Zondagsbrief 28 november 2021

Welkom bij de kerkdienst van de Ontmoetingskerk


Aanmelden om de kerkdienst bij te wonen kan via: www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl
of
https://forms.gle/oUhQ5fVcJTcKgSuM9
of
U kunt ook een e-mail sturen naar ontmoetingskerk.aanmelden@gmail.com

De kerkdiensten zijn tevens via www.kerkomroep.nl en YouTube te volgen.

De liturgie van deze kerkdienst vindt u hier.

Voorganger  ds. C.A. Streefkerk
Organist  Marcus van Driel
Koster  Cor den Dopper
Ouderlingen  Nicolette Polhuijs en Ger in't Veld
Diaken  Marjan Berden en Ellen van Schouten
Kinderdienst  Connie Akkerman
Tienerdienst  Jeanette Warmels (14+)
Inzameling 1. Wijkdoel Stichting Ronoylion, Filippijnen – 2.Wijkkerk –
3.Toekomst van de Kerk

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Mw Coby Doornik,
Polluxhof 54 3318 BJ Dordrecht. 

1e collecte –  Wijkdoel, Stichting Ronoylion, Flippijnen
Ronoylion is bezig met het verbeteren van de voedselzekerheid door agro-ecologie in het gebied Mindanao op de Filippijnen. Er is geïnvesteerd in trainingen en structurele begeleiding door landbouwdeskundigen, er zijn demonstratieboerderijtjes opgezet en drinkwatersystemen aangelegd. Mede dankzij uw gulle gaven konden er eerder al een waterbuffel en wat kleinvee worden aangeschaft. En met de rijstactie is er geïnvesteerd in een mais/rijstmolen. Jongeren worden getraind om het land te bewerken. Zo krijgen deze jonge mensen een toekomstperspectief in hun eigen omgeving en zijn zij niet genoodzaakt naar de grote steden te trekken om daar in armoede op de straat te leven. Er wordt ook gewerkt aan diversificatie van de landbouwproducten: hoe groter de verscheidenheid in deze producten, hoe gezonder de voeding.

2e collecte – Wijkkerk
Deze collecte is bestemd voor het in stand houden van de gebouwen binnen uw wijk, die onder de verantwoordelijkheid van de kerk vallen. Dat kan variëren van schilderwerk en inrichting tot reservering voor groot onderhoud. De kerkrentmeesters en de wijkkerkerraad kunnen dit zelf nader invullen en de wijk informeren over de concrete bestemming.

3e collecte – Toekomst van de kerk
Deze collecte is na de vrijwillige bijdrage, de belangrijkste bron van inkomsten voor het college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. Met uw financiële steun kunnen we activiteiten blijven uitvoeren en op weg gaan naar de toekomst.

Extra collecte “Geef licht voor vluchtelingenkinderen”
Kerk in Actie houdt landelijk een adventsactie voor vluchtelingenkinderen in Griekenland, onder het motto “Geef licht voor vluchtelingenkinderen”. U kent ze vast en zeker wel, beelden van kinderen en volwassenen in overvolle kampen op Lesbos en op andere plekken in Griekenland. De diaconie wil gedurende de adventsperiode iedere zondag het project onder de aandacht brengen. Met iedere zondag aandacht voor één van de kinderen die het zelf hebben meegemaakt. We zorgen voor een aparte, herkenbare collectebus. We hopen op een mooie totaalopbrengst met Kerst!

