Zondagsbrief 24 oktober 2021


Welkom bij de kerkdienst van de Ontmoetingskerk


Aanmelden om de kerkdienst bij te wonen kan via: www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl
of
https://forms.gle/oUhQ5fVcJTcKgSuM9
of
U kunt ook een e-mail sturen naar ontmoetingskerk.aanmelden@gmail.com


De kerkdiensten zijn tevens via www.kerkomroep.nl en YouTube te volgen.

De liturgie van deze kerkdienst vindt u hier.
 

Voorganger  ds. C.A. Streefkerk
Organist  Myong-hee Chon
M.m.v.  Close Singers Ensemble o.l.v. Bert van der Weiden
Lector  Riet Ouwehand
Koster  Ali en Hans Mensen
Ouderlingen  Marco Molendijk en Ger in ‘t Veld
Diaken  Ali Mensen en Ellen van Schouten
Kinderdienst  Nelleke Heijboer
Tienerdienst  Er is vandaag geen tienerdienst
Inzameling  1.  Stichting Diaconaal Aandachtscentrum – 2. Noah’s Ark
 
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Mevr P. van Kalkeren-Valk.

Collectebestemmingen

Deze zondag vieren wij met elkaar de Maaltijd van de Heer. Daarom gaat de opbrengst van de gehele collecte naar 2 diaconale doelen.

1e collecte – Stichting Diaconaal Aandachtscentrum
Het Diakonaal Aandachtscentrum Dordrecht is al ruim 25 jaar een inloophuis(kamer) waar mensen rust vinden, een praatje maken met de vrijwilligers of gewoon wat zitten lezen. Er is een stiltecentrum aanwezig waar bezoekers zich terug kunnen trekken. Het Aandachtscentrum voorziet in een behoefte van een groeiende groep mensen die eenzaam is voor deze mensen een baken en rustpunt. De dagelijkse werkzaamheden in het Aandachtscentrum worden uitgevoerd door een team van ongeveer veertig gemotiveerde en getrainde medewerkers/vrijwilligers, aangestuurd door een coördinator. Het Aandachtscentrum krijgt geen subsidie van de overheid en is volledig afhankelijk van giften.
2e collecte – Noah’s Ark
Noah’s Ark is een interkerkelijke Christelijke organisatie in Uganda. Zij richt zich op het helpen van de meest kwetsbare kinderen in de samenleving en de gemeenschappen die het meest onder armoede te lijden hebben, zodat dit ten goede komt aan de hele omgeving en het land als geheel.
Het Kinderhuis, onderdeel van de stichting, biedt onderdak aan kinderen die verlaten zijn, mishandeld zijn of ongewenst waren door hun families. Sommigen werden letterlijk bij het afval gezet en weggegooid. In Noah’s Ark ontvangen ze de liefde, zorg en aandacht die zij verdienen omdat ze iemand zijn en niet langer niemand. Verder heeft de stichting een school en een kliniek. Dit doel wordt dit jaar gesteund door de diaconieën van de PGDD en Hervormd Dordt.

Collectestortingen Ontmoetingskerk

*periode 41: 9 - 15 okt. 2021 Totaal € 787,75
Coll. 1: diaconie: € 387,50
Coll. 2: wijkkas: € 252,50
Coll. 3: toekomst van de kerk € 147,75
U allen hartelijk bedankt voor uw goede giften.
Leonard van Geldorp, penningmeester Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is

Viering van de Maaltijd van de Heer

U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de Maaltijd van de Heer.
Op aanwijzing van de diakenen kunt u naar voren lopen. Er zijn twee uitdeelpunten voor het brood en twee uitdeelpunten voor bekertjes wijn en druivensap. De voorganger en de liturg delen het brood uit en andere ambtsdragers staan achter de tafels met bekertjes wijn en druivensap. U pakt zelf een bekertje op aanwijzing van de diaken. U kunt het lege bekertje weer terugzetten op een daarvoor bestemde schaal. Als u de aanwijzingen van de ouderlingen en diakenen opvolgt voor wat betreft de looproute, dan kan deze viering volledig coronaproof plaatsvinden.
Indien het bezwaarlijk is om naar voren te lopen, dan is het mogelijk aan het begin van de dienst plaats te nemen op de twee voorste rijen van het grote middenvak, eventueel samen met een familielid. Nadat brood en beker zijn aangereikt aan de lopende kerkgangers, ontvangen de kerkgangers op de voorste rijen brood en beker.

