Zondagsbrief 4 april 2021
Voorganger : ds. C.A. Streefkerk
Organist      : Marcus van Driel m.m.v. Peter de Bruin
Lector          : Marian Kamerman
Koster         : Leo Simpelaar
Ouderlingen : Jeanette Warmels en Ger in't Veld
Diaken         : Marjan Berden
Kinderdienst : Connie Akkerman
Inzameling   : 1. Kerk in Actie Werelddiaconaat, Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika – 2.Wijkkerk – 3.Toekomst van de Kerk
(zie liturgie voor meer informatie over de collectedoelen)


De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Dhr. en Mevr. Mulder.

 
 

Collectestortingen Ontmoetingskerk
*periode 12: 20 - 26 maart 2021 Totaal € 1.672,50
Coll. 1: diaconie:                                              € 395,00
Coll. 2: wijkkas:                                                € 1.208,00
Coll. 3: toekomst van de kerk:                           € 69,50
De stand van de sponsoring zonnepanelen is op dit moment maar liefst 37,5 stuks. Wij zijn er bijna en dan worden alle 49 benodigde zonnepanelen gesponsord. Dat is toch fantastisch! Hartelijk dank voor uw wederom indrukwekkende bijdragen, Leonard van Geldorp, penningmeester Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.


Kinderzondagsbrief
Deze zondag is de laatste van een blok met zeven teksten over Jezus’ laatste week volgens het Johannes-evangelie. Deze zondag gaat over Maria uit Magdala en twee leerlingen ontdekken dat Jezus’ graf leeg is, en Maria ontmoet daarna de opgestane Jezus zelf. Eerst denkt ze dat ze de tuinman voor zich heeft, maar als die haar naam noemt, weet ze: dit is Jezus. Het liefst wil ze Jezus vasthouden. Alleen als ze Jezus loslaat, kan Hij vooruitgaan naar God de Vader. Als ze Hem loslaat, kan ze haar taak op zich nemen: aan de leerlingen, en uiteindelijk aan de hele wereld, vertellen dat ze de Heer gezien heeft.
De paasversie van de kinderzondagsbrief staat  hier op www. ontmoetingskerk-dordrecht.nl

TIENERkrant
Deze week alweer de laatste TIENER-krant die in het teken staat van de werken van barmhartigheid. Het thema van deze week is 'Ik ben er voor jou' en is eigenlijk de samenvatting van alle werken van barmhartigheid. Hoe dat zit, dat kun je hier lezen op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl in o.a. het verhaal 'Op bezoek bij God'. 
En wat denk je... ben jij deze week al op bezoek geweest?
Voedselbank
In de maand maart zijn 13 kratten propvol met houdbare producten naar de voedselbank gebracht. Ook is er nog een gift van 10 euro overgemaakt.
Alle gevers hartelijk dank

Oproep kleding
In de afgelopen jaren heeft de diaconie stichting dAk in Albanië als wijkdoel gehad. Er is in die jaren heel veel kleding en speelgoed daarnaar toe gegaan. Wij blijven hiermee doorgaan ondanks dat wij nu de stichting Ronoylion als nieuw wijkdoel hebben. Heeft u kleding of wilt u meer weten, neem dan contact op met Leo Simpelaar. Tel. 06 373 45 185
De diaconie

Schoonmaakteam
Om het schoonmaakteam te versterken zijn we op zoek naar enkele personen die het team willen aanvullen. Eens in de 4 weken op de vrijdagmorgen of -middag bent u 1 a 1 ½ uur bezig met lichte schoonmaakwerkzaamheden in de kerk. Als u meer wilt weten, vraag het aan koster Leo Simpelaar. Tel. 06 373 45 185


Geacht lid van de Protestantse wijkgemeente Sterrenburg,


Op maandag 26 april aanvang 19.30 uur zal er een gemeentevergadering zijn in de Ontmoetingskerk. Graag nodigen wij jou daarvoor uit. De hele vergadering staat in het teken van het Beleidsplan. Beleidsplan? Ja, er is een nieuw beleidsplan opgesteld voor de nabije toekomst van de wijkgemeente. Waarom is dat nodig? Per 1 maart 2022 zal dominee Kees Streefkerk met emeritaat (pensioen) gaan. De leden van de wijkgemeente moeten dus nadenken over hoe die vacature moet worden vervuld. En daarvoor is een beleidsplan nodig. Daarin komen natuurlijk de feiten aan de orde, zoals aantal leden en kosten en baten. Maar vooral, wat voor gemeente zijn wij? Wat zijn onze idealen? Wat zijn onze sterke en wat onze zwakke kanten? Want als we eerlijk zijn, moeten we kijken of ons zelfbeeld wel klopt met de werkelijkheid. Dat is allemaal nodig om een wijkgemeente met toekomst te zijn en om een nieuwe predikant te vinden die bij ons past. Eentje die ons ook een beetje uitdaagt en voor wie wij als wijkgemeente ook een uitdaging zijn.

Het nieuwe beleidsplan wordt maandag 26 april op een gemeentevergadering toegelicht. Maar door de Covid-19 beperkingen kunnen slechts dertig bezoekers komen. Voor zo’n belangrijk onderwerp als het beleid van onze wijkgemeente in de komende jaren is dat veel te weinig. Daarom is de gemeentevergadering ook via de livestream op YouTube te volgen en er kunnen live vragen worden gesteld via Whatsapp, telefoon of Email. Informatie hoe dat werkt, komt nog op de website: www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl Een digitale versie van het beleidsplan kun je nu al opvragen bij de scriba via email: scriba@ontmoetingskerk-dordrecht.nl Maar bovenal is het belangrijk dat je de avond van 26 april van 19.30 uur tot 21.00 uur vrijhoudt om te luisteren naar de presentatie en om mee te praten over de toekomst van onze wijkgemeente.

Vanaf maandag 19 april 21.00 uur is het mogelijk om je via de website in te schrijven als je de avond in de kerk fysiek wilt bijwonen. Wij rekenen op jou.
Namens de kerkenraad,
Hans van Dijke, pastoraal ouderling