Ontmoetingskerk in de wijk Sterrenburg; website in bewerking

Pastoraat Wijkindeling

Als u het prettig vindt om met iemand van het pastorale team te spreken dan kan dit tijdens de openstelling door de weeks van 10.00 uur tot 12.00 tijdens de openstelling in de kerk.
De ouderling/pastraal werker kan ook bij u thuis komen. 

Hieronder vindt u de wijkindeling welke in onze wijkgemeente Sterrenburg wordt gebruikt. Tevens staan de gegevens van de ouderlingen/pastoraal werkers vermeld. Er is ook een e-mailadres waaraan zij gekoppeld zijn om zo beter bereikbaar te zijn.
In mijn straat is dit de ouderling/pastoraal werker

Lees meer 

Heilige doop, huwelijk, overlijden

Neem voor heilige doop, huwelijk en bij een overlijden contact met onze wijkpredikant.

Lees meer 

Contact Verjaardagsgroet

Aan Contact Verjaardagsgroet werken ± 80 personen mee. Zij onderhouden het contact met gemeenteleden en vormen zo een belangrijke schakel naar ouderlingen, pastorale medewerkers en predikanten. 

Lees meer 

Taakgroep pastoraat

De taakgroep pastoraat houdt zich bezig met de organisatie van het pastoraat, passend binnen de mogelijkheden van de wijkgemeente. Centraal staat dat pastoraat de hele gemeente aangaat.

Lees meer