Ontmoetingskerk in de wijk Sterrenburg; website in bewerking

Nieuws van de diaconie

De diaconie heeft bij uitstek een dienende en steunende taak. Heel duidelijk komt dit naar voren in de stille hulp die de diaconie verleent. Wat wordt verstaan onder de stille of individuele hulp? Mensen kunnen in financiële problemen raken. Administratieve problemen, zorgproblemen kunnen een mensenleven ontwrichten. De diaconie helpt bij het zoeken naar een oplossing of bij het vinden van een instantie om het probleem op te lossen. De diaconie betracht bij dit werk strikte vertrouwelijkheid. Loopt u aan tegen één van de bovengenoemde problemen? Komt u er zelf niet uit? Wilt u er meer over weten? Benader een diaken. U kunt op zijn vertrouwelijkheid rekenen. Kijk om u heen. Kent u mensen die kampen met één van de problemen, vertel hen dan dat de diaconie hen kan helpen een oplossing te zoeken.


De meest zichtbare taak van de diakenen:
 • het verzorgen van de collectes tijdens de eredienst; een aantal collectanten helpt hierbij.
 • bekendheid gegeven aan de collectedoelen via zondagsbrief of flyers
 • het organiseren van het Heilig Avondmaal in de ochtenddiensten 
 • het organiseren van het Heilig Avondmaal in de Sterrenlanden
Medewerking verlenen bij speciale diensten zoals:
 • Aswoensdag met de sobere maaltijd
 • Doopdiensten
 • 40 dagentijd
 • Startzondag
Doorlopend organiseren van inzamelingsacties:
 • Voedselbank Dordrecht
 • Diaconaal Aandachtscentrum
 • Kerk in Actie Postzegels
 • Kerstpakketten
Onderhouden van contacten met;
 • Domus: regelmatig koken voor de bewoners die lang op straat gewoond hebben en nu een vaste plek bij Domus hebben door gemeenteleden.
 • Het onderhouden van contacten en uitvoering van diverse hulpaanvragen zoals
 • Samen Dordt
 • Present
 • Sociale Dienst
 • Sociaal wijkteam Sterrenburg
 • Diaconaal Platform Dordrecht
 • Het Diaconaal Aandachtscentrum
Contactpersonen diaconie:
Ellen van Schouten diaconie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl.
terug