Ontmoetingskerk in de wijk Sterrenburg; website in bewerking

woensdag 22 december 2021

Open Huis gaat niet door!

Datum: 
 woensdag 22 december 2021
Tijdstip: 
 10:00  - 12:00
Locatie: 
 Ontmoetingskerk

          Dordrecht, 17 december 2021
Beste bezoekers van Open Huis,
De afgelopen dagen is er in de media de nodige aandacht geweest voor de (snelle) verspreiding van de zogenaamde Omikron variant van het Coronavirus.
Naar aanleiding van deze berichtgeving is het OMT-Ontmoetingkerk in spoedzitting bijeengekomen om een advies uit te brengen hoe hierop te acteren ten aanzien van het aantal bezoekers. De Kleine Kerkenraad heeft hierop besloten met onmiddellijke ingang geen bezoekers meer te ontvangen in de Ontmoetingskerk..
Deze maatregel geldt vooralsnog tot en met 9 januari 2022..
Dit betekent dat ook de Open Huis bijeenkomst van 22 december a.s. GEEN doorgang zal vinden.
Op dit moment is het nog onzeker is of het Open Huis van 12 januari 2022 wel kan doorgaan. Houd hiervoor ook de berichtgeving in het kerkblad en op de zondagsbrief van begin januari in de gaten.
Kijk in ieder altijd op de WEBSITE van de Ontmoetingskerk voor de meest actuele informatie: www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl
Graag hadden wij u welkom willen heten in os Open Huis, maar de veiligheid van ons allen is van essentieel belang.
Namens het Open Huis-team,
Idelette Reehorst

 

terug