Collectestortingen Ontmoetingskerk

Periode 46: 13 - 19 nov. 2021
Totaal aan collectegelden en giften € 6.536,25
Coll. 1: diaconie: € 423,50
Coll. 2: wijkkas: € 485,75 IKOS: € 355,75
Dankdag: € 130,00
Coll. 3: toekomst v.d. kerk: € 127,00
Gift € 100,00 DAC van dhr. A.B.S. uit dankbaarheid
Gift € 500,00 voor ontvangen zegeningen van dhr. M.L.T.
Gift € 5.000,00 voor de wijkgemeente van mevr. B.J.M.P
U allen hartelijk bedankt voor uw mooie giften.
Leonard van Geldorp, penningmeester Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

Symbolische schikking 1e Advent

De basis van de schikking is het paarse kleed. Paars, de kleur van inkeer en bezinning. Verder zien we een stronk, als symbool van de kracht van Gods liefde en Hedera als teken van Zijn trouw. De vier witte kaarsen staan voor de weg die wij gaan naar het Kerstfeest, dat gesymboliseerd wordt door de grote kaars.
De tekst passend bij de schikking is uit Lucas 2 vers 3:
Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven,
ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam.

Vespers in de Adventstijd

Vandaag op zondag 28 november 2021, de eerste Adventszondag, komen we in de Ontmoetingskerk om 17:00 uur bijeen, voor een vespers, zittend in een kring rond de Paaskaars. Het is een meditatieve ontmoeting van ongeveer een half uur waarin we toeleven naar het Kerstfeest. We bidden, zingen, lezen uit de Bijbel en luisteren naar muziek van Myong-hee Chon en Kwang-Sun Kim (blokfluit). Er is ruimte voor stilte. Iedereen is van harte welkom!

Penningmeester gezocht voor CvK

Het College van Kerkrentmeesters verzorgt voor onze wijken de financiële administratie. Naast de voorzitter en penningmeester, zijn de 4 wijken via een kerkrentmeester uit hun wijk in dit college vertegenwoordigd.  De huidige penningmeester, Arie Keesmaat, stopt er eind van dit jaar mee.
We zoeken een nieuwe penningmeester (vrouw/man) met affiniteit voor cijfers en kerkelijk meelevend. Er is professionele ondersteuning op het kerkkantoor (gevestigd in de Ontmoetingskerk) en het tijdsbeslag is in onderling overleg nader te regelen. Wilt u meer weten over deze functie, dan kunt u contact opnemen met Arie Keesmaat, 06 44 45 49 01

Kinderadventsbrief

Dit jaar is het thema voor de Adventsperiode: Tel je mee?
Mensen vinden vaak erg belangrijk om te meten: wie is de grootste? Wie is de beste op school met de Cito-toetsen? En wie heeft de meeste volgers op Instagram? Dit kan bij jezelf de vraag oproepen: Tel ik eigenlijk wel mee? Doe ik ertoe, ook als ik niet rijk, beroemd of slim ben?
De Bijbel vertelt dat iedereen waardevol is voor God. In de weken van advent en Kerst lezen we verschillende teksten uit het Oude en Nieuwe Testament over personen die in de ogen van anderen misschien niet veel voorstelden, maar die van God een belangrijke taak of een bijzondere rol kregen.
Vandaag beginnen we de Adventsperiode met het verhaal over Jozef en Maria, twee eenvoudige mensen uit Nazareth die op reis moesten voor een volkstelling.
Lees je mee? De kinderadventsbrief vind je hier en op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Voedselbank

In november zamelen we bloem/meel, pannenkoekenmeel, stroop, poedersuiker, rozijnen en krenten in. Verder blijven andere houdbare levensmiddelen en uiteraard ook een financiële bijdrage van harte welkom. In december gaan we over op houdbaar broodbeleg in doos of pak, zoals kokosbrood (appel)stroop en broodstrooisels. Wij zijn blij dat we regelmatig een aantal volle kratten kunnen afleveren bij de Voedselbank en daarmee kunnen bijdragen aan het ondersteunen van mensen die onze hulp nodig hebben. U kunt uw bijdragen in het krat in de hal doen tijdens de openingsuren van de kerk, die op de achterzijde van deze zondagsbrief vermeld staan.

