Zondagsbrief 18 april 2021

Welkom bij de kerkdienst van de Ontmoetingskerk

De kerkdiensten zijn tevens via www.kerkomroep.nl en YouTube te volgen.

De liturgie van de kerkdienst van 18 april 2021 staat hier, aanvang 10:00 uur.
 

Voorganger  ds. A. Oude Kotte-de Boon
Organist  Marcus van Driel
Lector  Dick Ouwehand
Koster  Leo Simpelaar
Ouderlingen  Hans van Rossum en Ruud Pullen
Diaken  Marian Kamerman
Inzameling 1. Stichting Kledingbank Dordrecht  
2. Wijkkerk
3. Toekomst van de Kerk
 

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevrouw Marja Kool.

Collectebestemmingen

1e collecte – Stichting Kledingbank Dordrecht
De kledingbank is een stichting met als doel het doorgeven van goede herbruikbare kleding aan mensen die het hard nodig hebben. De kledingbank is bestemd voor mensen die niet over voldoende financiële middelen beschikken om zelf kleding en schoenen te kopen. Ook in Dordrecht verkeren mensen in een onwenselijke situatie met een zeer laag netto inkomen waardoor zij geen of niet genoeg geld hebben om kleding en schoenen aan te schaffen. Zij moeten wel doorverwezen zijn door officiële instanties, zoals de diaconie, het maatschappelijk werk, thuiszorgorganisaties. De kledingbank wordt helemaal gerund door vrijwilligers. Het bestuur wordt gevormd door enthousiaste mensen uit enkele Dordtse kerken. Naast kleding en schoenen, is financiële steun ook nodig. De kledingbank draait volledig op vrijwilligers, maar er worden ook kosten gemaakt. Denk hierbij aan het pand, verwarming, elektriciteit en onderhoud. Elke financiële steun is daarom van harte welkom.

2e collecte – Wijkkerk
 Deze collecte is bestemd voor het in stand houden van de gebouwen binnen uw wijk, die onder de verantwoordelijkheid van de kerk vallen, zoals kerk en pastorie. Dat kan variëren van schilderwerk en inrichting tot reservering voor groot onderhoud. De kerkrentmeesters en de wijkkerkenraad kunnen dit zelf nader invullen en de wijk informeren over de concrete bestemming.

3e collecte – Toekomst van de Kerk

Deze collecte is na de vrijwillige bijdrage, de belangrijkste bron van inkomsten voor het college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. Met uw financiële steun kunnen we activiteiten blijven uitvoeren en op weg gaan naar de toekomst. Het gaat immers ook om de Kerk van onze kinderen.

Collectestortingen Ontmoetingskerk

*periode 14: 3 – 9 april 2021          Totaal     €  1.066,25
Coll. 1:      diaconie:                        €     474,00           
Coll. 2:      wijkkas                           €     411,00                      
Coll. 3:      toekomst van de kerk     €     181,25
De stand van de sponsoring zonnepanelen is op dit moment maar liefst 45,2 stuks. Wij zijn er bijna en het gaat er om spannen bij periode 15…
Hartelijk dank voor uw trouwe stortingen, Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

** KINDERzondagsbrief **

Het boek Jesaja begint in het 1e hoofdstuk niet erg leuk. De Israëlieten hebben God verlaten en daarom wordt het land nu bezet door de Assyriërs. Maar in het verhaal van deze week volgt er een positieve boodschap voor de Israëlieten: Het zal ooit vrede worden!!
Je kunt er alles over lezen in de nieuwe kinderzondagsbrief, je vindt hem hier.
Het Jeugteam

Voedselbank

In april zamelen we ontbijtgranen, beschuit, knäckebröd en ontbijtkoek in. We doen graag weer een beroep op u voor deze artikelen, zodat iedereen die afhankelijk is van de voedselbank voor zijn levensonderhoud hiervan kan genieten. Natuurlijk blijven ook andere houdbare producten en een financiële bijdrage van harte welkom.

Kinderdienst, tienerdienst en oppas

Gezien de pandemie is er voorlopig (tot nader orde) geen kinder- tienerdienst en geen oppas. Wij hebben helaas moeten besluiten dit niet door te laten gaan, zodat de kinderen onderling elkaar en de leiding niet kunnen besmetten.
Wij hopen op u begrip.

Groene tip – Zet ‘m op 60

De campagne ‘Zet m op 60’ is gericht op het instellen van de CV-ketel op 60 graden. In veel huishoudens is dit standaard ingesteld op 80 graden. Dit kan leiden tot een besparing van wel 120kg CO2 uitstoot per jaar per huishouden en verdient zich ook in de portemonnee terug. Het wijzigen van de temperatuur is eenvoudig zelf te doen en heeft geen effect op het douche- en tapwater. Meer informatie en praktische instructies op www.zetmop60.nl.

Expositie - Een Nieuw Begin 

De werkgroep Kerk en Hobby bestond in september 2020 30 jaar. Dit willen wij in 2021 nog een beetje vieren en hebben enkele interessante exposities in het vooruitzicht. Om te beginnen starten we met als onderwerp “Een Nieuw Begin”. Hopelijk een inspiratie om op allerlei gebied na alle coronabeperkingen diverse activiteiten weer op te pakken. Wegens nog geldende aangepaste regels voor het  kerkbezoek is bezichtiging slechts mogelijk tijdens “InloopHuis” op zaterdag (13:30 -15:30 uur), tijdens “Open Huis” op de 2e en 4e woensdag van de maand, of op afspraak.; Lex Nagtegaal en Dickie Trumpie

Algemene informatie

is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Door de dienst bij te wonen in de Ontmoetingskerk gaat u ermee akkoord dat u in beeld kunt komen via kerk-tv of YouTube. Indien u storingen ervaart bij het bekijken of beluisteren van onze kerkdiensten, neemt u dan contact op met Jacco Luijten,  email   jaccoluijten1@gmail.com .
Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: Zondag na de eredienst tot 11:30 uur. Maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur, zaterdag van 13.30-15.30 uur.