Zondagsbrief 30 mei 2021

Welkom bij de kerkdienst van de Ontmoetingskerk

De kerkdiensten zijn tevens via www.kerkomroep.nl en YouTube te volgen.

De liturgie van de kerkdienst van 30 mei 2021 staat hier, aanvang 10:00 uur.
 

Voorganger  ds. C.A. Streefkerk
Organist  Marcus van Driel
Lector  Caroline Luijten
Kosters  Ali en Hans Mensen
Ouderlingen  Marco Molendijk en Kees Post 
Diaken  Aad Smit
Inzameling  1. Samen in actie tegen Corona (in India)
 2. Wijkkerk
 3. Toekomst van de Kerk
 
Vanwege de corona-situatie is er geen kinderdienst en tienerdienst.

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar de Familie van Vuuren.
 

Collectebestemmingen

1e collecte: Samen in actie tegen Corona
Deze week is er een gewijzigd collectedoel voor de eerste collecte.
Honderdduizenden besmettingen per dag, overvolle ziekenhuizen en overledenen die daar gewoon op de grond blijven liggen. De acute noodsituatie in India laat de verwoestende gevolgen van Corona zien. Het is een voorbeeld van wat er kan gebeuren als er niet sneller wordt gevaccineerd. Om te voorkomen dat de ramp zich in deze mate uitbreidt naar omringende landen, maar ook naar Afrika en de rest van de wereld, is het nodig om nú in actie te komen. Samen met kerken wereldwijd staat Kerk in Actie, samen met u, al langer op tegen Corona. Nu slaan ook de samenwerkende hulporganisaties (SHO, waar Kerk in Actie deel van uitmaakt) de handen ineen met ‘Samen in actie tegen Corona’. Het geld dat met deze landelijke actie wordt opgehaald, is voor medische noodhulp aan Coronaslachtoffers en om de organisatie van het vaccineren zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.
2e collecte: Wijkkerk
3e collecte: Toekomst van de Kerk

Collectestortingen Ontmoetingskerk

*periode 20: 15 - 21 mei 2021 Totaal € 1.013,65
Coll. 1: diaconie: € 453,00
Coll. 2: wijkkas: € 450,00
Coll. 3: toekomst van de kerk € 110,65
U allen hartelijk bedankt voor uw mooie stortingen.
Leonard van Geldorp, penningmeester Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

Viering van de Maaltijd van de Heer

U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de Maaltijd van de Heer. Dit vieren wij vandaag in de kring. De voorganger deelt het brood uit en andere ambtsdragers volgen met allereerst bekertjes wijn (op de grote tray) en daarna bekertjes druivensap (op de kleine tray). U pakt zelf een bekertje wijn of druivensap. U kunt het lege bekertje weer terugzetten op de tray die door de 3e diaken wordt gedragen.

Kinderzondagsbrief

Op deze zondag staat de liefde uit Johannes centraal. God is liefde en wie liefheeft, hoort bij God. Kun je aanwijzen wat liefde is?
Wat is nu eigenlijk liefde. Je leest het allemaal in deze kinderzondagsbrief.
Lees je mee, samen is leuker dan alleen.
Hartelijke groeten, kinderdienst leiding

Zondag 6 juni - Bloemenzondag

Op deze zondag willen wij als Diaconie een bloemengroet brengen bij alle gemeenteleden van 92 jaar en ouder. De ervaring heeft inmiddels geleerd dat deze bloemengroet erg op prijs wordt gesteld. In deze moeilijke tijd willen wij deze gemeenteleden in het zonnetje zetten. Al met al zullen we dus weer heel wat bloemen nodig hebben. Deze kunt u brengen op vrijdag 4 juni tussen 10.00 en12.00 uur in de Ontmoetingskerk. Zaterdag maken wij hier boeketten van en zondag 6 juni na de kerkdienst worden ze weggebracht.
Wij rekenen op uw bloemen.
Namens de Diaconie, Ine Geurtsen.

Voedselbank

Zoals inmiddels bekend worden in mei koffie, thee en suiker ingezameld. In de maand juni wordt er niet gevraagd om levensmiddelen, maar om nieuw ondergoed en sokken/kousen voor de Kledingbank. Ook voor deze essentiële dingen doen we graag weer een beroep op u. Natuurlijk zijn ook houdbare producten en een financiële bijdrage altijd van harte welkom. Bij voorbaat onze hartelijke dank. U kunt alles inleveren tijdens de openingstijden van de kerk, zoals die elders op deze zondagsbrief staan vermeld. Tastbare hulp voor sociaal zwakkeren blijft hard nodig, vooral in deze moeilijke corona-tijd.

Groene tip - Plastic vervangers

Minder plastic gebruiken draagt enorm bij aan ons milieu. Als u uw plastic afval al scheidt van het andere afval is het aardig om eens te kijken wat er allemaal in deze plastic zakt zit en hoe dit vervangen kan worden. Denk eens aan vervangers als de broodtrommel voor het plastic boterhamzakje, een waterbidon voor het plastic flesje water en een boodschappentas voor het plastic tasje van de supermarkt. Op internet zijn nog veel meer tips te vinden!
 

Algemene informatie

is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Door de dienst bij te wonen in de Ontmoetingskerk gaat u ermee akkoord dat u in beeld kunt komen via kerk-tv of YouTube. Indien u storingen ervaart bij het bekijken of beluisteren van onze kerkdiensten, neemt u dan contact op met Jacco Luijten,  email   jaccoluijten1@gmail.com .
Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: Zondag na de eredienst tot 11:30 uur. Maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur, zaterdag van 13.30-15.30 uur.

  :