Zondagsbrief 21 november 2021, juiste versie!

Welkom bij de kerkdienst van de Ontmoetingskerk


Aanmelden om de kerkdienst bij te wonen kan via: www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl
of
https://forms.gle/oUhQ5fVcJTcKgSuM9
of
U kunt ook een e-mail sturen naar ontmoetingskerk.aanmelden@gmail.com

De kerkdiensten zijn tevens via www.kerkomroep.nl en YouTube te volgen.


De liturgie van deze kerkdienst vindt u hier.

Voorganger   Ds. Kees Streefkerk
Organist   Myong-hee Chon m.m.v. Minou den Hals, harp
Lector   Riet Ouwehand
Koster   Leo Simpelaar
Ouderlingen   Hans van Dijke en Idelette Reehors
Diaken   Ali Mensen
Kinderdienst   Mirjam Vingerling
Tienerdienst   Er is vandaag geen tienerdienst
Inzameling   1. Stichting OMZO Vluchtelingenwerk – 2.Wijkkas – 3.Toekomst van de Kerk
 
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Mw T. Poortermans.

Collectebestemmingen:

1e collecte – Stichting OMZO Vluchtelingenwerk
OMZO = Stichting Ondersteuning Mensen Zonder Verblijfstitel Pauluskerk.
Pauluskerk Vluchtelingenwerk helpt mensen zonder verblijfspapieren. Zij hebben recht op een behandeling die wij zelf onder dergelijke omstandigheden ook zouden willen ontvangen.
Deze vluchtelingen worden ondersteund met begeleiding, juridisch advies, tijdelijk onderdak en medische hulp.
Ook worden er  activiteiten georganiseerd voor een zinvolle dagbesteding en worden vluchtelingenvrouwen en kinderen geholpen weerbaarder te worden. De stichting behartigt de belangen van vluchtelingen zonder geldige verblijfspapieren richting lokale en landelijke overheid en vertellen hun verhalen aan de stad.

2e collecte: Wijkkas
Wekelijks wordt vanuit de eredienst een boeket bloemen aangeboden aan een gemeentelid als groet van de gemeente. Een gebaar ter bemoediging of als  medeleven. De ontvangers van de kerkbloemen waarderen dit in hoge mate. Ook het koffiedrinken voor en na de diensten vormt een belangrijk deel van ons gemeenteleven. Momenten om elkaar te ontmoeten en te delen dat we samen gemeente zijn hier in Sterrenburg. De kosten voor deze beide activiteiten worden grotendeels gedragen vanuit de wijkkas en wij willen daar heel graag mee kunnen doorgaan.  

3e collecte: Toekomst van de kerk         
Deze collecte is na de vrijwillige bijdrage, de belangrijkste bron van inkomsten voor het college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. Het gaat immers ook om de Kerk van onze kinderen.

Laatste zondag kerkelijk jaar

Zondag 21 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar en herdenken wij de overledenen van het afgelopen jaar en allen die wij al langer missen. Het is goed dat er tegenwoordig een stilteruimte in onze kerk is, waar ieder die hier behoefte aan heeft, een kaarsje kan branden en even stil mag zijn. De stilteruimte is dagelijks te bezoeken tijdens de openstelling van de kerk en voor en na de kerkdienst. 

Vespers in de Adventstijd

Vanaf volgende week zijn er weer Vespers, deze beginnen om 17.00 uur en er is geen opgave nodig. Een moment van stilte, zingen en bezinning in deze hectische tijd. U bent van harte welkom.
De voorbereidingscommissie

Voedselbank

In november zamelen we bloem/meel, pannenkoekenmeel, stroop, poedersuiker, rozijnen en krenten in. Verder blijven andere houdbare levensmiddelen en uiteraard ook een financiële bijdrage van harte welkom. Wij zijn blij dat we regelmatig kunnen bijdragen aan het ondersteunen van mensen die onze hulp nodig hebben. U kunt uw bijdragen in het krat in de hal doen tijdens de openingsuren van de kerk, die op de achterzijde van deze zondagsbrief vermeld staan.

Kerstpakketten

Ook dit jaar willen wij als gemeente een aantal kerstpakketten verzorgen voor mensen in Sterrenburg. Daar hebben we uw hulp weer bij nodig. Kent u mensen die echt van een minimuminkomen of minder moeten rondkomen, afhankelijk zijn van de voedselbank, iedere maand de eindjes aan elkaar moeten knopen, schulden hebben, dan willen we dat graag van u horen.
Er liggen inmiddels aanmeldkaartjes in de kerk. Vult u deze volledig in en lever deze weer in bij een van de diakenen. Dit kunt u doen tot en met 11 december. Wilt u een opgave doen per mail dan kan dat aan diaconie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl, graag met specifieke gegevens.
Uiteraard zullen we alles vertrouwelijk behandelen.

Producten kerstpakketten

Het bord met de kaartjes staat weer in de hal. Hier vindt u verschillende producten die u voor de kerstpakketten kunt verzamelen. Als u liever geld geeft dan is dat ook mogelijk, de welbekende box zal weer in de hal staan. U kunt de producten of het geld inleveren tot en met 16 december.

Chocoladerepen PI Dordrecht

Er zijn inmiddels al weer een 60-tal repen voor de bewoners van de penitentiaire inrichting van Dordrecht ingezameld. We willen minimaal 360 repen overhandigen half december. Lukt het ons en u om er 360 te verzamelen? U kunt de repen afgeven voor en na de zondagse viering en tijdens de openingsuren van de kerk. Doet u mee?
De diaconie

Rafaël in Open Huis Ontmoetingskerk 24 november 2021

Ter gelegenheid van de vijfhonderdste sterfdag van de Italiaanse kunstenaar Rafaëllo in 1520 zou Hans van Rossum in 2020 al een presentatie geven in Het Open Huis.
Rafaëllo was een Italiaanse kunstschilder en architect uit de hoogrenaissance. Rafaël is de naam waaronder hij nu wereldwijd bekend is.
Iedereen is 24 november vanaf 10.00 uur van harte welkom in de Ontmoetingskerk. De presentatie begint om !0.30 uur in de grote zaal.
Er wordt tussen 10.00 en 10.30 uur koffie of thee met iets lekkers geserveerd in de Ontmoetingsruimte, er is geen pauze.

Collectestortingen Ontmoetingskerk

Periode 45: 6 - 12 nov. 2021              Totaal €  839,95
Dankdagcollecte                                             €  632,45      
Stortingen voor de diaconie                          €  144,00
Stortingen voor de Toekomst v.d. Kerk         €    63,50                  
U allen hartelijk bedankt voor uw mooie bijdragen.
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.
 

Algemene informatie

is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Door de dienst bij te wonen in de Ontmoetingskerk gaat u ermee akkoord dat u in beeld kunt komen via kerk-tv of YouTube. Indien u storingen ervaart bij het bekijken of beluisteren van onze kerkdiensten, neemt u dan contact op met Jacco Luijten,  email   jaccoluijten1@gmail.com .

Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: Zondag na de eredienst tot 11:30 uur. Maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur, zaterdag van 13.30-15.30 uur.