Zondagsbrief 13 juni 2021

Welkom bij de kerkdienst van de Ontmoetingskerk

 

Sedert zondag 6 juni mogen we 60 bezoekers ontvangen (exclusief medewerkers).
We mogen ook weer zachtjes 2 coupletten met elkaar zingen.
Onze dankbaarheid is groot.

Aanmelden om de kerkdienst bij te wonen kan via: www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl


De kerkdiensten zijn tevens via www.kerkomroep.nl en YouTube te volgen.

De liturgie van de kerkdienst van 13 juni 2021 staat hier, aanvang 10:00 uur.
 

Voorganger  mw M. Keijzer-Meeuwse
Organist  Marcus van Driel
Lector  Marian Kamerman
Koster  Cor den Dopper
Ouderlingen  Harmieneke vd Zeijden en Herman Riet
Diaken  Marjolein Attasio
Kinderdienst  Mirjam Vingerling
Tienerdienst  Er is geen tienerdienst
Inzameling  1. Stichting Diaconaal Aandachtscentrum
 2. Wijkkerk
 3. Toekomst van de Kerk
 
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Mevr Keller - Koers  Dalmeijerplein 146, 3318 DA, Dordrecht.

Collectebestemmingen

1e collecte – Stichting Diaconaal Aandachtscentrum
Midden in het centrum van Dordrecht is een inloophuis(kamer) waar iedereen die behoefte heeft aan rust, aandacht, troost of een goed gesprek van harte welkom is. Vanwege de coronamaatregelen was deze inloop gesloten. Met de nieuwe maatregelen begint DAC weer langzaam open te gaan. Er op diverse middagen weer de mogelijkheid om langs te komen voor een kop koffie en een praatje of het lezen van de krant. Ook iets op de computer regelen is mogelijk. Er mogen maar een beperkt aantal bezoekers binnenkomen.
Daarnaast houden de medewerkers al vanaf maart zo veel mogelijk telefonisch contact met de vaste bezoekers. Ook de taalgroepen gaan door, zij het op kleine schaal. Tenslotte staan ze op zaterdagochtend en dinsdagavond op de kop van de Spuiboulevard om een kop soep, een zak brood, wat fruit of andere dingen uit te delen. Dit alles is mogelijk door de inzet van ruim zestig gemotiveerde en getrainde vrijwilligers.

2e collecte – Wijkkerk

3e collecte – Toekomst van de kerk

Collectestortingen Ontmoetingskerk

*periode 22: 29 mei – 4 juni 2021          Totaal € 1.172,50
Coll. 1: diaconie:                                 €  794,25       
Coll. 2: wijkkas:                                   €  273,50                   
Coll. 3: toekomst van de kerk               € 104,75
U allen hartelijk bedankt voor uw mooie bijdragen.
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

Voedselbank

In de maand juni wordt er niet gevraagd om levensmiddelen, maar om nieuw ondergoed en sokken/kousen voor de kledingbank. Ook voor deze essentiële dingen doen we graag weer een beroep op u. Natuurlijk zijn ook houdbare levensmiddelen en een financiële bijdrage altijd van harte welkom. Bij voorbaat onze hartelijke dank. U kunt alles inleveren tijdens de openingstijden van de kerk, zoals die elders in deze zondagsbrief  staan vermeld. Tastbare hulp voor sociaal zwakkeren blijft hard nodig, vooral in deze moeilijke coronatijd.

Kinderzondagsbrief

Deze week lezen we een tweede verhaal van drie. We lezen vandaag over Jeremia 38: 1-13. Boze mannen gooien Jeremia in een put, maar waarom? En komt hij er weer veilig uit? Ben jij weleens ergens in gevallen of heb je weleens vastgezeten waar je niet zelf uit kon komen? Wat was er gebeurd? En wie kwam jouw helpen? Wat er met Jeremia is gebeurd lees je in deze kinderzondagsbrief en die vind je hier. Natuurlijk zijn hier ook de andere bekende knutselspellen te vinden.
Groet de kinderdienstleiding

Vakantietassen

Op 15 juli willen we als diaconie weer heel graag tassen uitdelen voor kinderen met weinig perspectief op vakantie en dagjes uit. Wilt u meedoen?
Wij vragen buitenspeelgoed, nieuw knutselmateriaal en/of (strip) boeken.
Ook een financiële bijdrage wordt gewaardeerd. Dit kan via het bekende gironummer met vermelding van " actie vakantietas"

Bedankje bloemenzondag

Wij willen alle gemeenteleden hartelijk danken voor alle hulp, waardoor deze bloemenzondag weer een succes was. Het enthousiasme van de gemeenteleden die ons kwamen helpen en die bloemen brachten was geweldig. Alles ging gesmeerd zelfs het wegbrengen was geen probleem. Onze dank aan een ieder die zich zo ingezet heeft. De mensen waren erg blij met de bloemen.
Namens de Diaconie, Ine Geurtsen.

Collecte Kerstavond

Met de opbrengst van deze collecte zijn we heel blij.
Er kan nu vooral zeep gekocht worden voor de gehandicapte kinderen in de omgeving en van het Centrum Namens het bestuur van de Stichting Wakka Foundation wil ik de gemeenteleden bedanken.


Algemene informatie is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Door de dienst bij te wonen in de Ontmoetingskerk gaat u ermee akkoord dat u in beeld kunt komen via kerk-tv of YouTube. Indien u storingen ervaart bij het bekijken of beluisteren van onze kerkdiensten, neemt u dan contact op met Jacco Luijten,  email   jaccoluijten1@gmail.com .
Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: Zondag na de eredienst tot 11:30 uur. Maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur, zaterdag van 13.30-15.30 uur.