Zondagsbrief 23 mei 2021

Welkom bij de kerkdienst van de Ontmoetingskerk

De kerkdiensten zijn tevens via www.kerkomroep.nl en YouTube te volgen.

De liturgie van de kerkdienst van 23 mei 2021 staat hier, aanvang 10:00 uur.
 

Voorganger  ds. C.A. Streefkerk
Organist  Myong-hee Chon m.m.v. zanggroep Gemeenteleden.
Lector  Riet Ouwehand
Koster  Leo Simpelaar
Ouderlingen  Hans van Dijke en Nicolette Polhuijs 
Diaken  Marjan Berden
Inzameling  1. Pinkster zendingscollecte, Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen
 2. Wijkkerk
 3. Toekomst van de Kerk
 
Vanwege de corona-situatie is er geen kinderdienst en tienerdienst.

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevr. Ina Hoogland.

Collectebestemmingen

1e collecte – Pinsterzendingscollecte, Bijbelcompetie stimuleert bijbellezen
In Egypte hebben veel christelijke gezinnen geen geld voor een eigen bijbel. Dankzij de bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap voor kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen kinderen toch de bijbelverhalen lezen. Ieder jaar delen ze via de kerken losse bijbelboeken uit, met een aantal vragen bij elk hoofdstuk. De kinderen kunnen de vragen niet beantwoorden zonder de hoofdstukken te lezen en moeten daarbij hun ouder(s), broer of zus om hulp vragen. Zo gaat de hele familie aan de slag met de Bijbel. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Elke kerk komt er met een kindergroep naar toe voor een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd. De winnaars krijgen een prijs, bijvoorbeeld een geïllustreerde bijbel.
Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in Egypte en wereldwijd. Doet u mee? Van harte aanbevolen.

2e collecte – Wijkkerk            
3e collecte – Toekomst van de kerk

Collectestortingen Ontmoetingskerk

*periode 19: 8 - 14 mei 2021     Totaal: € 839,25
Coll. 1: diaconie:                                  €  516,50
Coll. 2: wijkkas:                                   €  240,00
Coll. 3: toekomst van de kerk               €    82,75
U allen hartelijk bedankt voor uw mooie stortingen.
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

Voedselbank

In de maand mei wordt er speciaal gevraagd om koffie, thee en suiker. We doen graag weer een beroep op u voor deze artikelen, zodat de voedselbank iedereen die dat nodig heeft rijkelijk kan voorzien. Natuurlijk blijven ook andere houdbare produkten en een financiële bijdrage van harte welkom. Bij voorbaat onze hartelijke dank. U kunt alles inleveren tijdens de openingstijden van de kerk, zoals die elders op de zondagsbrief staan vermeld. Tastbare hulp voor sociaal zwakkeren blijft hard nodig, vooral in deze moeilijke corona-tijd.

Kinderdienst

Vandaag gaat het over de Heilige Geest. De Heilige Geest hoort bij het feest van Pinksteren, wat we deze zondag vieren. Jullie kennen vast wel het verhaal uit de Bijbel van de leerlingen die met Pinksteren de Heilige Geest ontvingen. Vandaag lezen we over de Heilige Geest in Romeinen 8; Paulus vertelt daarin dat de Heilige Geest in je woont als je in Jezus gelooft.
Lees je mee? De kinderzondagsbrief vind je hier.
Hartelijke groet van de kinderdienstleiding

## TIENER-krant ##

Het is feest in de kerk èn we hebben een extra dag vrij! Fijn, maar waarom eigenlijk? Omdat het Pinksteren is, maar wat weet jij eigenlijk over Pinksteren? Lees, luister en bekijk alles over Pinksteren hier, in de nieuwe TIENER-krant.
Veel plezier!!

Zondag 6 juni: bloemenzondag

Op deze zondag willen wij als Diaconie een bloemengroet brengen bij alle gemeenteleden van 92 jaar en ouder. De ervaring heeft inmiddels geleerd dat deze bloemengroet erg op prijs wordt gesteld. In deze moeilijke tijd willen wij deze gemeenteleden in het zonnetje zetten. Al met al zullen we dus weer heel wat bloemen nodig hebben. Deze kunt u brengen op vrijdag 4 juni tussen 10.00u en12.00u in de Ontmoetingskerk. Zaterdag maken wij hier boeketten van en zondag 6 juni na de kerkdienst worden ze weggebracht.
Wij rekenen op uw bloemen.
Namens de Diaconie, Ine Geurtsen

Wijziging diaconale collecte op 30 mei

Volgende week zondag is er een wijziging van de eerste collecte tov het rooster. De collecte is deze keer voor de acute noodsituatie in India. Honderdduizenden besmettingen per dag, overvolle ziekenhuizen en overledenen die daar gewoon op de grond blijven liggen. De noodsituatie in India laat de verwoestende gevolgen van corona zien. Het is een voorbeeld van wat er kan gebeuren als er niet sneller wordt gevaccineerd. Om te voorkomen dat de ramp zich in deze mate uitbreidt naar omringende landen, maar ook naar Afrika en de rest van de wereld, is het nodig om nú in actie te komen. 
De diaconie

De wijkbrief

Vier keer per jaar mogen we een wijkbrief samenstellen waarmee we u als gemeente kunnen informeren over gebeurtenissen in onze wijkgemeente.
Als redactie van de wijkbrief vinden we het leuk als anderen op eigen wijze hun inbreng hebben in de wijkbrief.
De eerstvolgende wijkbrief is de Zomerbrief.
Heeft u een verslag van een activiteit in of rondom de kerk, een gedicht, verhaal ev. aangevuld met een illustratie of foto dan kunt u het sturen naar wijkbrief@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
De uiterlijke inleverdatum is 3 juni as.
Alvast bedankt namen de redactie. Lia Hulsbos
 

Algemene informatie

is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Door de dienst bij te wonen in de Ontmoetingskerk gaat u ermee akkoord dat u in beeld kunt komen via kerk-tv of YouTube. Indien u storingen ervaart bij het bekijken of beluisteren van onze kerkdiensten, neemt u dan contact op met Jacco Luijten,  email   jaccoluijten1@gmail.com .
Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: Zondag na de eredienst tot 11:30 uur. Maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur, zaterdag van 13.30-15.30 uur.

  :