Zondagsbrief 22 augustus 2021

Welkom bij de kerkdienst van de Ontmoetingskerk

 

We mogen inmiddels 100 bezoekers ontvangen, inclusief medewerkers.

Aanmelden om de kerkdienst bij te wonen kan via: www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl


De kerkdiensten zijn tevens via www.kerkomroep.nl en YouTube te volgen.

De liturgie van de kerkdienst van 22 augustus 2021 staat hier, aanvang 10:00 uur.
 

Voorganger  Ds. Kees Streefkerk
Organist  Marcus van Driel
Lector  Caroline Luijten
Koster  Kees en Thea Abrahamse
Ouderlingen  Harmieneke van der Zeijden en Ger in ‘t Veld
Diaken  Ine Geurtsen
Kinderdienst  geen kinderdienst
Tienerdienst  geen tienerdienst
Inzameling 1.  Stichting Diaconaal  Aandachtscentrum
2.  Wijkkerk – 3.Toekomst van de Kerk
 

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevrouw R. Bal-Meijnster in het Sterrenwiel, Dalmeijerplein 138, 3318DA Dordrecht.

 


Collectebestemming

1e collecte – Stichting Diaconaal  Aandachtscentrum
Het Diaconaal Aandachtscentrum is een plek in Dordrecht waar iedereen welkom is.
Het centrum is zeven middagen per week en op zaterdagochtend open.
Dit is mogelijk door de inzet van ruim zestig gemotiveerde en getrainde vrijwilligers.
Het aantal bezoekers is de laatste jaren (voor de corona) flink toegenomen. Het zijn er gemiddeld 50 per middag.
De bezoekers zijn mensen die behoefte hebben aan een moment van aandacht. Dat kunnen mensen zijn die eenzaam zijn, dak- en thuislozen of (ex-) psychiatrische patiënten.
Ze zijn welkom in de ontmoetingsruimte en de stilteruimte. Anoniem, want bij het Aandachtscentrum vragen ze niet naar achternamen, adressen of telefoonnummers. Sommige bezoekers komen één keer, anderen komen nog eens terug. Ook zijn er vaste bezoekers, die vrijwel elke dag even binnenlopen.
Bij dit mooie werk heeft het Aandachtscentrum uw steun nodig.

2e collecte – Wijkkerk
Deze collecte is bestemd voor  het in stand houden van de gebouwen binnen uw wijk, die onder de verantwoordelijkheid van de kerk vallen. Dat kan variëren van schilderwerk en inrichting tot reservering voor groot onderhoud. De kerkrentmeesters en de wijkkerkerraad kunnen dit zelf nader invullen en de wijk informeren over de concrete bestemming.

3e collecte –Toekomst van de kerk
Deze collecte is na de vrijwillige bijdrage, de belangrijkste bron van inkomsten voor het college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. Met uw financiële steun kunnen we activiteiten blijven uitvoeren en op weg gaan naar de toekomst. We bevelen deze collecte van harte bij u aan.
In augustus wordt onze bijdrage gevraagd voor (af)wasmiddel, lichaamsverzorgingsproducten en tandpasta. Allemaal belangrijke zaken voor degenen die van de Voedselbank afhankelijk zijn. Verder blijven andere houdbare levensmiddelen en een financiële bijdrage van harte welkom.
U kunt uw bijdragen inleveren tijdens de openingsuren van de kerk, die elders in deze zondagsbrief vermeld staan.

