Zondagsbrief 28 maart 2021

Welkom bij de kerkdienst van de Ontmoetingskerk

De kerkdiensten zijn tevens via www.kerkomroep.nl en YouTube te volgen.

De liturgie van de kerkdienst van 28 maart 2021 staat hier, aanvang 10:00 uur.
 

Voorganger  ds. C.A. Streefkerk
Organist  Marcus van Driel
M.m.v.  Evi Broere (klarinet), Frank Versteeg (saxofoon) en de zangeressen  Connie Akkerman,
 Idelette Reehorst en Melanie Versteeg
Lector  Ine Geurtsen
Koster  Evert en Marja Kruijswijk
Ouderlingen  Jeanette Warmels en Kees Post
Diaken  Marjolein Attasio
Kinderdienst  Marian Kamerman
Tienerdienst  Pim Konijnendijk
Inzameling 1. Wijkdoel, Stichting Ronoylion
2. Wijkkerk
3. Toekomst van de Kerk
 

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevr. P.C. Vermeulen - van Dongen.

Collectebestemmingen

1e collecte –  Wijkdoel, stichting Ronoylion
Vandaag  is de collecte voor ons wijkdoel: Ronoylion.
Ronoylion realiseert projecten op de Filippijnen op het eiland Mindanao. Het gaat om een aantal dorpen op dat eiland, waar de graad van ondervoeding onder volwassenen en kinderen erg hoog is en waar jaarlijks verschillende honger-maanden zijn. Daarnaast is er een gebrek aan landbouwmateriaal en aan eigen zaaigoed. De stichting Ronoylion steunt hen daarbij. 

We kunnen geen echte actie opzetten in deze tijd, maar we durven u wel te vragen: doet u mee? Geeft u een bijdrage voor een waterbuffel, een kip of een geit? Waterbuffels zijn voor de boeren in de Filipijnen heel belangrijk. Het is voor hen als een tractor hier in het westen. Een waterbuffel kost ongeveer € 450,  afhankelijk van de leeftijd. Lukt het ons om tijdens de collecte van 28 maart een waterbuffel te kopen? Verdere informatie kunt u lezen op het inlegvel in de zondagsbrief.

2e collecte – Wijkkerk

3e collecte – Toekomst van de kerk

Voedselbank

In maart doen we een beroep op u voor pasta, rijst en pastasauzen/pastamix, graag in pakjes of zakjes. In april gaan we over op het inzamelen van ontbijtgranen, beschuit, knäckebröd en ontbijtkoek. Maar ook andere houdbare voedingsmiddelen en uiteraard een financiële bijdrage zijn van harte welkom. Mede door de corona-situatie is er dringend behoefte aan levensmiddelen voor mensen die hiervan zelf onvoldoende kunnen kopen. Bij voorbaat dank voor uw hulp.

Symbolische schikking  - 6e zondag van de Veertigdagentijd

Bij de lezing: Marcus 11: 1-11
In de veertigdagentijd gaat de kleur in de kerk van groen naar paars. Paars is de kleur van inkeer en bezinning. Naast het paarse kleed zien we als tweede vaste onderdeel van de schikking een boog van Hedera. Symbool  van geborgenheid en zorg.
Op een ezel komt Hij aan
om naar Jeruzalem te gaan.
dans en zing:
hosanna voor de koning;
Dans en zing:
hosanna voor de Heer!

Collectestortingen Ontmoetingskerk

*periode 11: 13 - 19 maart 2021 Totaal € 1.421,50
Coll. 1: diaconie:                                  €    269,00       
Coll. 2: wijkkas:                                   € 1.048,50                   
Coll. 3: toekomst van de kerk               €    104,00
De stand van de sponsoring zonnepanelen is op dit moment: 34,5 paneel.
Nog 14,5 te gaan. Hartelijk dank voor uw wederom indrukwekkende giften,
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

40 dagen

Op zondag 28 maart gaat het over het begraven van de doden. Brandt u deze week een kaarsje voor iemand die u ontvallen is? Of voor mensen die wereldwijd zijn omgekomen door honger of geweld? Deze zondag is het Palmpasen en dat betekent dat u uw spaardoosje in de kerk kunt inleveren. Lukt dat niet, dan mag u de inhoud van uw doosje ook overmaken op de bankrekening van onze wijkkerk, onder vermelding van :”Spaardoosje 40 dagen”.
Namens de diaconie, Marjolein Attasio

