Ontmoetingskerk in de wijk Sterrenburg; website in bewerking

Meditatie

Eens per maand wordt er in een kleine zaal van de Ontmoetingskerk door een kleine groep gemediteerd. Na een ontspanningsoefening volgt een meditatie in stilte na een korte inleiding over de vier meditatie woorden van de Vietnamese monnik Thich Nhat Hanh: rust - glimlach - wonder - nu. Het geheel kan een gevoel van rust geven. In meditatie kun je je openstellen voor Christus en voor anderen.

Vanaf 20 uur is de deur open, en is er thee en koffie. Rond half negen beginnen we aan de meditatie.
terug