Zondagsbrief 27 juni 2021

Welkom bij de kerkdienst van de Ontmoetingskerk

 

Sedert zondag 6 juni mogen we 60 bezoekers ontvangen (exclusief medewerkers).
We mogen ook weer zachtjes 2 coupletten met elkaar zingen.
Onze dankbaarheid is groot.

Aanmelden om de kerkdienst bij te wonen kan via: www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl


De kerkdiensten zijn tevens via www.kerkomroep.nl en YouTube te volgen.

De liturgie van de kerkdienst van 27 juni 2021 staat hier, aanvang 10:00 uur.
 

Voorganger  ds. N. van der Leer
Organist  Marcus van Driel
Lector  Ina Hoogland
Koster  Kees en Thea Abrahamse
Ouderlingen  Tineke van der Leer en Ruud Pullen
Diaken  Ine Geurtsen
Kinderdienst  Connie Akkerman
Tienerdienst  Er is geen tienerdienst
Inzameling  1. Diaconie alg. wijkdoeleinden  
 2. Wijkkerk
 3. Toekomst van de Kerk
 
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Familie de Jong.

Collectebestemmingen

1e collecte – Diaconie algemene/wijk doeleinden
Vanuit de collecten Algemene (wijk) diaconie worden personen en/of gezinnen onderhouden die moeten rondkomen van een minimuminkomen. Deze groep wordt steeds groter. Dit wordt veroorzaakt door bezuiniging in de sociale zekerheid en de kostenstijging van onder andere ziektekosten, huur, gas en elektra. Andere hebben te kampen met een grote schuldenlast en komen in aanraking met schuldhulpverlening. Ook deze mensen kunnen vaak moeilijk in hun levensonderhoud voorzien. De diaconie probeert deze mensen te ondersteunen, bijv. met boodschappen, een financiële bijdrage om een huisuitzetting te voorkomen, enz. Ook de diaconale activiteiten in de wijk worden hiervan bekostigd.
Deze collecte komt helemaal ten goede aan personen in onze wijk.

2e collecte - Wijkkerk

3e collecte – Toekomst van de Kerk
Deze collecte is na de vrijwillige bijdrage, de belangrijkste bron van inkomsten voor het college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. Met uw financiële steun kunnen we activiteiten blijven uitvoeren en op weg gaan naar de toekomst. Het gaat tenslotte ook om de Kerk van onze kinderen. 

Collectestortingen Ontmoetingskerk

*periode 24: 12 - 18 juni 2021 Totaal € 707,50
Coll. 1: diaconie: € 464,50
Coll. 2: wijkkas: € 175,50
Coll. 3: toekomst van de kerk € 67,50
U allen hartelijk bedankt voor uw bijdragen.
Leonard van Geldorp, penningmeester Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is

Kinderzondagsbrief

Deze zondag is de eerste van een blok met vier verhalen uit het evangelie van Johannes, waarin het gaat over waarom Jezus naar de wereld gekomen is: om de mensen weer dichter bij God te brengen.
Op deze zondag gaat het over Johannes 4:4-18, 25-26 en 28-30. Jezus spreekt met een Samaritaanse vrouw en vertelt dat Hij het water is dat leven geeft. Wat zou hij daar mee bedoelen? Kom je nog niet in levende lijve naar de kerk, dan kun je hiermee thuis aan de slag. Veel plezier!

Voedselbank

In juni vraagt de Voedselbank ons om nieuw ondergoed en sokken/kousen voor de Kledingbank. Vervolgens wordt in juli en augustus onze bijdrage gevraagd voor (af)wasmiddel, lichaamsverzorgingsproducten en tandpasta. Allemaal belangrijke zaken voor degenen die van de Voedselbank afhankelijk zijn. Verder blijven  andere houdbare levensmiddelen en een financiële bijdrage van harte welkom.
U kunt uw bijdragen inleveren tijdens de openingsuren van de kerk, die elders in deze zondagsbrief vermeld staan.

Wijkbrief

In het stuk in de Wijkbrief over “Kerkdienst voor iedereen” (pagina 7) is er een alinea niet meegekomen op de pagina. Daardoor mist er een stukje met actie en planning. Hierbij het laatste stuk.

“… Op de voorlopige planning staan de volgende zondagen: 20 juni (Zie uitnodiging elders in de wijkbrief), 19 september (Startzondag), 24 oktober, 14 november, 12 december en 26 december (2de kerstdag). We hopen elke keer een of twee nieuwe mensen te vinden die aanschuiven. Wil je met ons meedenken en ben je tussen de 30 en 45 (we kijken niet op een jaartje meer of minder) neem dan contact op met Erik Vingerling via: * erik.vingerling@upcmail.nl
Met groet: Erik Vingerling, Christian van Vuuren, Kees Streefkerk”

Vakantietassen

Voor het maken van vakantietassen zijn we op zoek naar (buiten)speelgoed, (strip) boekjes en knutselmateriaal. Doet u mee?

 

Algemene informatie is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Door de dienst bij te wonen in de Ontmoetingskerk gaat u ermee akkoord dat u in beeld kunt komen via kerk-tv of YouTube. Indien u storingen ervaart bij het bekijken of beluisteren van onze kerkdiensten, neemt u dan contact op met Jacco Luijten,  email   jaccoluijten1@gmail.com .
Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: Zondag na de eredienst tot 11:30 uur. Maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur, zaterdag van 13.30-15.30 uur.