Aanmelden Vespers/diensten in de Stille week

Vanaf zondagmiddag 12.00 uur kunt u zich aanmelden voor de Vespers/diensten in de Stille Week die voor ons ligt. Op onze website www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl ziet u aan de rechterkant de diensten staan met daarin de tekst HIER AANMELDEN, als u hier op klikt dan opent het formulier zich waarop alle diensten/Vespers staan. U vult in wanneer u wel/niet wilt komen en u hoort op de dag zelf rond 17.30 of u kunt komen. Voor 1e paasdag staat het normale aanmeldformulier weer op de gebruikelijke tijd open op woensdagavond. We hopen met elkaar op een goede Stille week in beperkt aantal aanwezig of via de livestream.

Kinderzondagsbrief

Hallo allemaal, deze week een minder leuk thema voor de Kinderzondagsbrief. Het gaat namelijk over het verhaal dat Jezus gevangen wordt genomen. Maar zonder dit verhaal kunnen we niet snappen waarom het volgende week Pasen is. Ondanks dat is deze kinderzondagsbrief weer gevuld met filmpjes, liedjes en leuke opdrachten. De kinderzondagsbrief staat hier.
Voor de papa's en mama's: er zit een link in naar de enquête over de Kinderzondagsbrief. Willen jullie deze met je kinderen invullen? Alvast bedankt. Het Jeugdteam

Paaschallenge

In de Stille Week (29 maart - 3 april) is er een QR-code tocht uitgezet voor jong & oud. Een wandeling door een stukje Sterrenburg rondom de Ontmoetingskerk. Tijdens deze wandeling gaan we terug naar het jaar 30 en komen we terecht in Jeruzalem. Beleef het Paasverhaal door het volgen van de QR-codes, virtuele ontmoetingen van personen en doen van de puzzels. In de onderstaande link staan instructies voor de tocht:
Paaschallenge 2021 - Instructie en scoreblad deelnemers
Veel plezier!!

TIENER-krant

Als er iemand doodgaat is dat heel verdrietig en gebeurt er in die periode heel veel. Het laatste wat je dan nog kunt doen voor degene die is overleden is zorgen dat er een mooi afscheid is. Ook de leerlingen van Jezus deden dit voor hem toen hij aan het kruis was gestorven. Het was het laatste wat ze voor hem konden doen.. Meer over het werk van barmhartigheid 'De zorg voor de doden' staat hier in de nieuwe TIENER-krant.

LAAT JE STEM HOREN!!

Beste lezers (jong & oud), wij vragen je/uw mening over de kinderzondagsbrief en de tienerkrant. Zolang er geen of nauwelijks mensen in de dienst kunnen zijn, zijn de kinderzondagsbrief en de tienerkrant een belangrijk middel om de kinderen in onze kerk iets aan te kunnen bieden i.p.v. kinder- of tienerdienst op zondagmorgen. Dus bent u bekend met de kinderzondagsbrief en/of tienerkrant?
Vul dan (volledig anoniem) de online enquête in en vertel ons wat er verbeterd moet worden of wat juist goed is. Jouw/uw input is belangrijk voor ons. Invullen kan t/m woensdag 31 maart.
Klik op de link om uw/je mening achter te laten:  
Enquête kinderzondagsbrief & tienerkrant
Alvast bedankt! Het Jeugdteam

Hartelijk dank

voor het medeleven en het prachtige boeket bloemen in paars/ blauwe tinten dat ik afgelopen zondag heb ontvangen van de Ontmoetingskerk.
Na de zware operatie van 8 maart is het fijn om je omgeven te voelen door zoveel meelevende kerkgangers.
Met hartelijke groet, Thea Abrahamse.

Algemene informatie

is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Door de dienst bij te wonen in de Ontmoetingskerk gaat u ermee akkoord dat u in beeld kunt komen via kerk-tv of YouTube. Indien u storingen ervaart bij het bekijken of beluisteren van onze kerkdiensten, neemt u dan contact op met Jacco Luijten,  email   jaccoluijten1@gmail.com .
Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: Zondag na de eredienst tot 11:30 uur. Maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur, zaterdag van 13.30-15.30 uur.