Zondagsbrief 14 maart 2021

Welkom bij de online kerkdiensten van de Ontmoetingskerk

In verband met Corona zijn er uitsluitend onlinediensten.
De kerkdiensten zijn via www.kerkomroep.nl en YouTube te volgen.

De liturgie van de kerkdienst van 14 maart 2021 staat hier, aanvang 10:00 uur.

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Dhr. W.A.D. Trumpie.
 

Voorganger  Ds. Kees Streefkerk
Organist  Myong-hee Chon
Lector  Marian Kamerman
Koster  Leo Simpelaar
Ouderlingen  Harmieneke van der Zeijden en Idelette Reehorst
Diaken  Aad Smit
Kinderdienst/
Tienerdienst
  I.v.m. Corona zijn er geen kinder- en/of tienerdiensten
Inzameling  1. Het vakantiebureau
 2. Jeugdwerk wijk
 3. Toekomst van de Kerk
 

Collectebestemming

1e collecte – Het vakantiebureau
Het vakantiebureau.nl verzorgt al vijftig jaar lang zorgvakanties. Sinds lange tijd ook voor dementiepatiënten en hun partners, die vaak gebukt gaan onder de continue zorg voor hun echtgenoot. Tijdens hun vakantie nemen deskundige vrijwilligers die zorg graag van hen over. Jaarlijks komen er 2.500 gasten.

De vakanties van het vakantiebureau onderscheiden zich door de sfeer, gastvrijheid, gezelligheid en wederzijdse verbondenheid tussen gast en vrijwilliger. Alle vakanties hebben een protestants-christelijk karakter. Na een moeilijk jaar, waarin veel vakantieweken niet door konden gaan, hopen ze in 2021 vanaf zaterdag 29 mei weer vakantieweken te organiseren.
2e collecte – Jeugdwerk wijk - De collecte van vandaag is bestemd voor het Jeugdwerk in onze eigen wijk. Jeugdwerk is van groot belang bij het doorgeven van het geloof aan onze kinderen. De jeugd betrokken krijgen en houden bij het kerkenwerk is een zaak die ons allen bezig houdt. De opbrengst van deze collecte komt geheel ten goede aan de jeugd van onze eigen gemeente.

Voedselbank

In maart doen we een beroep op u voor pasta, rijst en pastasauzen/pastamix, graag in pakjes of zakjes. Maar ook andere houdbare voedingsmiddelen en uiteraard een financiële bijdrage zijn van harte welkom. Mede door de corona-situatie is er dringend behoefte aan levensmiddelen voor mensen die hiervan zelf onvoldoende kunnen kopen. Bij voorbaat dank voor uw hulp.
Bij de houdbare producten die voor de voedselbank waren ingeleverd werd ook een envelop met 100 euro aangetroffen. Deze gift is naar de voedselbank overgemaakt. Hartelijk dank.

Symbolische schikking  - 4e zondag van de Veertigdagentijd

Bij de lezing: Johannes 6: 4-15
In de veertigdagentijd gaat de kleur in de kerk van groen naar paars. Paars is de kleur van inkeer en bezinning. Naast het paarse kleed zien we als tweede vaste onderdeel van de schikking een boog van Hedera. Symbool  van geborgenheid en zorg.
   Zeven is voldoende,
   toen en nu,
   zeven is voldoende
   alle dagen
   van ons leven, dank zij U.

** KINDERzondagsbrief **

Heb jij ook wel eens moeite om iets te onthouden? Om het makkelijker te maken iets te kunnen onthouden kun je een 'geheugensteuntje' gebruiken. De leerlingen van Jezus krijgen van Jezus ook een geheugensteuntje. Wie of wat dat is kun je hier lezen in de nieuwe KINDERzondagsbrief.
Veel plezier!