Chocoladerepen voor de PI Dordrecht

Inmiddels zijn er zo’n 125 repen binnen. Met nog twee weken te gaan is het spannend of we de benodigde 360 gaan halen. Maar we hebben er alle vertrouwen in! Wilt u ook meedoen? Geeft u dan uw repen chocolade (100 gram) af in de kerk. Dat kan doordeweeks dagelijks tijdens de openstelling van de kerk of op zondag. De diaconie

Kerstpakketten

Het bord met verschillende producten voor in de pakketten staat in de hal, de inschrijfkaartjes voor mensen die in aanmerking komen voor zo’n pakket liggen daar ook. Helpt u mee de kerstdagen van mensen met een zeer laag inkomen een beetje mooier te maken? De actie loopt tot en met 16 december. We rekenen weer op uw vrijgevigheid! De diaconie

Actie Schoenendoos

Op 20 november zijn er 51 mooie, goed gevulde schoenendozen weggebracht naar het verdeelcentrum. Ook zijn er 6 zakken met aanvullend materiaal afgeleverd. Voor de verzending is € 356,50 gegeven, € 75,- daarvan is rechtstreeks overgemaakt! Alle gevers hartelijk dank.

KookHuis

Op woensdag 15 december hopen we in één groep een feestelijk KookHuis te houden. Maar we vragen u om bij aanmelding aan te geven of u ook op dinsdag 14 december naar het KookHuis kunt komen. Het aanvangstijdstip is in verband met de coronamaatregelen, maar ook omdat deze maaltijd wat langer duurt 17.00 uur. U bent welkom vanaf 16.30 uur en de prijs bedraagt € 8,50 per persoon.
U kunt zich telefonisch of via e-mail aanmelden bij Marja Kruijswijk, telefoon 6170490/06 51262309, e-mail mkruijswijk@kpnmail.nl
We houden ons aan de coronamaatregelen en doen we bij de voordeur een coronacheck. Irene Krenning en Marja Kruijswijk

Kerstviering voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder

Ook dit jaar bent u weer van harte welkom bij de kerstviering die dit jaar wordt gehouden op 21 december om 11:00 uur in de Ontmoetingskerk.
In de hal van de kerk en op de website vindt u een folder met alle informatie.
Hanneke Versteeg

Woord van dank

Niet alleen bij ons als gezin was de ontreddering groot toen John geheel onverwacht overleed. Uit alle reacties werd ons duidelijk hoe zeer mensen, overal in het land, geraakt waren door zijn overlijden. En hoe bijzonder was het dat wij juist die zondag ervoor in de Ontmoetingskerk mochten zijn, waar we zoveel hartelijkheid ondervonden. Het blijft voor mij een dierbare herinnering.
De liefdevolle woorden, de vele brieven, kaarten, mails en appjes, die wij mochten ontvangen, de vele aanwezigen bij de dankdienst voor John’s leven in ons mooie kerkje in Wehl, de even zovelen die via internet deze dienst mee beleefden, waren en zijn nog altijd een enorme steun voor ons. We wisten en weten ons omringd door de vele gebeden in kerken en thuis. We ervoeren een stroom van liefde die vanuit het hele land naar ons toekwam. En die stroom is nog niet opgedroogd.
We willen dan ook graag iedereen die op enigerlei wijze ons hun medeleven heeft betoond en nog altijd toont, heel hartelijk danken. Wij weten nu uit ervaring hoe het voelt als je gedragen wordt door liefdevolle mensen om je heen, dichtbij en ver weg. Arja Oude Kotte, kinderen en kleinkinderen

Woord van Dank

Titia Poortemans kreeg de bloemen van zondag 21 november, ze was er blij mee en wil aan iedereen een groet overbrengen.
 

Algemene informatie

is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Door de dienst bij te wonen in de Ontmoetingskerk gaat u ermee akkoord dat u in beeld kunt komen via kerk-tv of YouTube. Indien u storingen ervaart bij het bekijken of beluisteren van onze kerkdiensten, neemt u dan contact op met Jacco Luijten,  email   jaccoluijten1@gmail.com .

Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: Zondag na de eredienst tot 11:30 uur. Maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur, zaterdag van 13.30-15.30 uur.