Zondagsbrief 21 maart 2021

Welkom bij de online kerkdiensten van de Ontmoetingskerk

De kerkdiensten zijn via www.kerkomroep.nl en YouTube te volgen.

De liturgie van de kerkdienst van 21 maart 2021 staat hier, aanvang 10:00 uur.
 

Voorganger  ds. N. van der Leer
Organist  Marcus van Driel m.m.v.
Lector  Ine Geurtsen
Koster  Cor den Dopper
Ouderlingen  Hans van Dijke en Ruud Pullen
Diaken  Marian Kamerman
Kinderdienst/
Tienerdienst
  I.v.m. Corona zijn er geen kinder- en/of tienerdiensten
Inzameling 1. Justitiepastoraat Sticting Epafras
2. Wijkkerk
3. Toekomst van de Kerk
 

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Mevr. T.M. (Thea) Abrahamse - de Groot 


 

Collectebestemmingen

1e collecte – Justitiepastoraat Stichting Epafras
Epafras steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen. Vanuit de overtuiging dat ieder mens waardevol is, laten zij niemand zitten. Het leven in een gevangenis is zwaar. Je zit vaak in overbevolkte cellen. Krijgt geen gezond eten. Je kunt nauwelijks luchten. Je begrijpt de taal niet. De juridische procedures zijn ingewikkeld. Je familie zie je niet. En juist daar moet je jarenlang wachten op je vrijheid. Er wordt geluisterd naar de verhalen van Nederlandse gedetineerden. Hun verdriet, hun hoop. Hun levens. Maar er wordt ook geestelijke steun gegeven. Er wordt stil gestaan bij belangrijke levensvragen. Hoe je je leven weer op de rit kunt krijgen. Hoe je omgaat met schuld en verantwoordelijkheid. Met een gemiste kans en een nieuwe. Zo worden Nederlanders geholpen met de voorbereiding op hun terugkeer. Daarom bezoeken professionele geestelijk verzorgers sinds 1984 gevangenen – van Peru tot Japan


2e collecte – Wijkkerk

3e collecte – Toekomst van de kerk

Collectestortingen Ontmoetingskerk

*periode 10: 6 - 12 maart 2021 Totaal    € 1.655,00
Coll. 1: diaconie:                               € 499,50      
Coll. 2: wijkkas:                                € 991,00                  
Coll. 3: toekomst van de kerk            € 164,50
Hartelijk dank voor uw wederom indrukwekkende giften, Leonard van Geldorp; penningmeester en Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com.
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

Symbolische schikking - 5e zondag van de Veertigdagentijd

Bij de lezing: Johannes 12: 20-33
In de veertigdagentijd gaat de kleur in de kerk van groen naar paars. Paars is de kleur van inkeer en bezinning. Naast het paarse kleed zien we als tweede vaste onderdeel van de schikking een boog van Hedera. Symbool van geborgenheid en zorg.
Onder steen bedolven lijkt de liefde Gods.
Rest haar niets dan rusten in de harde rots?
Diep in het graf is Hij de weg gegaan
van het zaad dat stervend nieuw ontkiemt tot graan.     (Lied 625:2)
 

Kerkdiensten met kerkgangers weer mogelijk vanaf zondag 28 maart

Op donderdag 4 maart heeft de kleine kerkenraad besloten dat vanaf Palmzondag 28 maart weer kerkgangers welkom zijn bij de Erediensten. Conform het advies van de landelijke kerk zijn er maximaal 30 personen (exclusief medewerkers) welkom. Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan vanaf woensdag 24 maart via de website. Uiteraard kunt u alleen komen als u geen corona- gerelateerde klachten heeft en niet in afwachting bent van de uitslag van een coronatest. Het dragen van een mondneuskapje is verplicht tot het moment dat u een vaste zitplaats heeft.
De kerkenraad is verheugd dat wij weer met een iets groter groep gemeenteleden bij elkaar kunnen komen in Gods huis.
Voor verdere informatie verwijs ik u naar het uitgebreide bericht van de kerkenraad op de website. Marco Molendijk, scriba.

