Zondagsbrief 29augustus 2021

Welkom bij de kerkdienst van de Ontmoetingskerk

 

We mogen inmiddels 100 bezoekers ontvangen, inclusief medewerkers.

Aanmelden om de kerkdienst bij te wonen kan via: www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl


De kerkdiensten zijn tevens via www.kerkomroep.nl en YouTube te volgen.

De liturgie van de kerkdienst van 29 augustus 2021 staat hier, aanvang 10:00 uur.
 

Voorganger  dr. G.J. van der Kolm
 (gepensioneerd specialist Levensbeschouwelijke Zorg)
Organist  Myong-hee Chon
Lector  Evert Kruijswijk
Koster  Leo Simpelaar
Ouderlingen  Herman Riet en Idelette Reehorst
Diaken  Tiny Evertse
Kinderdienst  Marian Kamerman
Tienerdienst  geen tienerdienst
Inzameling  1. Diaconie ouderenzorg – 2.Jeugdwerk wijk 
 3.Toekomst van de Kerk
 

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevr. Liesbeth Wensveen.

Collectebestemming

1e collecte – Diaconie ouderenzorg 
In onze gemeente zijn veel ouderen. Velen van hen zijn aan huis gebonden doordat allerlei lichamelijke gebreken of ziekte zich laten gelden. Veel ouderen gaan ook alleen door het leven, doordat man of vrouw en een deel van de familie zijn weggevallen.

Voor een deel van de ouderen leidt dit alles tot gevoel van eenzaamheid. De vrijwilligers bezoeken deze ouderen en zieken om hen bij te staan in de eenzaamheid en de hulpbehoevendheid. De wijkgemeenten organiseren door het jaar heen verschillende activiteiten voor en met de ouderen van onze gemeente. Zo wordt er in december altijd een kerstmiddag/-maaltijd georganiseerd. Daarnaast zorgt de diaconie voor kerstattenties bij de ouderen. Aan sommige van deze activiteiten zijn kosten verbonden. De diakenen vragen om uw bijdrage aan de collecte om het werk onder de ouderen van de gemeente mogelijk te maken.

2e collecte – Jeugdwerk wijk
De collecte van vandaag is bestemd voor het Jeugdwerk in onze eigen wijk. Jeugdwerk is van groot belang bij het doorgeven van het geloof aan onze kinderen. De jeugd betrokken krijgen en houden bij het kerkenwerk is een zaak die ons allen bezig houdt. De opbrengst van deze collecte zal volledig besteed worden aan het jeugdwerk in onze eigen gemeente


3e collecte – Toekomst van de kerk

Collectestortingen Ontmoetingskerk; periode 33

Vanwege vakantie geen overzicht. Volgende week komt het overzicht van periode 33 en 34.

Voedselbank

In augustus wordt onze bijdrage gevraagd voor (af)wasmiddel, lichaamsverzorgingsprodukten en tandpasta. Allemaal belangrijke zaken voor degenen die van de Voedselbank afhankelijk zijn. Verder blijven andere houdbare levensmiddelen en een financiële bijdrage van harte welkom.
U kunt uw bijdragen inleveren tijdens de openingsuren van de kerk, die elders in deze zondagsbrief vermeld staan.
Deze week zijn er 4 kratten naar de voedselbank gebracht, 2 met voedsel- en 2 met verzorgingsproducten. Totaal zijn er in augustus 8 kratten ingezameld.

Startweekend

In plaats van de traditionele BBQ organiseren we dit jaar op zaterdag 18 september een eenvoudige maaltijd. Een BBQ organiseren is in verband met de coronamaatregelen niet mogelijk. U bent allen van harte uitgenodigd voor deze maaltijd.
De inloop is vanaf 17.00 uur en we starten met de maaltijd om 18.00 uur.
U betaalt voor deze maaltijd € 10,--; dit is inclusief drankjes en koffie.
Bij binnenkomst wordt u een zitplaats toegewezen.
Alle gerechten en ook de drankjes worden uitgeserveerd om onnodig lopen te voorkomen.
U kunt zich van 1 t/m 15 september telefonisch of via e-mail aanmelden bij Evert en Marja Kruijswijk, tel. 6170490 / 06 51513866 / 06 51262309, e-mail mkruijswijk@kpnmail.nl
Komt u ook? Met elkaar eten is erg gezellig. Graag tot 18 september, maar natuurlijk afhankelijk van het eventueel aanscherpen van de coronamaatregelen.
Cokky en Lex Nagtegaal
Evert en Marja Kruijswijk

Roadshow Dordrecht 800

Ter gelegenheid van Dordrecht 8oo jaar vindt er op zaterdag 4 september een bijzondere uitvoering plaats in de Ontmoetingskerk. ROADSHOW 800 brengt een Middeleeuws liedjesprogramma in de huiselijke sfeer van de avonden die Maria van Leuven, 800 jaar geleden Beschermvrouwe van Dordrecht, bij haar thuis organiseerde.
Maria van Leuven ondersteunde Troubadours, in haar tijd. De voorstelling wordt uitgevoerd door professionele artiesten Cora Schmeiser en Daan Verlaan.
De artiesten begeleiden zichzelf op instrumenten uit de middeleeuwen en spelen de hits van 800 jaar geleden. Daaromheen vertellen zij over de avonden bij Maria van Leuven. De aanvangstijd is 14.00 uur en de voorstelling zal ongeveer 1 uur duren. Gratis entree en de koffie staat klaar. Er is geen vooraanmelding nodig wel een registratie ter plaatse.

Schoonmaakteam

Om het schoonmaakteam te versterken zijn we op zoek naar enkele personen die het team willen aanvullen. Eens in de 4 weken op de vrijdagmorgen of middag bent u 1 a 1 ½ uur bezig met lichte schoonmaakwerkzaamheden in de kerk. Als u meer wilt weten vraag het aan koster Leo Simpelaar. Tel. 06 373 45 185

Actie Stichting Vluchteling

Dit jaar, van 11 op 12 september, organiseert Stichting Vluchteling een sponsorloop in de nacht van de vluchteling waarvan de opbrengst bestemd is voor noodhulp aan vluchtelingen wereldwijd. In de avond voorafgaand aan de nacht van de vluchteling organiseren de diaconieën van een aantal kerken in Dordrecht een vluchtelingenwandeling. Er zal een mooie tocht van ongeveer 10 km uitgezet worden vanaf het centrum langs zoveel mogelijk kerken in Dordrecht. De wandeling is op 11 september, begint om 19.30 en zal ongeveer twee uur duren. We verzamelen op de trappen van het Gemeentehuis. U kunt natuurlijk ook doneren: https://www.nachtvandevluchteling.nl/team/kerken-in-dordrecht-10km

Algemene informatie is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Door de dienst bij te wonen in de Ontmoetingskerk gaat u ermee akkoord dat u in beeld kunt komen via kerk-tv of YouTube. Indien u storingen ervaart bij het bekijken of beluisteren van onze kerkdiensten, neemt u dan contact op met Jacco Luijten,  email   jaccoluijten1@gmail.com .
Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: Zondag na de eredienst tot 11:30 uur. Maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur, zaterdag van 13.30-15.30 uur.