De thermostaat in de kerk staat vanaf 25 oktober een graadje lager

De aanleiding hiervoor is vanzelfsprekend; de extreme prijsstijging van gas. De wens leeft al langer bij veel kerkleden vanwege de opwarming van de aarde. Één graad lager bespaart 6% op de energiekosten en dus ook 6% van de  CO2 vervuiling. Vanwege de extreme stijging van de gasprijs en het begin van het stookseizoen is dit hét moment om er mee te beginnen. 
Als we als kerk het goede voorbeeld geven, dan zal dit ook anderen stimuleren er thuis wat aan te doen. Want een beetje dikkere trui of jasje en je merkt niet eens dat de thermostaat een graadje lager staat.
Voor vragen of opmerkingen: gerritjanvanderkolm@gmail.com 

Braderie

Bij de zondagsbrief van vorige week zat een folder met alle informatie over de Braderie, die wordt gehouden op zaterdag 6 november van 10.00 – 16.00 uur. U komt toch ook? De folder vindt u in de hal van de kerk en op de website. Wij zoeken nog gemeenteleden die cake of koek willen bakken en ook prijsjes voor de verloting zijn zeer welkom. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de Braderiecommissie. telefoon 6170490 / 06 51513866, e-mail braderie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
Cokky en Lex Nagtegaal, Marco Molendijk en Evert en Marja Kruijswijk.

Voedselbank

In oktober zamelen we fruit in blik, gedroogde vruchten en noten in. Verder blijven andere houdbare levensmiddelen en uiteraard ook een financiële bijdrage van harte welkom. Wij zijn blij dat er regelmatig een aantal kratten vol naar de Voedselbank gebracht kunnen worden. Hartelijk dank hiervoor
U kunt uw bijdragen in het krat in de hal doen tijdens de openingsuren van de kerk, die elders op deze zondagsbrief vermeld staan.

Pizza & Klusavond

De spullen voor het jeugdhonk zijn geleverd en staan klaar om door jullie te worden uitgepakt en in elkaar gezet te worden.
Daarom worden jullie, de tieners, uitgenodigd om vrijdagavond 29 oktober vanaf 18 uur te komen helpen met het inrichten van het jeugdhonk. (eindtijd ca. 21 uur).
Als jullie zorgen voor HELPENDE HANDEN, dan zorgen wij voor PIZZA!
Geef het even door als je meehelpt via een appje in de tiener-appgroep of door een mailtje aan het jeugdteam: jeugdteam@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
Tot dan!

Open Huis woensdag 27 oktober

Deze morgen verzorgt Marianne Eekhout de presentatie. Zij is als conservator van het Dordrechts Museum verbonden aan het project ‘Elisabeth en de Vloed’. In de lezing komen onder andere aan de orde de Elisabethsvloed, de Elisabethpanelen en de naamgeefster daarvan, de heilige Elisabeth.
Het Open Huis bestaat deze maand 15 jaar en daarom heeft deze morgen een extra feestelijk tintje!
Vanaf 10.00 uur is men van harte welkom in de Ontmoetingsruimte van de kerk, er wordt koffie en thee geschonken en er is gelegenheid voor een gezellig gesprek. De lezing begint om 10.30 uur en er is ook een pauze
 

Algemene informatie

is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Door de dienst bij te wonen in de Ontmoetingskerk gaat u ermee akkoord dat u in beeld kunt komen via kerk-tv of YouTube. Indien u storingen ervaart bij het bekijken of beluisteren van onze kerkdiensten, neemt u dan contact op met Jacco Luijten,  email   jaccoluijten1@gmail.com .

Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: Zondag na de eredienst tot 11:30 uur. Maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur, zaterdag van 13.30-15.30 uur.