:

Persoonsgegevens die wij verwerken bij bezoek aan deze website

De Protestantse wijkgemeente Sterrenburg verwerkt uw persoonsgegevens als u deze website bezoekt en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt door het invullen van het contactformulier.

De onderstaande persoonsgegevens verwerken wij bij het bezoeken van deze website:

  • IP-adres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type

De onderstaande persoonsgegevens verwerken wij aanvullend op bovenstaande gegevens bij het invullen van het contactformulier:

  • Ingevulde naam
  • E-mailadres

Wij verwerken bij bezoek aan deze website geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Protestantse wijkgemeente Sterrenburg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen nadat u het contactformulier hebt ingevuld en verzonden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Deze website neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Protestantse wijkgemeente Sterrenburg) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Protestantse wijkgemeente Sterrenburg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
  • Gegevens over uw activiteiten op deze website : 1 maand t.b.v. het oplossen van fouten op deze website
  • Ingevulde gegevens op het contactformulier : worden verwijderd zodra de inhoud van het formulier per email is afgeleverd aan het betreffende contact

Delen van persoonsgegevens met derden

De website van de Protestantse wijkgemeente Sterrenburg verstrekt geen informatie aan derden, anders dan aan de personen met wie u contact opneemt door het invullen van het contactfomulier.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website vn de Protestantse wijkgemeente Sterrenburg gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens welke zijn verzameld en bewaard bij bezoek aan deze website in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Protestantse wijkgemeente Sterrenburg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.De Protestantse wijkgemeente Sterrenburg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Protestantse wijkgemeente Sterrenburg neemt de bescherming van uw gegevens over het bezoek en gebruik van deze website serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze webmaster via

terug