Zondagsbrief 31 oktober 2021


Welkom bij de kerkdienst van de Ontmoetingskerk


Aanmelden om de kerkdienst bij te wonen kan via: www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl
of
https://forms.gle/oUhQ5fVcJTcKgSuM9
of
U kunt ook een e-mail sturen naar ontmoetingskerk.aanmelden@gmail.com


De kerkdiensten zijn tevens via www.kerkomroep.nl en YouTube te volgen.

De liturgie van deze kerkdienst vindt u hier.
 

Voorganger Ds. N.A. van der Leer
Organist Marcus van Driel
Lector Caroline Luijten
Koster Leo Simpelaar
Ouderlingen Tineke van der Leer en Idelette Reehorst
Diaken Marjan Berden
Kinderdienst Melanie Versteeg
Tienerdienst Christian van Vuuren
Inzameling  1.  Ondersteuning Justitiepastoraat P.I. Dordrecht – 2. Wijkkerk 3.Toekomst vd Kerk
 
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Mevr.de Winter, 
Onze gastpredikant deze morgen is ds. N.A. van der Leer, Geestelijk verzorger PZC Dubbelmonde en Prot. Zorggroep Crabbehoff.


Collectebestemmingen

1e collecte: Ondersteuning Justitiepastoraat P.I. Dordrecht
Ook gevangenen geloven en zijn op zoek naar wat hun leven de moeite waard maakt. Het protestantse justitiepastoraat werkt vanuit de overtuiging dat ingeslotenen ondanks de muren deel blijven uitmaken van de (geloofs-) gemeenschap en dat zij tijdens hun verblijf in de inrichting van justitie recht hebben op het kunnen beleven van hun geloof en het leren omgaan met zingevingsvragen, aandacht voor hun persoon en het krijgen van perspectief. Iedere zondag wordt er voor ongeveer 80 gedetineerden een kerkdienst gehouden in de PI Dordrecht. Daarnaast zijn er diverse vormen van zorg en activiteiten voor de gedetineerden. Dit wordt o.a. georganiseerd door de Werkgroep Justitiepastoraat. Deze werkgroep bestaat uit een pastoraal medewerker en een aantal vrijwilligers uit de diverse kerken van Dordrecht. Het Diaconaal Justitiepastoraat werkt nauw samen met stichting Exodus aan het Ouder & Kinderen Detentieprogramma binnen de PI Dordrecht. De werkgroep krijgt geen subsidie. De beschikbare financiële middelen van de werkgroep komen voornamelijk uit de collecten van de Dordtse kerken en kerken uit de andere Drechtsteden.

2e collecte: Wijkkerk

3e collecte: Toekomst van de Kerk
 

Collectestortingen Ontmoetingskerk

*periode 42: 16 - 22 okt. 2021   Totaal   € 544,50
Coll. 1: diaconie:                                   € 318,50          
Coll. 2: wijkkas:                                    € 162,00                      
Coll. 3: toekomst van de kerk                €   64,00

U allen hartelijk bedankt voor uw goede giften.
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

Fruitactie zondag 7 november

Woensdag 3 november zullen wij met elkaar in een dienst stilstaan bij de zegeningen die we ook dit jaar weer uit Gods hand mochten ontvangen. Zondag 7 november willen wij deze zegeningen delen. Op deze zondag kunt u fruit en andere artikelen voor in een fruitmandje meenemen naar de kerk. U kunt dit ook al vanaf vrijdag 5 november meenemen tijdens de openingsuren van de kerk, of op zaterdag. De diaconie zal net als voorgaande jaren hier fruitbakjes van samenstellen en uitdelen aan zieken en mensen die aan huis gebonden zijn. Kent u iemand die in aanmerking komt voor een fruitbakje, laat het ons weten. In de hal van de kerk liggen lijsten waar u naam en adres op kunt noteren. Per mail mag ook bij Ine Geurtsen inegeurtsen@gmail.com
Diaconie Ontmoetingskerk Sterrenburg


Voedselbank

In november gaan we bloem/meel, pannenkoekenmeel, stroop, poedersuiker, rozijnen en krenten inzamelen. Verder blijven andere houdbare levensmiddelen en uiteraard ook een financiële bijdrage van harte welkom. Wij zijn blij dat we regelmatig kunnen bijdragen aan het ondersteunen van mensen die onze hulp nodig hebben
In oktober zijn 10 kratten vol met houdbare producten naar de voedselbank gebracht. Naar het Diakonaal Aandachts Centrum zijn 2 volle kratten met koffie en thee gebracht.Hartelijk dank hiervoor
U kunt uw bijdragen in het krat in de hal doen tijdens de openingsuren van de kerk, die op de achterzijde van deze zondagsbrief vermeld staan.


Actie schoenendoos

‘Vul een schoenendoos, geef een schat’ is het thema van dit jaar.
De schoenendozen worden op 20 november naar het verdeelcentrum gebracht.
Daar vandaan worden ze verstuurd naar kinderen in vluchtelingenkampen in Griekenland, kinderen in Oost Europa en Afrika.
Heeft u al een folder meegenomen?
Losse artikelen die genoemd worden in de folder zijn ook welkom.

Braderie

Op zaterdag 6 november wordt van 10.00–16.00 uur de Braderie gehouden. U komt toch ook? We zijn blij, dat we weer een Braderie in de oude vorm kunnen organiseren, maar helaas zijn er nog beperkingen. We zijn genoodzaakt om bij de ingang een coronacheck d.m.v. de QR-code uit te voeren en u dient de kerk aan de achterzijde te verlaten. U vindt op de Braderie een keur aan zelfgemaakte producten en leuke 2ehands spulletjes. Ook kunt u een kopje koffie/thee met iets lekkers gebruiken of genieten van een heerlijke Mexicaanse maaltijd (ook mee te nemen). Wij rekenen op uw komst.
De Braderiecommissie

 

De Braderie op de website. Op de website vindt u een folder met algemene informatie, de prijzen die u kunt winnen met de verloting en een aantal mooie artikelen waarop u kunt bieden. Speciale aandacht vragen wij voor een tweetal kleurrijke schilderijen afkomstig uit Bamenda.

 

Algemene informatie

is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Door de dienst bij te wonen in de Ontmoetingskerk gaat u ermee akkoord dat u in beeld kunt komen via kerk-tv of YouTube. Indien u storingen ervaart bij het bekijken of beluisteren van onze kerkdiensten, neemt u dan contact op met Jacco Luijten,  email   jaccoluijten1@gmail.com .

Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: Zondag na de eredienst tot 11:30 uur. Maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur, zaterdag van 13.30-15.30 uur.