Zondagsbrief 25 juli 2021

Welkom bij de kerkdienst van de Ontmoetingskerk

 

We mogen inmiddels 100 bezoekers ontvangen, inclusief medewerkers.

Aanmelden om de kerkdienst bij te wonen kan via: www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl


De kerkdiensten zijn tevens via www.kerkomroep.nl en YouTube te volgen.

De liturgie van de kerkdienst van 25 juli 2021 staat hier, aanvang 10:00 uur.
 

Voorganger ds. C.A. Streefkerk
Organist  Marcus van Driel
Lector  Ine Geurtsen
Koster  Kees en Thea Abrahamse
Ouderlingen  Harmieneke van der Zeijden en Kees Post
Diaken  Marjolein Attasio
Kinderdienst  geen kinderdienst
Tienerdienst  geen tienerdienst
Inzameling  1. Diaconie – Vrienden van Crabbehoff 
 2. Wijkkerk 
 3. Toekomst van de Kerk
 
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Dhr W.A.D. Trumpie.

Collectebestemmingen

1e collecte – Diaconie Vrienden van PZG Crabbehoff
De bewoners van Zorggroep Crabbehof krijgen vanzelfsprekend alle verzorging die zij nodig hebben. Soms missen ze echter die kleine dingen die het leven kleur geven. De Stichting Vrienden van de Protestantse Zorggroep Crabbehoff biedt de bewoners van zorgcentra en verpleeghuizen mogelijkheden voor extra ontspanning en recreatie. Het gaat om zaken die de huizen niet zelf kunnen financieren en het leven wat aangenamer maken. Vanuit het fonds “Vrienden van de Stichting Crabbehoff” kunnen veel activiteiten worden bekostigd welke door de overheid niet worden vergoed. Vanuit deze stichting kan er een rolstoelbus rijden en krijgen bewoners bij bijzondere gelegenheden een bloemetje. Maar ook de planten voor de huiskamers, tv-toestellen, een piano en geluidsapparatuur worden door de stichting bekostigd. Voor bewoners die graag op vakantie willen en dat niet kunnen betalen, biedt de Stichting(deels) ook een oplossing.
2e collecte – Wijkkerk
Deze collecte is bestemd voor  het in stand houden van de gebouwen binnen uw wijk, die onder de verantwoordelijkheid van de kerk vallen, zoals kerk en pastorie. Dat kan variëren van schilderwerk en inrichting tot reservering voor groot onderhoud. De kerkrentmeesters en de wijkkerkenraad kunnen dit zelf nader invullen en de wijk informeren over de concrete bestemming.
3e collecte – Toekomst van de Kerk
Deze collecte is na de vrijwillige bijdrage, de belangrijkste bron van inkomsten voor het college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. Met uw financiële steun kunnen we activiteiten blijven uitvoeren en op weg gaan naar de toekomst.

Collectestortingen Ontmoetingskerk
*periode 28: 10 - 16 juli 2021 Totaal € 1.247,80

Coll. 1: diaconie: € 431,00
Coll. 2: wijkkas: € 713,50
Coll. 3: toekomst van de kerk € 103,30
U allen hartelijk bedankt voor uw mooie bijdragen.
Leonard van Geldorp, penningmeester Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

Voedselbank

In juli en augustus wordt onze bijdrage gevraagd voor (af)wasmiddel, lichaamsverzorgingsproducten en tandpasta. Allemaal belangrijke zaken voor degenen die van de Voedselbank afhankelijk zijn. Verder blijven andere houdbare levensmiddelen en een financiële bijdrage van harte welkom.
U kunt uw bijdragen inleveren tijdens de openingsuren van de kerk, die elders in deze zondagsbrief vermeld staan.
 

Algemene informatie 

is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Door de dienst bij te wonen in de Ontmoetingskerk gaat u ermee akkoord dat u in beeld kunt komen via kerk-tv of YouTube. Indien u storingen ervaart bij het bekijken of beluisteren van onze kerkdiensten, neemt u dan contact op met Jacco Luijten,  email   jaccoluijten1@gmail.com .
Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: Zondag na de eredienst tot 11:30 uur. Maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur, zaterdag van 13.30-15.30 uur.