Zondagsbrief 21 februari 2021

Welkom bij de online kerkdiensten van de Ontmoetingskerk

In verband met Corona zijn er uitsluitend onlinediensten.
De kerkdiensten zijn via www.kerkomroep.nl en YouTube te volgen.

De liturgie van de kerkdienst van 21 februari 2021 staat hier, aanvang 10:00 uur.

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Mevr. A.P. (Anneke) van der Net-van de Kop.

Voorganger  Ds. Kees Streefkerk
Organist  Marcus van Driel 
Lector  Klaas van der Knijff
Koster  Kees en Thea Abrahamse
Ouderlingen  Tineke van der Leer en Nicolette Polhuijs
Diaken  Marjolein Attasio
Kinderdienst/
Tienerdienst
  I.v.m. Corona zijn er geen kinder- en/of tienerdiensten
Inzameling  1. Diaconale algemene/ wijkdoeleinden
 2. Wijkkerk
 3. Toekomst van de Kerk

Collectebestemmingen

Diaconale algemene/ wijkdoeleinden
Vanuit de collecten Algemene Diaconie worden personen en/of gezinnen onderhouden die moeten rondkomen van een minimuminkomen. Deze groep mensen wordt steeds groter. Dit wordt veroorzaakt door bezuinigingen in de sociale zekerheid en de kostenstijging van onder andere ziektenkosten, huur, gas en elektra. Anderen hebben te kampen met een grote schuldenlast en komen in aanraking met de schuldhulpverlening. Ook deze mensen kunnen vaak moeilijk in hun levensonderhoud voorzien. De Diaconie probeert deze mensen te ondersteunen, bijvoorbeeld met boodschappen, een financiële bijdrage om een huisuitzetting te voorkomen, enzovoorts. Helpt u mee?

Een spoor van liefde

Dat is het thema van het project waarmee we dit jaar naar Pasen toeleven.
Een sleutelwoord in Jezus’ laatste woorden is ‘liefde’: Jezus geeft zijn leven uit liefde voor de mensen. Hij vraagt aan zijn leerlingen om uit liefde voor Hem ook elkaar lief te hebben. Jezus heeft een diepe voetafdruk achtergelaten in de wereld en in hun leven. De leerlingen mogen in zijn voetstappen treden, en daarbij zal Hij hen nooit alleen laten.
Bij dit project hoort elke zondag een lezing uit het laatste deel van het Johannes-evangelie. Vandaag gaat het verhaal over Maria, die dure olie over de voeten van Jezus giet. Waarom doet zij dit en wat vinden de anderen daarvan?
Als het goed is hebben alle kinderen in de gemeente een pakketje gekregen met daarin een poster met luikjes. Pak deze erbij en maak het eerste luikje open!
De kinderzondagsbrief vind je hier.
Veel plezier!
Hartelijke groet van het Jeugdteam

TIENER-krant & veertigdagentijd

Vanaf deze week verschijnt tot aan Pasen elke week de online TIENER-krant voor kinderen vanaf 10/11 jaar. Hierin kun je tijdens de veertigdagentijd iedere week iets lezen over 1 van de 7 werken van barmhartigheid, een link naar de playlist en clip van de week en soms een uitdaging of een film-tip.
Ben je tussen de 10 en 17 jaar, nog niet aangesloten bij de tiener-appgroep van de tienerdienst en wil je ook bijv. de clip van de week in je whatsapp krijgen? Laat het even weten d.m.v. een mail naar Jeugdteam@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 
TIENER-krant nr. 1  vind je hier.

40-dagentijd

Het thema van deze 40-dagen is “Ik ben er voor jou” en staat in het teken van de 7 werken van barmhartigheid. Elke week staat er één werk centraal. In deze eerste week is dat het bezoeken van de zieken. Natuurlijk is dat in deze tijd bijna niet mogelijk. Maar u kunt wel aandacht besteden aan een medemens dat ziek is of een steuntje in de rug kan gebruiken. Door een bemoedigend kaartje, een bloemetje, een telefoontje. Bent u er voor die medemens?
Namens de diaconie
Marjolein Attasio

Symbolische schikking  - 1e zondag van de Veertigdagentijd

Bij de lezing: Marcus 1: 12-15
In de veertigdagentijd gaat de kleur in de kerk van groen naar paars. Paars is de kleur van inkeer en bezinning. Naast het paarse kleed zien we als tweede vaste onderdeel van de schikking een boog van Hedera. Symbool  van geborgenheid en zorg.
Leid ons niet in verzoeking, Heer:
niet in de woestijn, de stilte in
van zand en stenen zonder zin
en weten zonder ommekeer.

Voedselbank

In februari zamelen we soep in blik, pak of zak (geen varkensvlees a.u.b.), vermicelli en soepstengels in. Maar ook andere houdbare voedingsmiddelen en uiteraard een financiële bijdrage zijn van harte welkom. Mede door de corona-situatie is er dringend behoefte aan levensmiddelen voor de mensen die hiervoor zelf onvoldoende inkomsten hebben. Bij voorbaat dank voor uw hulp. 

Collectestortingen Ontmoetingskerk

*periode 6: 6 - 12 februari 2021 Totaal € 1.075,20
Coll. 1: diaconie:                                   €    394,50      
Coll. 2: wijkkas:                                    €    543,70                  
Coll. 3: toekomst van de kerk               €    137,00

Hartelijk dank voor uw mooie stortingen,
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht.
Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

De wijkbrief

 Vier keer per jaar mogen we een wijkbrief samenstellen waarmee we u als gemeente kunnen informeren over gebeurtenissen in onze wijkgemeente.
Als redactie van de wijkbrief vinden we het leuk als anderen op eigen wijze hun inbreng hebben in de wijkbrief. De eerstvolgende wijkbrief is de Paasbrief.
Heeft u een gedicht, verhaal ev. aangevuld met een illustratie of foto dan kunt u het sturen naar: wijkbrief@ontmoetingskerk-dordrecht.nl  
De uiterlijke inleverdatum is 4 maart as.
Alvast bedankt namen de redactie. Lia Hulsbos

Schoonmaakteam

Om het schoonmaakteam te versterken zijn we op zoek naar enkele personen die het team willen aanvullen. Eens in de 4 weken op de vrijdagmorgen of middag bent u 1 a 1 ½ uur bezig met lichte schoonmaakwerkzaamheden in de kerk. Als u meer wilt weten vraag het aan koster Leo Simpelaar. Tel. 06 373 45 185

Huispaaskaars

Tot zondag 22 februari ligt in de ontmoetingsruimte het bestelformulier voor uw huispaaskaars klaar. U kunt tijdens de openstelling van maandag t/m vrijdag 10-12 uur en op zaterdagmiddag tijdens het inloophuis 13.30-15.30 uur uw keuze maken en het invullen. Als de bestelling binnen is dan krijgt u bericht.
Koster Leo Simpelaar.

Algemene informatie

Algemene informatie is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Door de dienst bij te wonen in de Ontmoetingskerk gaat u ermee akkoord dat u in beeld kunt komen via kerk-tv of YouTube. Indien u storingen ervaart bij het bekijken of beluisteren van onze kerkdiensten, neemt u dan contact op met Jacco Luijten,  email   jaccoluijten1@gmail.com .
Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: Zondag na de eredienst tot 11:30 uur. Maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur, zaterdag van 13.30-15.30 uur.