Zondagsbrief 11 juli 2021

Welkom bij de kerkdienst van de Ontmoetingskerk

 

We mogen inmiddels 100 bezoekers ontvangen, inclusief medewerkers.

Aanmelden om de kerkdienst bij te wonen kan via: www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl


De kerkdiensten zijn tevens via www.kerkomroep.nl en YouTube te volgen.

De liturgie van de kerkdienst van 11 juli 2021 staat hier, aanvang 10:00 uur.
 

Voorganger  ds. C.A. Streefkerk
Organist  Marcus van Driel
Lector  Ina Hoogland
Koster  Evert en Marja Kruijswijk
Ouderlingen  Marco Molendijk en Tineke van der Leer
Diaken  Tiny Evertse
Kinderdienst  geen kinderdienst
Tienerdienst  zie #TIENERKRANT
Inzameling  1. Kinderhospice Binnenveld te Barneveld
 2. Wijkkerk
 3. Toekomst van de Kerk
 
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Mw B. Lollinga-Brandsma.

Collectebestemmingen

1e collecte – Kinderhospice Binnenveld te Barneveld –
Ook wanneer een kind ernstig ziek is, gaat het leven “gewone” gewoon door…..
Kinderhospice Binnenveld is een huis, voor ernstig zieke kinderen. Een huis, waar zieke kinderen korte of langere tijd kunnen verblijven, waardoor ouders en het gezin even rustig op adem kunnen komen, terwijl de zorg voor hun kind in professionele handen is.
De doelstelling is het bieden van complexe zorg aan ongeneeslijk zieke kinderen met een beperkte levensverwachting. Deze zorg wordt gegeven in een kleinschalige en huiselijke voorziening. Naast het bieden van deze zorg streeft Kinderhospice Binnenveld ernaar kennis op het gebied van palliatieve zorg voor kinderen te ontwikkelen én uit te dragen.
Een kenmerk van de zorg in Kinderhospice Binnenveld is dat het veelal gaat om kortdurende – ofwel respijt- zorg. Dit is complexe zorg ter verlichting van de thuissituatie. Kinderhospice Binnenveld biedt incidenteel ook langdurige zorg aan zieke kinderen.

2e collecte – Wijkkerk                                                                                     

3e collecte – Toekomst van de kerk

Collectestortingen Ontmoetingskerk 

*periode 26: 26 juni – 2 juli 2021           Totaal € 1.008,07
Coll. 1: diaconie:                                  € 474,50          
Coll. 2: wijkkas:                                   € 353,50                      
Coll. 3: toekomst van de kerk               € 180,07
U allen hartelijk bedankt voor uw gewaardeerde bijdragen.
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com

Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

Voedselbank

In juli en augustus wordt onze bijdrage gevraagd voor (af)wasmiddel, lichaamsverzorgingsproducten en tandpasta. Allemaal belangrijke zaken voor degenen die van de Voedselbank afhankelijk zijn. Verder blijven andere houdbare levensmiddelen en een financiële bijdrage van harte welkom.
U kunt uw bijdragen inleveren tijdens de openingsuren van de kerk, die elders in deze zondagsbrief vermeld staan.

InloopHuis zaterdag 17 juli; met lunch 

Zoals u weet is de kerk dagelijks geopend. Nu binnen de kerk meer mogelijk is, starten we weer met lunches tijdens het InloopHuis. Op de eerste en derde zaterdag van de maand bieden we een eenvoudige broodmaaltijd of pannenkoeken aan. Hierbij kunnen we elkaar ontmoeten en is er gelegenheid voor gesprek. Voor het eerst kunt u op zaterdag, 17 juli, zonder aanmelding vooraf, om 13.30uur aanschuiven bij de lunch. Uiteraard houden we ons aan de bekende coronamaatregelen (1,5meter, handen wassen e.d.). Om de onkosten te delen, vragen we van u een bijdrage van € 1,50. U bent van harte welkom.
Klaas van der Knijff en Gerda Post

Vakantietassen 

We hebben veel speelgoed gekregen. Ook is er geld ontvangen (€ 175,00 wijkkas en € 5,00 contant) om tassen te kunnen vullen. Wilt u nog iets geven, dan bij voorkeur viltstiften, kleurpotloden of stoepkrijt. Komende week gaan we 18 tassen maken.
Ali Mensen

TIENERKRANT 14

Nog heel even en dan is het zomervakantie. Even een paar weken geen school en leuke dingen doen, op vakantie of lekker thuis chillen en genieten van de zomer. Maar tegen het einde van de zomervakantie maken we ons allemaal weer klaar om een nieuwe frisse start te maken. Naar de middelbare school gaan, een verhuizing of misschien heel rigoureus je leven omgooien en nu eens doen waar je altijd van hebt gedroomd; het is allemaal een nieuwe start. En weet je, die keus heb je elke dag weer. Karin Bloemen zingt het in het liedje 'LEF' dat deze keer in de spotlight staat. In de TIENERKRANT staat van alles te lezen over een nieuwe start; van een Bijbelverhaal tot tips om een frisse start te maken. En natuurlijk een bijpassende playlist YOUNG_14 .
Je leest het allemaal HIER.

Kinderzondagsbrief

Deze week is er geen kinderzondagsbrief in verband met de overstapdienst.

Kinderdienst in de zomervakantie 

In de zomervakantie zal er geen kinderdienst in de kerk gehouden worden. Wel zal er op 1/8 en 22/8 een digitale kinderzondagsbrief verschijnen, op dezelfde data waarop er ook een tienerkrant verschijnt.
We wensen jullie een fijne vakantie en we zien jullie graag allemaal na de vakantie weer terug voor een knallend begin van het nieuwe seizoen.
Groet van de leiding van de kinderdienst.

Algemene informatie 

is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Door de dienst bij te wonen in de Ontmoetingskerk gaat u ermee akkoord dat u in beeld kunt komen via kerk-tv of YouTube. Indien u storingen ervaart bij het bekijken of beluisteren van onze kerkdiensten, neemt u dan contact op met Jacco Luijten,  email   jaccoluijten1@gmail.com .
Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: Zondag na de eredienst tot 11:30 uur. Maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur, zaterdag van 13.30-15.30 uur.