** TIENERkrant ** 

We hoeven maar naar de uitdrukkingen en zegswijzen in onze taal te luisteren om te beseffen hoe barmhartig het is om naakten te kleden. Vind jij het ook vervelend om 'met je billen bloot te moeten' of wanneer je 'in je hemd wordt gezet'? Wie zo iemand beschermt en 'kleedt' doet een moedig werk van barmhartigheid. Je leest het hier in de nieuwe TIENERkrant.
Veel plezier!

40-dagentijd

Op zondag 21 maart staat het voeden van de hongerigen centraal als een van de zeven werken van barmhartigheid. Probeer eens een week lang geen of weinig vlees te eten. Het geld dat u uitspaart kunt u  in uw spaardoosje doen, of naar de kerk brengen waar de grote spaardoos daarvoor klaar staat. Op zondag 28 maart gaat het over het begraven van de doden. Brandt u deze week een kaarsje voor iemand die u ontvallen is? Of voor mensen die wereldwijd zijn omgekomen door honger of geweld? Deze zondag is het Palmpasen en dat betekent dat u uw spaardoosje in de kerk kunt inleveren. De opbrengst gaat naar twee Kerk-in-Aktie projecten: een project in  Moldavië, waar plaatselijke kerken de kwetsbare mensen helpen in dorpen die massaal door de middengeneratie zijn verlaten. Er wonen alleen nog ouderen en jongeren. De kerken stimuleren de jongeren voor de ouderen te zorgen en andersom! Het tweede project is een project in Indonesië, waar op Java arme boerengezinnen worden geholpen bij het opzetten van coöperaties, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en betere prijzen krijgen voor hun producten.
De diaconie

Dankbaar

Toen een jaar geleden de eredienst online ging en de collectezakken in de rekken aan de muur bleven hangen, maakten we ons zorgen dat er minder geld zou worden opgehaald voor onze collectedoelen. En dat terwijl de nood in de wereld onverminderd hoog blijft. Maar het tegendeel gebeurde! Er is sinds het begin van de coronapandemie meer geld gestort op de rekening van de wijkgemeente dan in de jaren daarvoor! En elke week kunnen we volle kratten naar de voedselbank brengen. De diaconie is u enorm dankbaar. We zijn blij dat we met uw geld zoveel doelen kunnen blijven steunen. Dank u wel!
Namens de diaconie
Marjolein Attasio

Collectestortingen Ontmoetingskerk

*periode 9: 27 febr. – 5 maart 2021 Totaal € 824,50
Coll. 1: diaconie:                                  €    210,50       
Coll. 2: wijkkas:                                   €    553,00                   
Coll. 3: toekomst van de kerk               €      61,00
Hartelijk dank voor uw mooie stortingen, Leonard van Geldorp, penningmeester, Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

Schoonmaakteam

Om het schoonmaakteam te versterken zijn we op zoek naar enkele personen die het team willen aanvullen. Eens in de 4 weken op de vrijdagmorgen of middag bent u 1 a 1 ½ uur bezig met lichte schoonmaakwerkzaamheden in de kerk. Als u meer wilt weten vraag het aan koster Leo Simpelaar. Tel. 06 373 45 185

Dordt schoon

Op zaterdag 20 maart start de opruimactie Dordt schoon. Omdat wij een groene kerk zijn willen wij graag meedoen met deze opruimweek. Onze kerk heeft zich aangemeld als afhaalpunt van de hulpmiddelen. Op 20 maart van 10 tot 12 uur kunt u grijpers en zakken komen halen in de kerk. U moet zich wel van te voren opgeven bij schoon@dordrecht.nl. Doe mee, ga wandelen en maak je omgeving schoon.
Groene kerk.

Algemene informatie

Algemene informatie is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Door de dienst bij te wonen in de Ontmoetingskerk gaat u ermee akkoord dat u in beeld kunt komen via kerk-tv of YouTube. Indien u storingen ervaart bij het bekijken of beluisteren van onze kerkdiensten, neemt u dan contact op met Jacco Luijten,  email   jaccoluijten1@gmail.com .
Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: Zondag na de eredienst tot 11:30 uur. Maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur, zaterdag van 13.30-15.30 uur.