Zondagsbrief 3 oktober 2021


Welkom bij de kerkdienst van de Ontmoetingskerk


Aanmelden om de kerkdienst bij te wonen kan via: www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

De kerkdiensten zijn tevens via www.kerkomroep.nl en YouTube te volgen.

De liturgie van deze jongerendienst vindt u hier.
 

Voorganger  mevr. A. Lodder
Band  Exodus
Lector  Connie Akkerman
Koster  Evert en Marja Kruijswijk
Ouderlingen  Harmieneke van der Zeijden en Ruud Pullen
Diaken  Ine Geurtsen
Kinderdienst  Melanie Versteeg
Inzameling  1. Kerk & Israël  – 2.Wijkkas – 3.Toekomst van de Kerk
 
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar  Mw den Ottenlander.

Onze gastpredikant deze morgen is Mevrouw Lodder, kerkelijk werker uit Zwijndrecht.

Collectebestemmingen:
1e collecte –  Kerk & Israël
Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door decennia van oorlog en conflict is er veel onderlinge haat en wantrouwen. In het dagelijkse leven komen ze elkaar bijna niet tegen. Ze zien elkaar eerder als ‘bezetter’ of ‘terrorist’ dan als medemens.
Het ontmoetingsprogramma van het Rossing Center wil aan deze negatieve stereotypen een einde maken. Ze brengen de kinderen met elkaar in contact. Kinderen van Joodse en Palestijnse scholen bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Ze vertellen in de klas over hun leven, geloof, hobby’s en school. Zo leren ze elkaar kennen en met elkaar omgaan. Belangrijk voor de kinderen zelf, maar ook voor de hele samenleving. Het geeft hoop voor de toekomst!
2e collecte – Wijkkas
3e collecte – Toekomst van de Kerk

Collectestortingen Ontmoetingskerk
*periode 38: 18 - 24 sept. 2021 Totaal € 714,15
Coll. 1: diaconie: € 299,00
Coll. 2: wijkkas: € 215,50
Coll. 3: toekomst van de kerk € 199,65

U allen hartelijk bedankt voor uw goede giften.
Leonard van Geldorp, penningmeester Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

Nieuw Beleidsplan
Er is met veel zorg een nieuw beleidsplan geschreven en samengesteld. U heeft hier op een gemeenteavond over mee kunnen denken. De kerkenraad is dan ook dankbaar dat het uiteindelijke resultaat nu gepubliceerd kan worden. Het is te lezen op de website onder de knop; over ons. Via de knop Beleidsplan komt u bij het document. https://www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl/beleidsplan

Jongerenviering
Deze zondag is er een jongerenviering. Er is gekozen voor een Bijbellezing die niet zo bekend is: een stuk uit Ezra.
Dit staat ook op het rooster van Bible Basics, dus dat valt mooi samen.
De band Exodus komt zingen en uiteraard mogen wij ook wat meezingen.
In de dienst zullen er korte fragmenten uit een filmpje worden getoond, dat vertelt waar de Bijbelboeken Ezra en Nehemia over gaan. Het filmpje is te lang voor in de kerkdienst, maar kijk het vooraf eens. Het ziet er leuk uit en geeft veel achtergrondinformatie: Overzicht: Ezra-Nehemia - YouTube

Voedselbank
In de maand september zijn er 12 volle kratten naar de voedselbank gebracht.
Alle gevers hartelijk dank.

Controle ledenadministratie
Heeft u al gereageerd op de e-mail of de brief die u heeft ontvangen in verband met de controle van de ledenadministratie?
Zo niet dan het verzoek de e-mail te beantwoorden of het formulier terug te sturen.
Het formulier kunt u inleveren in de kerk of op het adres dat op de antwoordenvelop staat. Dank voor uw medewerking.

Actie schoenendoos
Ook dit jaar doen we weer mee met actie schoenendoos.
Heeft u al een folder meegenomen?
U kunt ook vragen of we een folder bij u thuisbrengen.
Bel dan naar 078 6172563 (na 18 uur)
De inleverdatum is 20 november.
Neem ook eens een kijkje op de website: www.schoenendoosactie .nl

Nieuwe Expositie in Ontmoetingskerk
De werkgroep Kerk en Hobby bestaat uit enthousiaste hobbyisten van binnen en buiten de Ontmoetingskerk. Ondanks alle beperkingen i.v.m. de corona zijn we dit jaar al weer aan onze 3e  expositie toe. Na “800 jaar Dordrecht“ is het tijd voor de herdenking van de “Sint Elisabethsvloed”. Hieraan is door de werkgroep als thema “Onderwaterwereld” gekoppeld zodat u weer kunt genieten van een vrij uitgebreide expositie. Wegens nog geldende aangepaste regels voor het  kerkbezoek is bezichtiging slechts mogelijk tijdens InloopHuis, Open Huis of op afspraak. Lex Nagtegaal en Dickie Trumpie

KookHuis
In de maanden oktober en november gaan we nog op twee aaneensluitende dagen koken. U bent deze maand van harte welkom op dinsdag 19 en woensdag 20 oktober. U kunt zich t/m 15 oktober telefonisch of via e-mail aanmelden bij Marja Kruijswijk, telefoon 6170490 / 06 51262309, e-mail mkruijswijk@kpnmail.nl  U bent van harte welkom vanaf 17.30 uur en de maaltijd begint om 18.00 uur. De kosten bedragen € 8,50 p.p. (inclusief koffie/thee en een drankje).
Graag bij aanmelding doorgeven of u wel of geen vis lust, zodat we daar rekening mee kunnen houden.
Irene Krenning en Marja Kruijswijk, coördinatoren

Knutselen in de kerk
Gezellig knutselen in de kerk in de herfstvakantie? Dat kan! Na afloop gezellig eten met elkaar? Dat kan ook!
En wel op woensdag 20 oktober van 11:00 uur tot 13:30 uur
Kom je ook?
Knutselen! Bingo spelen! Gezellig bewegen! Vriendschap!
Meld je aan op het volgende emailadres: knutselclub@ontmoetingskerk-dordrecht.nl  We hopen je dan te begroeten!

Braderie
Bij de zondagsbrief van vorige week zat een folder m.b.t. de Braderie, die wordt gehouden op zaterdag 6 november van 10.00 – 16.00 uur. Op de folder (op de leesplank in de hal en digitaal via deze link) wordt aangegeven op welke wijze u kunt meedoen en voor welke doelen de opbrengst van de Braderie is bestemd. Mocht u een kraampje willen reserveren, 2e hands artikelen willen verkopen of meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met de Braderiecommissie. telefoon 6170490 of 06 51513688, e-mail braderie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
De Braderiecommissie bestaat uit Cokky en Lex Nagtegaal, Marco Molendijk en Evert en Marja Kruijswijk.
        

Algemene informatie is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Door de dienst bij te wonen in de Ontmoetingskerk gaat u ermee akkoord dat u in beeld kunt komen via kerk-tv of YouTube. Indien u storingen ervaart bij het bekijken of beluisteren van onze kerkdiensten, neemt u dan contact op met Jacco Luijten,  email   jaccoluijten1@gmail.com .
Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: Zondag na de eredienst tot 11:30 uur. Maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur, zaterdag van 13.30-15.30 uur.