Zondagsbrief 10 oktober 2021


Welkom bij de kerkdienst van de Ontmoetingskerk


Aanmelden om de kerkdienst bij te wonen kan via: www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

De kerkdiensten zijn tevens via www.kerkomroep.nl en YouTube te volgen.

De liturgie van deze kerkdienst vindt u hier.
 

Voorganger  ds. C.A. Streefkerk
Organist  Myong-hee Chon
Lector  Ine Geurtsen
Koster  Leo Simpelaar
Ouderlingen  Hans van Dijke en Corien Simpelaar
Diaken  Marjolein Attasio
Kinderdienst  Melanie Versteeg
Tienerdienst  Er is vandaag geen tienerdienst
Inzameling  1. Stichting Ronoylion, Flippijnen  – 2.Wijkkerk – 3.Toekomst van de Kerk
 
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar: Mw de Boo, Crabbehoven, afdeling Amaryllis kamer 17, Groen van Prinsterenweg 38, 3317 SP Dordrecht.

1e collecte – Wijkdoel Stichting Ronoylion

Er zijn kleine landbouwwerktuigen verstrekt en zaden en zaailingen. Er is ook een alternatieve middelbare landbouwschool opgezet. Alternatief, omdat jongeren daar les krijgen in duurzame milieuvriendelijke landbouwmethodes volgens een programma dat is aangepast aan de behoeften van deze dorpen. De jongeren helpen dus de projecten in hun dorpen mee uit te voeren en te begeleiden. Er wordt ook gewerkt aan meer soorten landbouwproducten: hoe groter de verscheidenheid aan producten is, hoe gezonder de voeding. Met deze hulp zijn de boeren niet meer afhankelijk van de lokale geldverstrekkers, die woekerrente voor leningen voor landbouwinputs vragen.

Collectestortingen Ontmoetingskerk
*periode 39: 25 sept. – 1 okt. 2021        Totaal € 758,75
Coll. 1: diaconie:                                  € 337,75          
Coll. 2: wijkkas:                                   € 310,00                      
Coll. 3: toekomst van de kerk               € 111,00
U allen hartelijk bedankt voor uw goede giften.
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

Voedselbank
In oktober zamelen we fruit in blik, gedroogde vruchten en noten in. Andere houdbare levensmiddelen en uiteraard een financiële bijdrage zijn ook van harte welkom. Wij zijn blij dat er regelmatig kratten vol naar de Voedselbank gebracht worden. Hartelijk dank hiervoor. U kunt uw bijdragen in het krat in de hal doen tijdens de openingsuren van de kerk.

Knutselen in de kerk
Ben je tussen de 6 en 12 jaar en wil je gezellig knutselen in de kerk in de herfstvakantie? Dat kan! Na afloop gezellig eten met elkaar? Dat kan ook! En wel op woensdag 20 oktober van 11:00 uur tot 13:30 uur. Kom je ook? Knutselen! Bingo spelen! Gezellig bewegen! Vriendschap!

Meld je aan op het volgende emailadres: knutselclub@ontmoetingskerk-dordrecht.nl  We hopen je dan te begroeten!

Afwezigheid koster
Van 12 tot 23 oktober ben ik niet aanwezig. Ik ga dan met een hulpgoederentransport naar Albanië. In de periode van 12 t/m 17 oktober is mijn vervanging Evert Kruijswijk. Van 18 t/m 22 oktober is Hans v. Rossum mijn vervanger.
Koster Leo Simpelaar.

Ronoylion is bezig met het verbeteren van de voedselzekerheid door Agro-Ecologie. Er is geïnvesteerd in trainingen en structurele begeleiding door landbouwdeskundigen, er zijn demonstratie-boerderijtjes opgezet en drinkwatersystemen aangelegd. Mede dankzij uw gulle gaven konden er eerder al een waterbuffel en wat kleinvee worden aangeschaft.

Attentie aanmelden kerkdienst
Er blijken problemen te zijn met het aanmelden op onze site www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl via browser Safari, (andere browsers hebben geen problemen). Als u zich niet via de site kunt aanmelden, gebruik dan deze link                                  https://forms.gle/oUhQ5fVcJTcKgSuM9
U kunt ook een e-mail sturen naar ontmoetingskerk.aanmelden@gmail.com of via het telefoonnummer 06-16790631, (b.g.g. probeer het later nog eens). Bereikbaar op woensdag, donderdag en vrijdag van 18.00-21.00 en op zaterdag om af te melden. Krijgt u melding: “de website is niet bereikbaar” dan is dit later vaak vanzelf opgelost. Er is doorgegeven dat dit probleem speelt. Bij voorbaat dank voor uw begrip, Corien Simpelaar. (webmaster@ontmoetingskerk-dordrecht.nl)

‘Suiker, Drank en Slaven.’ In Open Huis Ontmoetingskerk
Loe Baan verzorgt woensdag 13 oktober de lezing in Het Open Huis. In deze presentatie neemt hij ons mee aan de hand van foto’s van zijn reizen en ander beeldmateriaal, naar de slavernij van het Joodse volk en hun vlucht uit Egypte en wat de Bijbel zegt over slavernij, het aandeel van de VOC en hun driehoeks handel tussen Europa, Afrika en Amerika en de slavenplantages in Suriname, met name de Joodse plantages, tot aan de Marrons, de gevluchte slaven van de plantages in Suriname.
Iedereen is welkom in de ontmoetingsruimte vanaf 10.00 uur, de presentatie begint om 10.30 uur.

KookHuis
U bent van harte welkom op dinsdag 19 of woensdag 20 oktober. U kunt zich nog t/m 15 oktober telefonisch of via e-mail aanmelden bij Marja Kruijswijk, telefoon 6170490 / 06 51262309, e-mail mkruijswijk@kpnmail.nl . De inloop is vanaf 17.30 uur en de maaltijd begint om 18.00 uur. De kosten bedragen € 8,50 p.p. (inclusief koffie/thee en een drankje).
Graag bij aanmelding doorgeven of u wel of geen vis lust, zodat we daar rekening mee kunnen houden. Irene Krenning en Marja Kruijswijk, coördinatoren


Braderie
De voorbereidingen voor de Braderie, die wordt gehouden op zaterdag 6 november van 10.00 – 16.00 uur, zijn in volle gang. Volgende week ontvangt u een 2e folder met informatie over de artikelen, die worden verkocht, de verloting en waarvoor de opbrengst is bestemd. U kunt nog een kraampje reserveren, 2e hands artikelen te koop aanbieden. Wij zoeken nog gemeenteleden die cake of koek willen bakken en ook prijsjes voor de verloting zijn zeer welkom. Voor informatie kunt u contact opnemen met de Braderiecommissie. telefoon 6170490 / 06 51513866, e-mail braderie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
Cokky en Lex Nagtegaal, Marco Molendijk en Evert en Marja Kruijswijk.
     

Algemene informatie is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Door de dienst bij te wonen in de Ontmoetingskerk gaat u ermee akkoord dat u in beeld kunt komen via kerk-tv of YouTube. Indien u storingen ervaart bij het bekijken of beluisteren van onze kerkdiensten, neemt u dan contact op met Jacco Luijten,  email   jaccoluijten1@gmail.com .
Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: Zondag na de eredienst tot 11:30 uur. Maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur, zaterdag van 13.30-15.30 uur.