Veertigdagenproject

Op zondag 21 maart gaat het over het voeden van de hongerigen. De opdracht voor deze week is er een die u misschien al in praktijk brengt: eet een week geen of weinig vlees. Het geld dat u uitspaart kunt u in uw spaardoosje doen, of naar de kerk brengen waar de grote spaardoos daarvoor klaar staat. Nog 1 week en dan kunt u uw spaardoosje inleveren in de kerk. Maar u kunt het gespaarde geld ook overmaken onder vermelding van ‘spaardoosje 40 dagen’. De opbrengst gaat naar twee KIA-projecten: Moldavië en Indonesië. Namens de diaconie Marjolein Attasio

Diaconie

We kregen een aanbod van een 2- en 3-zitsbank. Weet u iemand of bent u geïnteresseerd, laat het svp weten. Ook zijn er postzegels en kaarten weggebracht naar een verzamelpunt. De plastic doppen zijn ook waardevol ,ze worden verzameld voor de hulphonden.

Kinderzondagsbrief

Vandaag lezen we voor de laatste keer een stukje uit Jezus’ afscheidswoorden aan zijn leerlingen. Het centrale thema in de tekst van vandaag is liefde: Jezus’ liefde voor de leerlingen, Gods liefde voor Jezus, en de liefde die Jezus op zijn beurt van de leerlingen vraagt. ‘Houd van elkaar’ – met die woorden vat Jezus zijn onderwijs aan de leerlingen samen. Veel plezier met het lezen, luisteren en knutselen!       
De kinderzondagsbrief vind je hier

**TIENERkrant**

Het thema van deze week is 'de hongerigen te eten geven'. Er zijn ook nu nog steeds mensen die niet genoeg geld hebben om een gezonde maaltijd op tafel te kunnen zetten en dan hoef je niet eens naar het buitenland te kijken. Maar wist je dat je ook honger kunt hebben naar bijv. aandacht, geborgenheid en liefde? Je leest, hoort en ziet het hier, in de nieuwe TIENERkrant.
Veel plezier!

**HELP JE ONS?**

Lees je graag de KINDERzondagsbrief en/of TIENERkrant of helemaal niet? Laat (volledig anoniem) je mening horen en vul de online enquête in. Jouw mening is belangrijk voor ons. Ga naar de enquête:
https://forms.gle/K2XLNhorK9HRGGEm7        
Alvast bedankt!
Het Jeugdteam

Voedselbank

In maart doen we een beroep op u voor pasta, rijst en pasta-sauzen of -mix, graag in pakjes of zakjes. Maar ook andere houdbare voedings-middelen en uiteraard een financiële bijdrage zijn van harte welkom. Mede door de corona-situatie is er dringend behoefte aan levensmiddelen voor mensen die hiervan zelf onvoldoende kunnen kopen. Bij voorbaat dank voor uw hulp.

Groene tip

Maak de tuin nog groener door een mooie fruitboom of vruchtenstruik te plaatsen op een plek waar nu tegels liggen. Dit levert heerlijk vers fruit op én een betere afwatering in de tuin. Fruitbomen en vruchtenstruiken zijn zowel online te koop, als op afspraak bij een kwekerij.

Schoonmaakteam

Om het schoonmaakteam te versterken zijn we op zoek naar enkele personen die het team willen aanvullen. Eens in de 4 weken op de vrijdagmorgen of middag bent u 1 a 1 ½ uur bezig met lichte schoonmaakwerkzaamheden in de kerk. Als u meer wilt weten vraag het aan koster Leo Simpelaar. Tel. 06 373 45 185

VOORAANKONDIGING: de Paaschallange

Met Pasen willen we een spoor van liefde volgen. Net zoals vele van jullie wel bekend zijn met het spoor van licht met Kerst. Ook deze keer hebben we een QR code tocht, geschikt voor jong (onder begeleiding van ouders) tieners/jeugd, maar ook zeker voor de iets oudere onder ons. De tocht is te lopen op eigen gelegenheid in de stille week. Hij is niet tijdgebonden, maar denkt u wel aan de avondklok?!
Houdt u de zondagsbrief, tienerkrant, kinderzondagsbrief, Facebook en Instagram in de gaten, want daar volgt binnenkort meer informatie over hoe u deze leuke QR-code puzzeltocht kunt gaan volgen.
Groet, het jeugdteam

Algemene informatie

is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Door de dienst bij te wonen in de Ontmoetingskerk gaat u ermee akkoord dat u in beeld kunt komen via kerk-tv of YouTube. Indien u storingen ervaart bij het bekijken of beluisteren van onze kerkdiensten, neemt u dan contact op met Jacco Luijten,  email   jaccoluijten1@gmail.com .
Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: Zondag na de eredienst tot 11:30 uur. Maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur, zaterdag van 13.30-15.30 uur.