Zondagsbrief 25 april 2021

Welkom bij de kerkdienst van de Ontmoetingskerk

De kerkdiensten zijn tevens via www.kerkomroep.nl en YouTube te volgen.

De liturgie van de jongeren-kerkdienst van 25 april 2021 staat hier, aanvang 10:00 uur.
 

Voorganger  ds. C.A. Streefkerk
Organist  Myong-hee Chon
Lector  Emma van Oort
Koster  Kees en Thea Abrahamse
Ouderlingen  Hans van Rossum en Harmieneke vd Zeijden
Diaken  Ali Mensen
Inzameling  1. Wycliffe bijbelvertalers  
 2. Wijkkerk
 3. Toekomst van de Kerk
 

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar de familie Klok,  als dank voor hun jarenlange inzet voor de kerkbloemen.

Collectebestemmingen

1e collecte – Wycliffe bijbelvertalers
Het doel van Wycliffe is dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de Bijbel in zijn eigen taal. Hiermee geven ze invulling aan de zendingsopdracht (Mattheüs 28:19) om alle volken tot Zijn leerlingen te maken. Wereldwijd is er nog Bijbel-vertaalwerk nodig voor miljoenen mensen die samen ruim 1.600 talen spreken. Deze mensen hebben op dit moment nog geen toegang tot Gods Woord in een taal die ze het best begrijpen.

De visie van Wycliffe Bijbelvertalers is dat wereldwijd harten en levens vernieuwd worden door de Bijbel, het Woord van God, in de eigen taal.
De veldmedewerkers en projecten zijn gericht op taalkundig onderzoek, alfabetisering, moedertaalonderwijs, Bijbelvertaling en het stimuleren van het gebruiken van de Bijbel.

De visie is eenvoudig maar ambitieus: in 2025 willen ze, samen met de partners wereldwijd, in iedere levende taal waarin dat nog nodig is een goedlopend Bijbelvertaalproject hebben gestart. Nog 1,5 miljard mensen wachten op een Bijbel in hun eigen taal. Het aantal talen waarin nog een vertaalproject moet worden gestart is 2.163.

2e collecte – Wijkkerk

3e collecte – Toekomst van de kerk

Voedselbank

In april zamelen we ontbijtgranen, beschuit, knäckebröd en ontbijtkoek in. In mei gaan we over op koffie, thee en suiker. We doen graag weer een beroep op u voor deze artikelen, zodat iedereen die afhankelijk is van de voedselbank voor zijn levensonderhoud hiervan kan genieten. Natuurlijk blijven ook andere houdbare producten en een financiële bijdrage van harte welkom.

Collectestortingen Ontmoetingskerk

*periode 15: 10 - 16 april 2021            Totaal € 2.391,70
Coll. 1: Diaconie:                                 €    863,95       
Coll. 2: Wijkkas:                                  € 1.283,00                   
Coll. 3: Toekomst van de kerk              €    244,75

De stand van de sponsoring zonnepanelen is op dit moment maar liefst 47,6 stuks. Wij zijn er bijna en wat een prachtig resultaat weer.

Hartelijk dank voor uw indrukwekkende stortingen,
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

Kinderzondagsbrief

Hallo allemaal, deze week gaan we verder met verhalen over Jesaja. Het gaat niet goed in het land. En daarom zoekt koning Achaz steun en advies bij een andere koning, de koning van Assyrië. Dat blijkt geen goede keus. Dat komt ervan als je geen steun en advies bij God zoekt, zegt Jesaja.
Alleen God kan de mensen in het land helpen. Dat heeft Hij al eerder gedaan en dat zal hij blijven doen. In plaats van het gewelddadige rijk van Assyrië zal God een ander rijk stichten: een koninkrijk van rechtvaardigheid (waar mensen elkaar recht doen, er voor elkaar zijn) en vrede. Met een bijzondere koning van vrede, die luistert naar God en doet wat Hij zegt.
De Kinderzondagsbrief staat hier.
Dit is de laatste keer dat de Kinderzondagsbrief samengesteld wordt door het Jeugdteam. Vanaf volgende week zal de leiding van de Kinderdienst de Kinderzondagsbrief gaan samenstellen.
Het Jeugdteam

TIENER-krant

De TIENER-krant van deze week is iets korter dan anders en staat in het teken van de jongerenviering. Het thema van deze viering is
'IK VOLG JOU' en gaat over een herder en zijn schapen, maar wie volgt nu eigenlijk wie? Kom erachter tijdens de jongerenviering a.s. zondag!
De TIENER-krant staat hier.

