Zondagsbrief 20 juni 2021

Welkom bij de kerkdienst van de Ontmoetingskerk

 

Sedert zondag 6 juni mogen we 60 bezoekers ontvangen (exclusief medewerkers).
We mogen ook weer zachtjes 2 coupletten met elkaar zingen.
Onze dankbaarheid is groot.

Aanmelden om de kerkdienst bij te wonen kan via: www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl


De kerkdiensten zijn tevens via www.kerkomroep.nl en YouTube te volgen.

De liturgie van de kerkdienst van 20 juni 2021 staat hier, aanvang 10:00 uur.
 

Voorganger  mw. A. Lodder
Organist  Myong-hee Chon
Lector  Dick Ouwehand
Koster  Leo Simpelaar
Ouderlingen  Corien Simpelaar en Ger in't Veld
Diaken  Tiny Evertse
Kinderdienst  Marian Kamerman
Tienerdienst  Idelette Reehorst
Inzameling 1.  KIA Werelddiaconaat, ondersteuning opvang gestrande vluchtelingen in Griekenland
 2. Wijkkerk
 3. Toekomst van de Kerk
 
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Dhr. H. Kleppe.

Collectebestemmingen

1e collecte – Ondersteuning opvang gestrande vluchtelingen in Griekenland
Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijv. Syrië, Afghanistan en Iran via Turkije op de Griekse eilanden, waaronder Lesbos. Hier wacht hun vanwege lange procedures vaak een moeilijke en onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen, begeleiden en onderwijs aan de kinderen geven.

2e collecte – Wijkkerk            
3e collecte – Toekomst van de kerk

Collectestortingen Ontmoetingskerk *periode 23: 5-11 juni Totaal  1.116,75

Coll.1 diaconie 580,50; Coll.2 wijkkas 383,00; Coll. 3 toekomst v.d. kerk 153,25
U allen hartelijk bedankt voor uw fantastische bijdragen.
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

Voedselbank

In de maand juni wordt er niet gevraagd om levensmiddelen, maar om nieuw ondergoed en sokken/kousen voor de kledingbank. Ook voor deze essentiële dingen doen we graag weer een beroep op u. Natuurlijk zijn ook houdbare levensmiddelen en een financiële bijdrage altijd van harte welkom. Bij voorbaat onze hartelijke dank. U kunt alles inleveren tijdens de openingstijden van de kerk, zoals die elders in deze zondagsbrief  staan vermeld. Tastbare hulp voor sociaal zwakkeren blijft hard nodig, vooral in deze moeilijke corona-tijd.

Kinderzondagsbrief

De tekst die we deze zondag lezen, komt uit het boek Ezechiël. Ezechiël is één van de drie ‘grote profeten’ van het Oude Testament. Dat zijn de profeten Jesaja, Jeremia en Ezechiël. Ze worden ‘groot’ genoemd omdat deze boeken een stuk dikker zijn dan de boeken van de twaalf ‘kleine profeten’ die daarna in de bijbel staan. Ezechiël is nooit zo bekend geworden als de twee andere grote profeten, Jesaja en Jeremia. Misschien komt dat omdat mensen het moeilijk vinden om het boek en de ‘zware’ inhoud te begrijpen. Toch staan er ook heel wat prachtige en hoopvolle teksten in! Veel plezier bij het werken met deze zondagsbrief. Ook zijn de kinderdiensten in de kerk weer begonnen, dus als je zin hebt... van harte welkom. De kinderdienstleiding

TIENER-krant nr. 13

Hoe het in Nederland op christelijke scholen gaat weten we allemaal wel, want we zitten erop of hebben erop gezeten. Naast rekenen, taal, geschiedenis, aardrijkskunde enz. kreeg je ook nog een stukje godsdienstles. Meestal werd er dan een Bijbelverhaal verteld en een liedje gezongen. Maar weet jij hoe het in Israël op een Joodse school gaat? In deze tienerkrant geven we je een klein inkijkje… Je leest het hier.

KookHuis

Op dinsdag 6 en woensdag 7 juli a.s. wordt er weer een KookHuis gehouden. Trouwe bezoekers kunnen zich vanaf 26 juni t/m 3 juli telefonisch of per e-mail aanmelden. Per dag kunnen we slechts 20 gasten welkom heten. Als u na opgave twijfelt over uw gezondheid, dan wordt u verzocht zich bij mij af te melden.
Namens de medewerkers van het KookHuis
Marja Kruijswijk, telefoon: 6170490 / 06 51262309
e-mail: mkruijswijk@kpnmail.nl of kookhuis@ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Vakantietassen

Voor het maken van vakantietassen zijn we op zoek naar (buiten)speelgoed, (strip) boekjes en knutselmateriaal. Doet u mee?

Doppenactie

Wij sparen al een tijdje mee met de doppenactie. Het geld dat Dopjesactie Nederland voor de doppen ontvangt wordt gebruikt voor het opleiden van hulp/blindengeleidehonden. Daarnaast wordt het plastic van de doppen hergebruikt en dat is belangrijk omdat hierdoor minder aardolie wordt gebruikt hetgeen het milieu ten goede komt. Recent hebben wij een volle vuilniszak  ingeleverd bij het verzamelpunt. Daarna gaan zij naar een sorteercentrum
Welke doppen zijn bijv. geschikt om te sparen?
Frisdrankflessen groot/klein, wasmiddel/verzachterflacons, melkpakken, tandpastatubes, jerrycans, schoonmaakmiddelen, deksels van pindakaas/ chocopasta potten. Dus in principe elke ronde, vierkante of zeshoekige plastic dop.
Pas op: In de plastic doppen mag geen metaal zitten!
 

Algemene informatie is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Door de dienst bij te wonen in de Ontmoetingskerk gaat u ermee akkoord dat u in beeld kunt komen via kerk-tv of YouTube. Indien u storingen ervaart bij het bekijken of beluisteren van onze kerkdiensten, neemt u dan contact op met Jacco Luijten,  email   jaccoluijten1@gmail.com .
Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: Zondag na de eredienst tot 11:30 uur. Maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur, zaterdag van 13.30-15.30 uur.