Zondagsbrief 9 mei 2021

Welkom bij de kerkdienst van de Ontmoetingskerk

De kerkdiensten zijn tevens via www.kerkomroep.nl en YouTube te volgen.

De liturgie van de kerkdienst van 9 mei 2021 staat hier, aanvang 10:00 uur.
 

Voorganger  ds. C.A. Streefkerk
Organist  Myong-hee Chon
Lector  Dick Ouwehand
Koster  Leo Simpelaar
Ouderlingen  Herman Riet en Idelette Reehors
Diaken  Marian Kamerman
 

Vanwege de corona-situatie is er geen kinderdienst en tienerdienst.

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar dhr. L. Feenstra.

Collectebestemmingen

1e collecte - Opvang van Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh
Er zijn naar schatting meer dan 1 miljoen Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh. Ze zijn gevlucht uit angst voor het gewelddadige Myanmarese leger. Ruim 70 procent van de vluchtelingen is kind, onder wie veel pasgeboren baby's. Nog altijd komen er dagelijks grote aantallen vluchtelingen per boot of te voet aan in het vluchtelingenkamp Cox’s Bazar. De vraag naar voedsel, onderdak, water en elementaire hygiëne is groot. In Bangladesh heeft Kerk in Actie toegang tot de vluchtelingen in Cox's Bazar via lokale partnerorganisaties. Er is hulp beschikbaar gesteld voor voedselpakketten, hygiënepakketten en handwasfaciliteiten voor in totaal 1500 families.
2e collecte – Wijkkerk
3e collecte – Toekomst van de kerk

Voedselbank

In de maand mei wordt er speciaal gevraagd om  koffie, thee en suiker. We doen graag weer een beroep op u voor deze artikelen, zodat de voedselbank iedereen die dat nodig heeft rijkelijk kan voorzien. 
Natuurlijk blijven ook andere houdbare produkten en een financiële bijdrage van harte welkom. Bij voorbaat onze hartelijke dank. U kunt alles inleveren tijdens de openingstijden van de kerk, zoals die elders op deze zondagsbrief staan vermeld.
Tastbare hulp voor sociaal zwakkeren blijft hard nodig, vooral in deze moeilijke corona-tijd.

Kinderzondagsbrief - Net als soldaten

Connie vertelt dit keer in een filmpje het verhaal en bespreekt het met de kinderen. En natuurlijk staan er weer spelletjes, liedjes en werkbladen in de brief.
Deze zondag is de eerste van een blok met drie teksten uit de brieven die in het Nieuwe Testament staan. We lezen de komende drie weken over de wapens waarmee christenen zich moeten verdedigen tegen de kwade machten, over hoe we een voorbeeld voor anderen kunnen zijn in woorden én in daden, en over de liefde die van God komt.
Op deze zondag staat Efeziërs 6:14-17 centraal: de gelovigen moeten Gods wapens gebruiken om zichzelf te verdedigen.
De kinderszondagsbrief staat hier.

TIENERkrant

GELOOF-NATUUR-MILIEU-KLIMAAT
In deze TIENERkrant gaan we op zoek naar de verbinding tussen deze vier woorden. En omdat we weten dat God deze wereld niet loslaat en dat Jezus ons de weg wijst om te leven zoals God dat heeft bedoeld, gaan we ook op zoek naar oplossingen. Nieuwsgierig geworden? Je leest het allemaal hier in de nieuwe TIENERkrant!

KookHuis

Op dinsdag 18 en woensdag 19 mei a.s. wordt er weer een KookHuis gehouden. Trouwe bezoekers kunnen zich t/m 14 mei telefonisch of per e-mail aanmelden. Per dag kunnen we slechts 20 gasten welkom heten. I.v.m. de coronamaatregelen kunnen we op dit moment geen nieuwe gasten verwelkomen.
Als u na opgave twijfelt over uw gezondheid, dan wordt u verzocht zich bij mij af te melden.
Namens de medewerkers van het KookHuis
Marja Kruijswijk (telefoon 6170490 / 06 51262309) of mkruijswijk@kpnmail.nl of kookhuis@ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Collectestortingen Ontmoetingskerk

periode 1: 24 - 30 april 2021    Totaal €    566,75
Coll. 1: diaconie:                                  €    286,50       
Coll. 2: wijkkas:                                   €    210,00                   
Coll. 3: toekomst van de kerk               €      70,25

De stand van de sponsoring zonnepanelen is op 30 april maar liefst 48,2 stuks. Omdat wij (soms) in de toekomst kunnen kijken hebben wij al gezien dat op 1 mei het DOEL BEREIKT wordt en zelfs nog ietsje meer dan dat. U kunt weer andere doelen kiezen voor uw bijdragen. Deze actie is indrukwekkend verlopen. Nu mag de zon volop gaan schijnen want dat gaat onze kerk veel extra en schone energie opleveren. U verdient gewoon allemaal een lintje!
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

Pinkster-bingo

Op zondag 23 mei (eerste Pinksterdag) is het mogelijk om het spel bingo online mee te spelen. Onder het genot van een bakje koffie en iets lekkers thuis kunnen we elkaar ontmoeten. Het spel is voor jong en oud. Vanaf zondag 9 mei kunt u zich aanmelden voor de online bingo: pinksterenonmoetingskerk@gmail.com,
met de vermelding erbij hoeveel bingokaarten u wilt kopen.
Een bingokaart kost 2 euro.
De opbrengst van de bingo kaarten is voor ons wijkdoel van de Ontmoetingskerk,
Ronoylion.
Ronoylion realiseert projecten op de Filippijnen op het eiland Mindanao. Het gaat om een aantal dorpen op dat eiland, waar de graad van ondervoeding onder volwassenen en kinderen erg hoog is en waar jaarlijks verschillende honger-maanden zijn. Daarnaast is er een gebrek aan landbouwmateriaal en eigen zaaigoed. De stichting Ronoylion steunt hen daarbij.
De bingokaarten kunnen opgehaald worden in de Ontmoetingskerk op
vrijdag 21 mei van 16 tot 17 uur  en van 19:30 tot 20:00 uur in de centrale hal.
Indien u niet in de gelegenheid bent om de kaarten op te halen, kunnen ze bij u thuis bezorgd worden.
Opgave voor de bingo kan tot uiterlijk donderdag 20 mei.
U ontvangt op vrijdag 21 mei een link die u gebruikt voor de Pinksteren-bingo op eerste Pinksterdag om 12:00 uur online.
 

Algemene informatie

is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Door de dienst bij te wonen in de Ontmoetingskerk gaat u ermee akkoord dat u in beeld kunt komen via kerk-tv of YouTube. Indien u storingen ervaart bij het bekijken of beluisteren van onze kerkdiensten, neemt u dan contact op met Jacco Luijten,  email   jaccoluijten1@gmail.com .
Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: Zondag na de eredienst tot 11:30 uur. Maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur, zaterdag van 13.30-15.30 uur.