Zondagsbrief 28 februari 2021

Welkom bij de online kerkdiensten van de Ontmoetingskerk

In verband met Corona zijn er uitsluitend onlinediensten.
De kerkdiensten zijn via www.kerkomroep.nl en YouTube te volgen.

De liturgie van de kerkdienst van 28 februari 2021 staat hier, aanvang 10:00 uur.

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar
Mevr. E.M. (Joke) Oosterwijk - van Dijk.

Voorganger  Ds. Kees Streefkerk
Organist  Myong-hee Chon
Lector  Kees Abrahamse
Koster  Leo Simpelaar
Ouderlingen  Hans van Rossum en Kees Post
Diaken  Ali Mensen
Kinderdienst/
Tienerdienst
  I.v.m. Corona zijn er geen kinder- en/of tienerdiensten
Inzameling  1. Dordts missionair project: Kerk van Krispijn
 2. Wijkkerk
 3. Toekomst van de Kerk

40-dagentijd

Op zondag 28 februari staat het laven van de dorstigen centraal als een van de zeven werken van barmhartigheid. Lukt het u om een week lang uw wijntje in de fles te laten? Dan kunt u het uitgespaarde geld in uw spaardoosje doen, of naar de kerk brengen waar de grote spaardoos daarvoor klaar staat. De opbrengst van de spaardoosjes gaat dit naar twee Kerk-in-Actie projecten: Moldavië, waar de ouderen en de jongeren, die zijn achtergebleven in de verlaten dorpen, gestimuleerd worden voor elkaar te zorgen, en Indonesië, waar arme boerengezinnen op Java worden geholpen.
De diaconie

Voedselbank

In februari zamelen we soep in blik, pak of zak (geen varkensvlees a.u.b.), vermicelli en soepstengels in. In maart gaan we over op pasta, rijst en pastasauzen/pastamix, graag in pakjes of zakjes. Maar ook andere houdbare voedingsmiddelen en uiteraard een financiële bijdrage zijn van harte welkom. Mede door de corona-situatie is er dringend behoefte aan levensmiddelen voor de mensen die hiervoor zelf onvoldoende inkomsten hebben.
Bij voorbaat dank voor uw hulp.

Symbolische schikking  - 2e zondag van de Veertigdagentijd

Bij de lezing: Marcus 9: 2-10
In de veertigdagentijd gaat de kleur in de kerk van groen naar paars. Paars is de kleur van inkeer en bezinning. Naast het paarse kleed zien we als tweede vaste onderdeel van de schikking een boog van Hedera. Symbool  van geborgenheid en zorg.
 
Christus staat in majesteit
door een stralenkrans omgeven
op de berg der heerlijkheid,
licht uit licht en eeuwig leven.

TIENER-krant

In de TIENER-krant van deze week gaat het over 'de dorstige te drinken geven'. Wat wordt hiermee bedoeld? In Johannes 4: 1-30 staat het verhaal over Jezus en de Samaritaanse vrouw. In dit verhaal wordt door Jezus het 2e werk van barmhartigheid uitgelegd.
TIENER-krant nummer 2 vind je hier.
Ook hebben we deze week een CHALLENGE waar iedereen aan mee kan doen. Laat deze week eens alle limonade, frisdrank en (voor de volwassenen) het glaasje alcohol staan. Spaar voor iedere dag dat het gelukt is mee voor ons Veertigdagenproject van de diaconie.
De tienerdienstleiding

KINDERzondagsbrief

Hallo allemaal, "Handen wassen voor het eten!" Dat hoor je vast heel vaak. Maar heeft je vader of moeder wel eens geroepen "voeten wassen voor het eten!" Wij denken van niet.  En toch is dat wat Jezus deed bij de leerlingen. Je kunt er meer over lezen in de KINDERzondagsbrief van deze week. 
de KINDERzondagsbrief staat hier.
Veel plezier!
Het Jeugdteam

EINDEXAMENACTIE 2021

Het Centraal Schriftelijk Eindexamen is voor scholieren van het Voortgezet Onderwijs de afsluiting van hun schooltijd. In de week voorafgaande aan de bekendmaking van de uitslag bieden wij de jongeren die staan ingeschreven bij onze wijkgemeente en eindexamen hebben gedaan een attentie aan. Een blijk van  betrokkenheid vanuit de kerk naar onze jongeren. Indien u namen kent van jongeren uit onze wijkgemeente die in mei/juni 2021 Eindexamen VMBO/MAVO/HAVO of VWO  doen, geeft u dan de naam en het adres van de
jongere door aan Marco Molendijk, bij voorkeur per email: eindexamenactie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
of telefonisch 078 6 510 716.

Collectestortingen Ontmoetingskerk

*periode 7: 13 - 19 februari 2021 Totaal € 525,55
Coll. 1: diaconie:                                  €    206,55       
Coll. 2: wijkkas:                                   €    209,50                   
Coll. 3: toekomst van de kerk               €    109,50

Hartelijk dank voor uw stortingen,
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

Algemene informatie

Algemene informatie is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Door de dienst bij te wonen in de Ontmoetingskerk gaat u ermee akkoord dat u in beeld kunt komen via kerk-tv of YouTube. Indien u storingen ervaart bij het bekijken of beluisteren van onze kerkdiensten, neemt u dan contact op met Jacco Luijten,  email   jaccoluijten1@gmail.com .
Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: Zondag na de eredienst tot 11:30 uur. Maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur, zaterdag van 13.30-15.30 uur.