Zondagsbrief 5 september 2021

Welkom bij de kerkdienst van de Ontmoetingskerk

 

We mogen inmiddels 100 bezoekers ontvangen, inclusief medewerkers.

Aanmelden om de kerkdienst bij te wonen kan via: www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl


De kerkdiensten zijn tevens via www.kerkomroep.nl en YouTube te volgen.

De liturgie van de kerkdienst van 5 september 2021 staat hier, aanvang 10:00 uur.
 

Voorganger  ds. C.A. Streefkerk
Organist  Marcus van Driel
Lector  Kees Abrahamse
Koster  Ali en Hans Mensen
Ouderlingen  Marco Molendijk en Ruud Pullen
Diaken  Marjolein Attasio
Kinderdienst  Mirjam Vingerling
Tienerdienst  Idelette Reehorst
Inzameling  1. Stichting Ontmoeting dak- en thuislozen 
 2. Wijkkas – 3. Toekomst van de Kerk
 

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Dhr en Mevr. Smit,
 

Collectebestemming

1e collecte –  Stichting Ontmoeting Dak- en thuislozen
Ontmoeting biedt, op basis van christelijke naastenliefde, professionele hulp aan dak- en thuislozen. Veel dak- en thuislozen hebben een psychiatrische achtergrond en zijn daarbij ook nog verslaafd. In het dienstencentrum van Ontmoeting worden zij voorzien van hun primaire dagelijkse levensbehoeften zoals eten, drinken, douchen, kleding wassen, etc. De bezoekers kunnen ook terecht voor een actieve dagbesteding, gericht op sociale activering. Bezoekers kunnen bij een verpleegkundige en een arts terecht voor medische behandeling en medicijnen. Tenslotte wordt in het dienstencentrum pastorale zorg verleend door een pastoraal medewerker. Hij houdt Bijbelstudies, heeft een spreekuur, verzorgt zondagse bijeenkomsten en geeft folders en Bijbels aan mensen die hieraan behoefte hebben. Uw bijdrage wordt gevraagd voor deze collecte om dit werk te steunen.
2e collecte – Wijkkas
Deze collecte is bestemd voor onze eigen wijkkas. Naast salarissen voor predikanten, pastoraal werkers en kosters, heeft ook onze eigenwijkgemeente tal van andere kosten waar een kerkelijke gemeente nu eenmaal mee te maken heeft zoals energierekeningen, verzekeringspremies, kerkbloemen, zondagsbrief, liturgieën etc. Om die redenen dan ook van harte aanbevolen.
3e collecte – Toekomst van de kerk
Deze collecte is na de vrijwillige bijdrage, de belangrijkste bron van inkomsten voor het college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. Het gaat immers ook om de Kerk van onze kinderen.

Collectestortingen Ontmoetingskerk

*periode 33: 14 - 20 aug. 2021 Totaal € 377,60
Coll. 1: diaconie: € 215,50
Coll. 2: wijkkas: € 94,00
Coll. 3: toekomst van de kerk € 68,10

*periode 34: 21 - 27 aug. 2021 Totaal € 701,00
Coll. 1: diaconie: € 282,50
Coll. 2: wijkkas: € 299,50
Coll. 3: toekomst van de kerk € 119,00

U allen hartelijk bedankt voor uw goede giften.
Leonard van Geldorp, penningmeester Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

Tienerkrant 17

De zomervakantie is voorbij en de 1e week van het nieuwe schooljaar zit er alweer op. Misschien ben je naar een nieuwe school gegaan of heb je een nieuwe klas... hoe dan ook, je begint weer helemaal opnieuw met nieuwe kansen en uitdagingen en dat kan best moeilijk zijn. Het is vaak een veilig gevoel om te weten wat je hebt en dat wil je liever niet veranderen want wat zou er gebeuren als je dat wel zou doen? Met een beetje lef kun je de stap wagen en ontdekken wat voor mooie dingen een nieuwe start je kan geven. In de tienerkrant van deze week staan verhalen van mensen (vroeger en nu) die ook op bepaalde momenten in hun leven een nieuwe start hebben gemaakt en wat dat voor hun heeft betekent.

Jij de rijst, zij de molen

Dit jaar hebben wij als gemeentedoel Stichting Ronoylion.
Zij ondersteunt kleinschalige ontwikkelingsprojecten op het eiland Mindanao  in de Filippijnen. Het gaat in die projecten om een integrale aanpak van onderwijs, landbouw en gezondheidszorg, waardoor de kwaliteit van leven verbetert en waarbij zelfredzaamheid voorop staat.
Tijdens het gemeenteweekend op 18 en 19 sept 2021 starten wij de actie
‘Jij de rijst, zij de molen’.
Wij verkopen pakken rijst, je krijgt er een lekker recept bij. De winst komt geheel ten goede aan stichting Ronoylion. We hopen op een mooi bedrag voor een graanmolen.

Voedselbank

In september gaan we soep in blik, pak of zak (geen varkensvlees a.u.b.), vermicelli en soepstengels inzamelen. Verder blijven andere houdbare levensmiddelen en een financiële bijdrage uiteraard van harte welkom.
U kunt uw bijdragen inleveren tijdens de openingsuren van de kerk, die op de achterzijde van deze zondagsbrief vermeld staan.

Open Huis Ontmoetingskerk

Woensdag 8 september starten we weer met een presentatie van Piet Schütz over een bezoek aan Kathmandu en een tracking naar de Kala Patthar en de Everest. Met schitterende foto’s en een boeiend verhaal nemen we een kijkje in een andere wereld .
Vanwege nog geldende maatregelen rond corona wordt u verzocht bij binnenkomst de handen te ontsmetten, gegevens te noteren en zoveel mogelijk te blijven zitten.
Wij zorgen voor voldoende afstand en ventilatie in de ontmoetingsruimte.
Er wordt koffie of thee geserveerd met wat lekkers erbij.
U bent welkom vanaf 10.00 uur, de presentatie begint om 10.30 uur en loopt door tot ongeveer 11.45 uur.


Wist u dat:

  • de BBQ i.v.m. de coronamaatregelen niet door kan gaan?

  • we in plaats daarvan een maaltijd hebben georganiseerd?

  • u op zaterdag 18 september vanaf 17.00 uur welkom bent en dat de maaltijd om 18.00 uur begint?

  • u hiervoor € 10,00 per persoon betaalt (dit is inclusief drankjes en koffie/thee)?

  • u bij binnenkomst een zitplaats wordt aangewezen?

  • alle gerechten en ook de drankjes worden uitgeserveerd om onnodig lopen te voorkomen?

  • u zich t/m 15 september telefonisch of via email kunt aanmelden bij Evert en Marja Kruijswijk, tel. 6170490 / 06 51513866 / 06 51262309, e-mail mkruijswijk@kpnmail.nl ?

  • dat met elkaar eten erg gezellig is?

  • dat wij het erg leuk vinden als u ook komt?

Namens alle medewerkers,
Evert en Marja Kruijswijk

Algemene informatie is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Door de dienst bij te wonen in de Ontmoetingskerk gaat u ermee akkoord dat u in beeld kunt komen via kerk-tv of YouTube. Indien u storingen ervaart bij het bekijken of beluisteren van onze kerkdiensten, neemt u dan contact op met Jacco Luijten,  email   jaccoluijten1@gmail.com .
Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: Zondag na de eredienst tot 11:30 uur. Maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur, zaterdag van 13.30-15.30 uur.