Nieuwe coördinator bloemengroet (kerkbloemen)

Na vele jaren stopt de familie Klok hiermee. Piet en Lia hartelijk dank voor jullie zorg en inzet. U als gemeentelid kunt dus niet langer bij de familie Klok mogelijke ontvangers aanmelden.
Dat kunt u voortaan wel doen op het emailadres: bloemengroet@ontmoetingskerk-Dordrecht.nl
Voor de nieuwe coördinator, Wendy van Diemen werkt dat veel gemakkelijker.
Mocht u geen email gebruiken doe dan uw melding via uw contactpersoon of ouderling. We wensen Wendy veel plezier met deze mooie taak.
Taakgroep Pastoraat

Gemeentevergadering Ontmoetingskerk

Geachte lid van de Protestantse wijkgemeente Sterrenburg,

Op maandag 26 april aanvang 19.30 uur zal er een gemeentevergadering zijn in de Ontmoetingskerk. Graag nodigen wij jou daarvoor uit. De hele vergadering staat in het teken van het Beleidsplan.

Beleidsplan? Ja, er is een nieuw beleidsplan opgesteld voor de nabije toekomst van de wijkgemeente.
Waarom is dat nodig? Per 1 maart 2022 zal dominee Kees Streefkerk met emeritaat (pensioen) gaan. De leden van de wijkgemeente moeten dus nadenken over hoe die vacature moet worden vervuld. En daarvoor is een beleidsplan nodig. Daarin komen natuurlijk de feiten aan de orde, zoals aantal leden en kosten en baten. Maar vooral, wat voor gemeente zijn wij? Wat zijn onze idealen? Wat zijn onze sterke en wat onze zwakke kanten? Want als we eerlijk zijn, moeten we kijken of ons zelfbeeld wel klopt met de werkelijkheid. Dat is allemaal nodig om een wijkgemeente met toekomst te zijn en om een nieuwe predikant te vinden die bij ons past. Eentje die ons ook een beetje uitdaagt en voor wie wij als wijkgemeente ook een uitdaging zijn. 

Het nieuwe beleidsplan wordt maandag 26 april op een gemeentevergadering toegelicht. Maar door de Covid-19 beperkingen kunnen slechts dertig bezoekers komen. Voor zo’n belangrijk onderwerp als het beleid van onze wijkgemeente in de komende jaren is dat veel te weinig. Daarom is de gemeentevergadering ook via de livestream op YouTube te volgen en kunnen er live vragen worden gesteld via Whatsapp, telefoon of Email. Informatie hoe dat werkt, komt nog op de website: www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl
Een digitale versie van het beleidsplan kun je nu al opvragen bij de scriba via email: scriba@ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Maar bovenal is het belangrijk dat je de avond van 26 april van 19.30 uur tot 21.00 uur vrijhoudt om te luisteren naar de presentatie en om mee te praten over de toekomst van onze wijkgemeente. 

Vanaf maandag 19 april is het mogelijk om je via de website in te schrijven als je de avond in de kerk fysiek wilt bijwonen. Wij rekenen op jou.

Namens de kerkenraad,

Hans van Dijke, pastoraal ouderling.
 

Algemene informatie

is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Door de dienst bij te wonen in de Ontmoetingskerk gaat u ermee akkoord dat u in beeld kunt komen via kerk-tv of YouTube. Indien u storingen ervaart bij het bekijken of beluisteren van onze kerkdiensten, neemt u dan contact op met Jacco Luijten,  email   jaccoluijten1@gmail.com .
Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: Zondag na de eredienst tot 11:30 uur. Maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur, zaterdag van 13.30-15.30 uur.