Kinderzondagsbrief

In deze kinderzondagsbrief lezen we weer een verhaal uit het evangelie van Johannes. Jezus vertelt in dit verhaal dat schapen luisteren naar de stem van de herder. De schapen kennen de herder en de herder weet precies wat elk schaap nodig heeft. Zoals een herder voor zijn schapen zorgt, zo zorgt Jezus voor de mensen die bij Hem horen. En kennen wij Jezus net zo goed als Hij ons kent?
Veel plezier met deze laatste kinderzondagsbrief. We hopen jullie na de zomervakantie weer te zien in de Ontmoetingskerk!
Hartelijke groet van de kinderdienstleiding en het jeugdteam

Tienerkrant - Reizen

Als je de Bijbel doorleest, ontdek je dat de hele Bijbel vol staat met reizen. Reizen vol met belevenissen en avontuur. Zeker als je ergens naar toe gaat waar je nog niet eerder bent geweest, heeft het iets spannends, dan is het net alsof je op ontdekkingstocht bent.
Deze tienerkrant gaat over reisverhalen uit de Bijbel. 
Klik hier voor de nieuwe tienerkrant, ga op reis door de Bijbel en ontdek nieuwe avonturen!

Startweekend

Op zaterdag 18 en zondag 19 september vindt het startweekend plaats. In het verleden werd op de zaterdag van het startweekend altijd de BBQ gehouden. In verband met de coronamaatregelen is het niet mogelijk een BBQ op 1½ meter afstand te organiseren. We hebben daarom – in overleg met de kerkenraad – een alternatief gevonden in de vorm van een eenvoudige maaltijd. Graag nodigen wij u daarvoor uit.
U bent op 18 september van harte welkom in de Ontmoetingskerk. De inloop is vanaf 17.00 uur en we starten met de maaltijd om 18.00 uur.
U betaalt voor deze maaltijd € 10,--; dit is inclusief drankjes en koffie. Bij binnenkomst wordt u een zitplaats toegewezen.
Alle gerechten en ook de drankjes worden uitgeserveerd om onnodig lopen te voorkomen.
U kunt zich vanaf 1 t/m 15 september telefonisch of via e-mail aanmelden bij Evert en Marja Kruijswijk, tel. 6170490 / 06 51513866 / 06 51262309, e-mail mkruijswijk@kpnmail.nl
Komt u ook? Met elkaar eten is erg gezellig. Graag tot 18 september.
Cokky en Lex Nagtegaal
Evert en Marja Kruijswijk

Roadshow 800

Ter gelegenheid van Dordrecht 800 jaar vindt er op zaterdag 4 september een bijzondere uitvoering plaats in de Ontmoetingskerk. ROADSHOW 800 brengt een Middeleeuws liedjesprogramma in de huiselijke sfeer van de avonden die Maria van Leuven, 800 jaar geleden Beschermvrouwe van Dordrecht, bij haar thuis organiseerde.
Maria van Leuven ondersteunde Troubadours, in haar tijd. De voorstelling wordt uitgevoerd door professionele artiesten Cora Schmeiser en Daan Verlaan.
De artiesten begeleiden zichzelf op instrumenten uit de middeleeuwen en spelen de hits van 800 jaar geleden. Daaromheen vertellen zij over de avonden bij Maria van Leuven. De aanvangstijd is 14.00 uur en de voorstelling zal ongeveer 1 uur duren. Gratis entree en de koffie staat klaar. Er is geen vooraanmelding nodig wel een registratie ter plaatse.

Bedankt

Verbaasd en blij verrast was ik, toen ik zondag een prachtig boeket bloemen uit de kerk kreeg. Ik geniet ervan Hartelijk bedankt hiervoor.
Toke Netters

Collectestortingen Ontmoetingskerk

periode 32: 7 - 13 aug. 2021     Totaal € 799,75
Coll. 1: Diaconie:                                  € 635,75          
Coll. 2: Wijkkas:                                   € 111,00                      
Coll. 3: Toekomst van de kerk               €   53,00

U allen hartelijk bedankt voor uw bijdragen.
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.
 

Algemene informatie is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Door de dienst bij te wonen in de Ontmoetingskerk gaat u ermee akkoord dat u in beeld kunt komen via kerk-tv of YouTube. Indien u storingen ervaart bij het bekijken of beluisteren van onze kerkdiensten, neemt u dan contact op met Jacco Luijten,  email   jaccoluijten1@gmail.com .
Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: Zondag na de eredienst tot 11:30 uur. Maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur, zaterdag van 13.30-15.30 uur.